dissabte, 17 de juny del 2017

Pedrera de Can Boscà (Tordera) 16/6/2017


La Pedrera de Can Boscà (Tordera) està a la part més interior i allunyada del riu del Pla de la Júlia.

Activa fins fa poc, actualment no té cap mena d'activitat i representa un mosaic d'hàbitats tan variats com bogars, bosquines de ribera, herbassars secs, penya-segats, pedreres, plantacions de plataners, basses i tolls.

Aquest divendres 16/6/2017 en visita ràpida...

2 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
3 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
arreu, capgrossos, metamòrfics i adultes

1 Llebre europea (Lepus europaeus)
uns 8 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

Entre els milers i milers d'invertebrats, a destacar les aquí molt abundants Taràntules (Lycosa tarantula)

2 Milans negres (Milvus migrans)
1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Mussol comú (Athene noctua)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 5 Abellerols (Merops apiaster)
mínim 6 nius aparentment actius
2 Oriols (Oriolus oriolus)
1 Picot verd (Picus viridis)
uns 10 Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Merles (Turdus merula)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
mínim 2 Trists (Cisticola juncidis)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)

Milà negre (Milvus migrans)...

un dels nius d'Abellerol (Merops apiaster)...

Dragó comú (Tarentola mauritanica)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Taràntula (Lycosa tarantula)...

Algunes imatges de la Pedrera de Can Boscà (Tordera)...