dissabte, 7 de setembre del 2019

Senglar (Sus scrofa) amputat per mètode de caça prohibit i no selectiu 7/9/2019 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com


Flamenc (Phoenicopterus roseus) a Cala Giverola (Tossa de Mar) 7/9/2019 Daniel Anton Soler. Font: Twitter.com

Gravera de Palafolls 5/9/2019 Toni Fernández. Font: ornitho.cat

Observacions de Toni Fernández del dijous 5/9/2019 a la Gravera de Palafolls...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
3 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 6 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
uns 8 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Tudons (Columba palumbus)
2 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
mínim 2 Garses (Pica pica)
mínim 2 Rossinyols bords (Cettia cetti)
2 Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
1 Mallerenga carbonera (Parus major)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Toni Fernández

Aiguabarreig Riu Tordera-Riera de Santa Coloma (Fogars de la Selva) 6/9/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'ahir divendres 6/9/2019 a l'Aiguabarreig Riu Tordera-Riera de Santa Coloma (Fogars de la Selva)...

1 Voltor comú (Gyps fulvus)
En corrent descendent a les 17hrs
5 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Blauet (Alcedo atthis)
3 Cueretes grogues (Motacilla flava)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
2 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
1 Puput (Upupa epops)
Abellerols (Merops apiaster)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Picot verd (Picus viridis)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
3 Ballesters (Apus melba)
2 Orenetes cua-rogenques (Cecropis daurica)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
3 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
2 Tallarols grossos (Sylvia borin)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Àguiles marcenques (Circaetus gallicus) a Sant Feliu de Buixalleu 6/9/2019 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

2 Àguiles marcenques (Circaetus gallicus) observades per l'Arnau Tolrà ahir divendres 6/9/2019 a Sant Feliu de Buixalleu.

Comentari: Reclams insistents, jocs aeris, vol nupcial i aturada al mateix arbre

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Desembocadura de la Tordera 31/8/2019 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils del passat dissabte 31/8/2019 a la desembocadura de la Tordera...

2 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
Gavians argentats (Larus michahellis)
6 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
1 Esplugabous (Bubulcus ibis)
1 Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
5 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
2 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
2 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
1 Tudó (Columba palumbus)
6 Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica)
1 Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
1 Garsa (Pica pica)
2 Rossinyols bords (Cettia cetti)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
1 Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils

Mussols comuns (Athene noctua) a Santa Susanna 6/9/2019 Santiago Poch. Font; Twitter.com

2 Mussols comuns (Athene noctua) captats per Santiago Poch ahir divendres 6/9/2019 miolant a Santa Susanna.

Vídeo... https://twitter.com/PochSantiago/status/1170063289973432320

Font: www.twitter.com
Observador: Santiago Poch

divendres, 6 de setembre del 2019

Mussol comú (Athene noctua) a Poblenou (Pineda de Mar) 6/9/2019

1 Mussol comú (Athene noctua) avui a un terrat Poblenou (Pineda de Mar).

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 6/9/2019 David Caballé. Font: www.ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

3 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
mínim 40 Pardals roquers (Petronia petronia)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Xivitona (Actitis hypoleucos) a Riells i Viabrea 2/9/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

1 Xivitona (Actitis hypoleucos) escoltada per David Caballé el dilluns 2/9/2019 a Riells i Viabrea.

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 6/9/2019 Arnau Tolrà, Font: www.ornitho.cat

Observacions i fotografies de l'Arnau Tolrà d'avui al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

4 Escorxadors (Lanius collurio)...
1ad 3juv
mínim 11 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
uns 60 Abellerols (Merops apiaster)
Al dormidor 9:00h. 12°
3 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
2 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
14 Piules dels arbres (Anthus trivialis)...
2 Cotolius (Lullula arborea)
2mc
2 Cueretes grogues (Motacilla flava)
2 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)
2 Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus)
2 ad m
7 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
1 ad m
4 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
10 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
2 Papamosques grisos (Muscicapa striata)
uns 35 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Encara força, pseudocants
1 Passerell comú (Carduelis cannabina)
1juv
2 Tallaretes vulgars (Sylvia communis)
7 Tallarols de garriga (Sylvia cantillans)
17 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
Tots en gramínies

cap Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), totes fora.

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografies: Arnau Tolrà

Corb (Corvus corax) a Riells i Viabrea 6/9/2019 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

1 Corb (Corvus corax) observat per l'Arnau Tolrà avui a Riells i Viabrea.

Comentari: Roncant al jardí

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Vall de la Riera de Sant Tou (Tordera) 6/9/2019

Aquest matí passant per la Vall de la Riera de Sant Tou (Tordera)...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
mínim 15 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
junts

Riu Tordera a Sant Cebrià (Fogars de la Selva) 6/9/2019


Aquest matí en ullada ràpida a la Tordera al seu pas per Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...

centenars de Granotes verdes (Pelophylax perezi)
arreu, no només al riu sinó turó amunt a un toll ridícul o pels herbassars molls.

1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Corbs (Corvus corax)
unes 10 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Oriol (Oriolus oriolus)
1 Picot verd (Picus viridis)
mínim 1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
1 Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
2 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
mínim 2 Papamosques grisos (Muscicapa striata)
Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
... com a més destacat,

Granota verda (Pelophylax perezi)...

Gualba 5/9/2019 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Andreu Duclau d'ahir dijous 5/9/2019 a Gualba...

