dissabte, 24 de novembre del 2007

Desembocadura del riu Tordera 24/11/07

Grup de corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
.

Aquest matí a la desembocadura del riu Tordera amb en David Caballé...

Com a novetat al mar... 2 cabussons collnegres (Podiceps nigricollis), un grup de 15 gavines capnegres (Larus melanocephalus), i més de 35 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) volant direcció Malgrat de Mar.

Continuen alguns mascarells (Sula bassana), almenys 2 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis), un parell de corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis), gavines vulgars (Larus ridibundus), gavians argentats (Larus michahellis),...
.Cabussons collnegres (Podiceps nigricollis)
.
Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
.
A la llacuna com a novetat, 3 ànecs xiuladors (Anas penelope)...
. .
Continuen el cabusset (Tachybaptus ruficollis), dos martinets blancs (Egretta garzetta),... avui contats 103 ànecs collverds (Anas platyrhynchos) per en David,... entre altres.
.
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
.
Parella de collverds (Anas platyrhynchos) i martinet blanc (Egretta garzetta)
.
Tudó (Columba palumbus)

Més sobre el retrocés de la costa. 24/11/07

.
Podeu llegir la notícia aquí…

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2884_3_232516__Comarques-projecte-lACA-endut-costava-milions

Ara bé… cal afegir el cost de les indemnitzacions als pescadors...

http://natura-tordera.blogspot.com/2007/11/ms-sobre-el-dragatge-de-180000-m3-per.html

... i els costos ambientals de tot plegat (que existeixen, malgrat no ho vulguin admetre)...

http://natura-tordera.blogspot.com/2007/10/ms-sobre-el-retrocs-de-la-costa-31007.html

Per no parlar dels efectes derivats (directa o indirectament) de tot plegat i que ningú comenta, o perquè es tracta de Malgrat de Mar (Càmping la Tordera), o perquè la desembocadura no importa (tot i ser espai natural “protegit”)... fotografies d’aquest matí...
.
Platja de Malgrat a la desembocadura...
.
.
Retrocés de la barra de sorra amb pèrdua de superficie natural important (en altres paraules... menys llacuna litoral i empobriment de la seva flora i fauna)...
.

.
No ve d’aquesta actuació només, és el resultat d’un seguit d’errors amb els seus successius pegots, com aquest.

Cal protegir la dessaladora perquè funcioni?... sí.

Cal fer més pegots en comptes de resoldre el problema d’arrel?... NO!!!


Recordeu que podeu recopilar informació clickant sobre l’etiqueta “costa”.

El Pla de Grau (Malgrat de Mar) 23/11/07


Aquesta tarda al Pla de Grau (Malgrat de Mar) amb en José Moreno...

Platja de la Pomereda

Platja ample amb vegetació dunar en restauració (podeu ampliar informació aquí... Convenis de col·laboració territorial ) amb un parell de basses amb vegetació aquàtica.
.

Les hortes

La major extensió d’hortes de la Baixa Tordera, amb abundants herbassars, erms, canyars, canals, arbrat dispers, casetes, pous,... i encara no gaires hivernacles.

A l’extrem sud es troba el Polígon de la Pomereda i el nucli urbà, i a l’extrem nord el riu Tordera i els càmping a tocar de la platja. .

Espècies observades avui...

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) – 1 volant sobre les hortes direcció Blanes
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) – 3 al mar davant la platja
Aligot comú (Buteo buteo) – 1 a les hortes.
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) – 2, potser 3.
Gavina vulgar (Larus ridibundus) - >100 al mar davant la platja
Gavià argentat (Larus michahellis) - >100 al mar o volant sobre les hortes
Tudó (Columba palumbus) - 3
Tórtora turca (Streptopelia decaocto) – >100
Mussol comú (Athene noctua) – 3 a última hora a les teules de casetes
Puput (Upupa epops) – 1 a erm
Alosa vulgar (Alauda arvensis) – 21
Cogullada vulgar (Galerida cristata) – 4 a horta
Titella (Anthus pretensis) - >25
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >100
Pit-roig (Erithacus rubecula) – >25
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – >100
Bitxac comú (Saxicola torquata) – >50
Merla (Turdus merula) – >25
Tord comú (Turdus philomelos) – 1 a horta
Trist (Cisticola juncidis) – 5
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – 1 a tanca de càmping
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) – 2 a canyar i herbassar
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >25
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – 3 a càmping
Mallerenga carbonera (Parus major) – 9 a càmping
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) - >300
Garsa (Pica pica) - >50
Pardal xarrec (Passer montanus) - >100
Pardal comú (Passer domesticus) - >50
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >300
Garrafó (Serinus serinus) – >50
Verdum (Carduelis chloris) – 2 amb pinsans i garrafons
Cadernera (Carduelis carduelis) - >100
Passerell comú (Carduelis cannabina) - >25
Verderola (Emberiza citrinella) – 1 amb pinsans i garrafons
Gratapalles (Emberiza cirlus) – 9
Sit negre (Emberiza cia) – 1
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) – 11
Cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus) - >25Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
.
Aligot comú (Buteo buteo)
.

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
.

Pit-roig (Erithacus rubecula)
.

Bitxac comú (Saxicola torquata)
.
Puput (Upupa epops)
.
Cogullades vulgars (Galerida cristata)
.
Garsa (Pica pica)
.
Garrafó (Serinus serinus)
.
Pardal xarrec (Passer montanus)
.
Gratapalles (Emberiza cirlus)


A destacar l’abundància de cotxa fumada i bitxac comú, i un estol de més de 50 caderneres a una de les basses de la platja.

Dintre dels pous 3 granotes pintades (Discoglossus pictus) i més de 25 gripaus corredors (Epidalea calamita) atrapats, a més de 1 i 1 sota fustes.
.

Una de les granotes pintades (Discoglossus pictus) atrapades
.
Granota pintada (Discoglossus pictus)
.
Gripau corredor (Epidalea calamita) .
Tot i el dia frescot, més de 25 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)...

Desembocadura del riu Tordera 23/11/07

.
Aquest migdia a la desembocadura del riu Tordera amb en José Moreno i Enric Badosa...

A la llacuna un rascló (Rallus aquaticus), un cabusset (Tachybaptus ruficollis), més de 100 gavines vulgars (Larus ridibundus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), un martinet blanc (Egretta garzetta), ànecs collverd (Anas platyrhynchos), polles d’aigua (Gallinula chloropus), cueretes blanques (Motacilla alba), garses (Pica pica),...

Al mar poc moviment... un parell de corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis), 8 mascarells (Sula bassana),...Gavines vulgars (Larus ridibundus) a la llacuna


El martinet blanc (Egretta garzetta) intentant empassar-se un peix massa gran...

bernat pescaire (Ardea cinerea)