dissabte, 14 de maig del 2016

Vall de la Riera de Vallmanya (Tordera) part 1: Entre Can Pascual i Can Bofí 14/5/2016


La Vall de la Riera de Vallmanya (Tordera) és un important corredor biològic entre el Parc del Montnegre i el Riu Tordera. Protegir només la riera i no la plana agrícola va ser un greu error.

Avui entre Can Pascual i Can Bofí,,,Com a més destacat...

1 Serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
1 Serp d'aigua (Natrix maura) atropellada
mínim 15 Tortugues d'aigua americanes (Trachemys scripta) a diferents basses
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

desenes de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
4 Gripaus corredors (Epidalea calamita) i capgrossos
1 Granota pintada (Discoglossus pictus) i capgrossos
5 Tòtils comuns (Alytes obstetricans)

mínim 3 Cabussets (Tachybaptus ruficollis) nidifivant a 2 basses diferents
3 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) mascles
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Cucut (Cuculus canorus) escoltat
1 Oriol (Oriolus oriolus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Mallerengues petites (Periparus ater)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
... entre molts altres.

Tortugues d'aigua americanes (Trachemys scripta)Serp d'aigua (Natrix maura) atropellada

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)


Gripaus corredors (Epidalea calamita)

Tòtil comú (Alytes obstetricans)

un dels nius ocupats per Cabussets (Tachybaptus ruficollis)

Tota la Vall està plena de Basses artificials, només entre Can Pascual i Can Bofí...

Tot i les pluges dels darrers dies, la Riera de Vallmanya continua sense aigua, només uns pocs tolls a la seva llera sorrenca...


Algunes imatges de la Plana agrícola de la Vall de Vallmanya entre Can Pascual i Can Bofí...

divendres, 13 de maig del 2016

Ruixat important aquesta tarda de divendres 13/5/2016

Avui sí, ha plogut de manera important i escombrant tota la Baixa Tordera... 8.0mm a Blanes, 13.2mm a Tordera, 17.0mm a Calella20.0mm a Sant Celoni, 5.5mm a Arenys de Munt,... entre altres registres, i que s'afegeixen als ruixats més locals d'ahir i d'aquesta setmana.

Vídeo de l'escombrada de ruixats forts sobre la Baixa Tordera...
https://twitter.com/meteotordera/status/731117558439497729

Vídeo de tarda de pluja i trons a Tordera...
https://twitter.com/meteotordera/status/731124730841972737

Vídeo de la Riera de Arenys de Munt...
https://twitter.com/anna11izq/status/731135566981541889

Vídeo de la forta tempesta a Pineda de Mar...
https://twitter.com/pepitu_grillu/status/731166358151499776

Vídeo de la tempesta a Fenals...
https://twitter.com/Xatrac_org/status/731125361560297472

Tordera...

Montnegre i Tordera des de Vilamajor...

Calella...

Pineda de Mar...

Blanes...

Sant Celoni...

Recull d'aquesta setmana...