dissabte, 9 de setembre del 2017

Descripció dels hàbitats i de la zonació de les platges de les costes catalanes 7/9/2017 Prismàtic

🆕Estudi de les de descriu l'estructura de les costes🌊La diversitat de macrofauna és bona! INFO:

Descripció dels hàbitats i de la zonació de les platges de les costes catalanes
Prismàtic 7/9/2017

Objectiu

Estudiar l’estructura dels hàbitats i la zonació de les platges sense vegetació.

Mètodes bàsics

Aquest estudi s'ha realitzat a 29 platges catalanes (Mediterrani nord-occidental) sense vegetació terrestre. S'han utilitzat diferents mètodes de mostreig per tal de poder caracteritzar tots els organismes de la macrofauna presents als tres estatges definits a la línia de costa: supralitoral, mediolitoral i infralitoral.

La utilització dels diferents mètodes de mostreig, tant quantitatius (dragues, cintes adhesives i trampes de captura), com qualitatius (xarxes i pales) va posar de manifest la importància de l’elecció del mètode per a caracteritzar les comunitats de la macrofauna a les platges.

Tanmateix s'han descrit els tipus de sediment que s'han trobat a cadascun dels tres nivells.

Resultats principals

La diversitat i la riquesa d'organismes a les comunitats de la macrofauna de les platges de la costa catalana ha resultat ser molt elevada. S'ha observat, però, una clara zonació de certs grups d'organismes segons l'estatge estudiat: nematodes, oligoquets i col·lèmbols són els més abundants a l’estatge supralitoral; els poliquets Saccocirrus spp. i Pisone remota juntament amb l'amfípode Corophium orientale i els turbel·laris caracteritzen la zona mediolitoral; i finalment, els nematodes ho fan a l'estatge infralitoral.

Segons la composició dels organismes en els tres estatges i amb els diferents mètodes de mostreig utilitzats s'han detectat importants diferències entre el supralitoral i els altres dos estatges que són pràcticament indistingibles. Es demostra però, l'existència de diferències entre les comunitats segons el tipus de sediment en aquests dos estatges inferiors. Els sediments fins alberguen un conjunt d'organismes diferents a la resta de sediments. D'altra banda, la riquesa d'espècies és molt més elevada a les platges on els sediments són una barreja de sorres i còdols.

Conclusions

S'ha comprovat que la distància a la línia de costa és el principal factor que determina l’estructura dels hàbitats observats a les platges sense vegetació de la costa catalana. Els organismes de l'estatge supralitoral són clarament diferents dels de les zones medio i infralitoral.

D'altra banda, cap dels mètodes de mostreig per sí mateix hauria pogut capturar tot l'espectre d’organismes presents a les comunitats dels diferents hàbitats definits.

Les trepitjades de banyistes ("trampling") i la neteja de platges són uns dels principals impactes antròpics que poden afectar a l'estructuració de les comunitats de les platges. L’elecció del període de mostreig podria alterar els resultats sobretot als estatges supra i mediolitoral si es realitza quan l'activitat antròpica a les platges és màxima. S'ha provat que a l'estació de mostreig on no es produeix ni "trampling" ni neteges, la riquesa i el nombre d'individus són dels més elevats.

Finalment, es presenta una clara avaluació i descripció d'hàbitats per a dur a terme efectius programes de conservació.

Documents relacionats

sm81n2269.pdf

Nou episodi important de pluges 9/9/2017 (actualitzat a 17:00h)

Pluja d'intensitat forta a punts de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la meitat E. Seguiu el radar a

Nou episodi de pluges a tota la Baixa Tordera. Fins a les 17:00h...

18.6 mm a Santa Maria de Palautordera
14.6 mm a Sant Celoni
12.0 mm a Breda
11.8 mm a Fogars de la Selva
15.6 mm a Tordera
17.4 mm a Blanes
8.7 mm a Malgrat de Mar
9.2 mm a Calella
12.0 mm a Canet de Mar
11.0 mm a Arenys de Munt
4.6 mm a Vallgorguina

Això s'anima... Poblenou (Pineda de Mar)...

Ruixat intens a Pineda de Mar de fa uns minuts

Actualment plou amb intensitat a Tordera. Tingueu cura. Davant qualsevol emergència truqueu al 112.

Al final aboquen a mar. Ajuda a cuidar les nostres platges, no embrutis les rieres.

Estiu d'entre els més càlids arreu i sec a la major part del país 8/9/2017 Meteocat

Estiu d'entre els més càlids arreu i sec a la major part del país
Servei Meteorològic de Catalunya 8/9/2017

L’estiu de 2017 ha estat dels més càlids de les darreres dècades,  càlid a gairebé tot el país, i molt càlid al sud del Berguedà, punts d’Osona i al massís del Montseny
Pluviomètricament es pot qualificar de sec a la major part del territori català, i molt sec a alguns indrets del litoral Central, del Delta de l’Ebre i de les comarques del Solsonès, Berguedà i Osona, però plujós a punts de Ponent

L’estiu de 2017 (mesos de juny, juliol i agost) ha resultat càlid arreu del país i molt càlid a la part meridional del Berguedà, a punts d’Osona i al voltant del massís del Montseny, on les anomalies en alguns casos han estat iguals o superiors als +3,5 °C.

