dissabte, 1 d’octubre del 2016

Desembocadura de la Tordera 1/10/2016


Aquesta tarda a la desembocadura de la Tordera...

mínim 11 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
unes 10 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
1 Gripau corredor (Epidalea calamita)
desenes de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

2 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Xarxets comuns (Anas crecca)
56 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
mínim 15 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
5 Corriols grossos (Charadrius hiaticula), aixecats de l'interior, marxen costa avall
6 Territs tresdits (Calidris alba) costa avall
1 Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) juvenil
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
mínim 2 Blauets (Alcedo atthis)
mínim 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
4 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) costa avall
mínim 1 Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Puput (Upupa epops)
uns 50 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Merles (Turdus merula)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
mínim 1 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
2 Mallerengues carboneres (Parus major)
uns 50 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Gafarrons (Serinus serinus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Rossinyols bords (Cettia cetti)

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)...

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

Gripau corredor (Epidalea calamita)...

Granota verda (Pelophylax perezi)...

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) que no pot volar...

Polles d'aigua (Gallinula chloropus)...

Tot aixecat o amagat perquè "algú" ha decidit passejar-se per tot l'interior de la desembocadura com recollint alguna cosa...


Bona part dels ocells han marxat, alguns s'han refugiat al bosc de ribera, els ànecs i corriols han marxat al mar o costa avall, i la resta s'han amagat.

Algunes imatges de la desembocadura...


Com que ja l'havien aixecat tot, i amb la curiositat de saber què havia fet allà dintre...


Desembocadura de la Tordera 1/10/2016 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils d'aquest migdia a la desembocadura de la Tordera...

3 Pigres grisos (Pluvialis squatarola)
19 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
1 Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
mínim 11 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
Gavians argentats (Larus michahellis)
3 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
Tudons (Columba palumbus)
6 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
5 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
2 Rossinyols bords (Cettia cetti)
2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
1 Garsa (Pica pica)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils

Cotoliu (Lullula arborea) a Pineda de Mar 1/10/2016

Aquest matí a primera hora hi havia una Cotoliu (Lullula arborea) a un aparcament de terra de Pineda de Mar. 1era observació postnupcial de l'espècie a la zona.

Comença la tardor al Montnegre 1/10/2016 Àlex Van der Laan. Font: Twitter.com

Comença la tardor al , algun bolet, cireretes d'arbors i castanyes q es fan esperar