Pluviomètricament l’estiu ha estat sec a la major part del país, i molt sec a alguns punts del nord de la Costa Central, del Delta de l’Ebre i de les comarques del Solsonès, Berguedà i Osona. La irregularitat de la precipitació, pròpia del règim pluviomètric de l’estació, ha fet que al sud del Segrià i a la meitat nord de la Ribera d’Ebre i a bona part de la Terra Alta, l’estiu es pugui qualificar de plujós. Aquesta irregularitat s’observa també a la Val d’Aran i àrees properes, on l’estiu ha resultat normal en general, però en alguns punts les anomalies han estat clarament per sobre i per sota dels valors climàtics corresponents.

Continuar lleguint...

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303138/ca/estiu-dentre-calids-sec-major-part-pais.do

Per què cada any tenim menys platja? 7/9/2017 MeteoMauri

Si bé es parla molt del canvi climàtic i de la pujada del mar (que generalitzen molt i igualen per a tot el territori quan no és correcte... per exemple, a les platges del Maresme i de la Selva no afecta tant com a les del Tarragonès, per exemple), a més a més d'ignorar altres factors tant o més importants, com sempre... la part més encertada i aplicable a la Baixa Tordera la podeu escoltar al final de l'entrevista...MeteoAmbient 250 - Per què cada any tenim menys platja?
MeteoMauri 7/9/2017

divendres, 8 de setembre del 2017

Més sobre l'Estany de Cal Raba (Tordera)... 23/8/2017 Xavinfiniti. Font: Youtube.comNo era zona de reserva natural??? TORDERA
Xavinfiniti 23/8/2017

Fotografies de la mateixa zona (entre la carretera i la bassa principal) d'abans de l'actuació per comparar...


Pas de Safraneres de l'alfals (Colias croceus) i altres per la Platja de Poblenou (Pineda de Mar) 8/9/2017

Safranera de l'alfals (Colias croceus)

Malgrat els esforços municipals infinits d'erradicar qualsevol vestigi de flora i fauna de les platges, aquest migdia-tarda en visita ràpida a la Platja de Poblenou (Pineda de Mar)...

mínim 23 Safraneres de l'alfals (Colias croceus)
en només 20 min. Totes en pas costa avall
2 Migradores dels cards (Vanessa cardui)
1 Blanqueta de la col (Pieris rapae)
6 Blavetes dels pèsols (Lampides boeticus)
1 Blaveta comuna (Polyommatus icarus)

11 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

2 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
costa amunt sobre el mar, per separat
Gavians argentats (Larus michahellis)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
unes 40 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
en poca estona, pas continu
Coloms roquers (Columba livia)
2 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Garsa (Pica pica)
Pardals comuns (Passer domesticus)
mínim 4 Pardals xarrecs (Passer montanus)
2 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

Safraneres de l'alfals (Colias croceus)...

Migradores dels cards (Vanessa cardui)...

Blavetes dels pèsols (Lampides boeticus)...

Algunes imatges de la Platja de Poblenou (Pineda de Mar)...

Gualba 8/9/2017 Albert Montori. Font: www.ornitho.cat

Observacions de l'Albert Montori d'avui a Gualba...

3 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Albert Montori

Aranya vespa (Argiope bruennichi) 8/9/2017 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

Moment àlgid de les aranyes vespa, que esculpeixen les enormes teranyines preferentment en ambients humits amb vegetació espontània anual.

Lloret de Mar 4/9/2017 Àlex Domec. Font: www.ornitho.cat

Observacions de l'Àlex Domec d'aquest dilluns 4/9/2017 a Lloret de Mar...

14 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
2 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Àlex Domec

Blauet (Alcedo atthis) a Tossa de Mar 4/9/2017 Àlex Domec. Font: ornitho.cat

1 Blauet (Alcedo atthis) observat per l'Àlex Domec aquest dilluns 4/9/2017 a la costa de Tossa de Mar.

Font: www.ornitho.cat
Observador: Àlex Domec

Sant Pol de Mar 3/9/2017 Àlex Domec. Font: www.ornitho.cat

Observacions de l'Àlex Domec del diumenge 3/9/2017 a Sant Pol de Mar...

1 Eriçó comú (Erinaceus europaeus)
Mort atropellat a la carretera N-II

3 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
2 a les roques de la Murtra

Font: www.ornitho.cat
Observador: Àlex Domec

Més anellaments de Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) a Arenys de Mar i Calella 7/9/2017 Enric Badosa

Ahir l'equip d'estudi dels Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) van anellar 7 exemplars més... 2 a Arenys de Mar i 5 a Calella...

http://cormoranmediterraneoiberico.blogspot.com/2017/09/capture-day.html

1 dels exemplars anellats a Arenys de Mar amb un ham clavat (punt negre segons l'Enric)...

Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) amb ham. Arenys de Mar. Foto: Enric Badosa


Anellant corbs marins emplomallats de la joca del Maresme, de les més nombroses de la Mediterrània


Pere Alzina Bilbeny ha añadido 4 fotos nuevas.
1 h
Anellant i estudiant els corbs marins de la joca del Maresme, entre les més grans de la Mediterrània. Bona feina d'en Carles Tobella Roca i l Enric Badosa !