1 Esquirol (Sciurus vulgaris)
Gats domèstics (Felis catus domesticus)

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
2 Garses (Pica pica)
Merles (Turdus merula)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Andreu Duclau

Astor (Accipiter gentilis) a Sant Esteve de Palautordera 5/9/2019 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

1 Astor (Accipiter gentilis) observat per l'Andreu Duclau ahir dijous 5/9/2019 a Sant Esteve de Palautordera.

Font: www.ornitho.cat
Observador: Andreu Duclau

Sobre el cabal de la Tordera 6/9/2019

El cabal de la Tordera (ZEC XN2000) a Fogars de la Selva ha pujat a uns al'lucinants 0.07 m3/s
😱
(i només a un petit tram on ja hi havia aigua en superfície per aflorament del freàtic sobre substrat rocós proper i prima capa sorrenca) gràcies a les pluges d'ahir...

Pluja 5/9/2019 (registres finals)

Veure també... Pluja 5/9/2019 (actualitzat 18:00h)


En general no gaire pluja, exceptuant localitats concretes, aquest dijous 5/9/2019...

1.0 mm a Vallgorguina
3.0 mm a Sant Celoni
17.0 mm a la Batllòria
0.0 mm a Montnegre
2.6 mm a Breda
8.0 mm a Sant Feliu de Buixalleu
8.5 mm a Fogars de la Selva
5.7 mm a Tordera
4.0 mm a Tossa de Mar
15.6 mm a Tossa de Mar
29.0 mm a Lloret de Mar
14.0 mm a Lloret de Mar
3.8 mm a Blanes
2.1 mm a Malgrat de Mar
5.6 mm a Santa Susanna
0.4 mm a Pineda de Mar
2.0 mm a Calella
8.0 mm a Sant Cebrià de Vallalta
4.0 mm a Canet de Mar
1.3 mm a Arenys de Mar
1.4 mm a Arenys de Munt

4.4 mm a Puig Sesolles (Montseny 1.668m)
11.2 mm a Montseny
1.6 mm a Arbúcies
9.1 mm a Sant Hilari Sacalm
10.3 mm a Santa Coloma de Farners
8.0 mm a Sils
5.4 mm a Caldes de Malavella

Any pluviomètric 2018-2019 moderadament sec o normal a Catalunya 6/9/2019 Meteo.cat

Any pluviomètric 2018-2019 moderadament sec o normal a Catalunya
Servei Meteorològic de Catalunya 6/9/2019

A una meitat del territori la precipitació del període setembre 2018 – agost 2019 ha sigut inferior al valor normal anual, i ha presentat valors normals gairebé a tota la resta

L’any només ha estat plujós a petites i esparses àrees, i en algunes fins i tot ha resultat ser dels més plujosos dels darrers vint anys

Quan es vol fer el balanç de les reserves hídriques d’un territori, generalment s’utilitza l’anomenat any pluviomètric o any hidrològic, que correspon al període comprès entre l’inici de la tardor d’un any i el final de l’època estival de l’any següent.

La precipitació anual de l’any pluviomètric 2018-2019, període comprès entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019, ha presentat en general dèficit lleuger o trets de normalitat. A una gran part del país ha resultat ser entre el 70% i 110% de la precipitació mitjana climàtica anual corresponent al període 1961-1990 (figura 1).

La gran precipitació de la tardor del 2018, d’entre les més plujoses de les darreres dècades, ha quedat balancejada aquest any pluviomètric pel caràcter en general sec de l’hivern, la primavera i també de l’estiu.

Continuar llegint...

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/377107/any-pluviometric-2018-2019-moderadament-sec-normal-catalunya

dijous, 5 de setembre del 2019

Abellerols (Merops apiaster) a Can Gorg (Maçanet de la Selva) 5/9/2019 Guillem Bagaria. Font: ornitho.cat

mínim 3 Abellerols (Merops apiaster) observats per Guillem Bagaria avui a Can Gorg (Maçanet de la Selva).

Font: www.ornitho.cat
Observador: Guillem Bagaria

Gralla (Corvus monedula) a l'Aiguabarreig Riera d'Arbúcies-Riu Tordera (Hostalric) 5/9/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

1 Gralla (Corvus monedula) observada per David Caballé avui a l'Aiguabarreig Riera d'Arbúcies-Riu Tordera (Hostalric).

Comentari: Volant per sobre el poligon

Observador: David Caballé

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 4/9/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'ahir dimecres 4/9/2019 al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

4 Aligots comuns (Buteo buteo)
2 Corbs (Corvus corax)
1 Tallareta vulgar (Sylvia communis)
mínim 70 Pardals roquers (Petronia petronia)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Pluja 5/9/2019 (actualitzat 18:00h)

Veure també... Pluja 5/9/2019 (actualitzat 16:00h)


Pluja d'avui dijous 5/9/2019 (actualitzat a les 18:00h) i continua plovent amb ganes...

0.4 mm a Sant Celoni
15.8 mm a la Batllòria
0.0 mm a Montnegre
2.4 mm a Breda
8.0 mm a Sant Feliu de Buixalleu
8.3 mm a Fogars de la Selva
5.4 mm a Tordera
4.0 mm a Tossa de Mar
29.0 mm a Lloret de Mar
14.0 mm a Lloret de Mar
3.4 mm a Blanes
0.2 mm a Malgrat de Mar
1.8 mm a Santa Susanna
0.4 mm a Pineda de Mar
0.2 mm a Calella
2.4 mm a Canet de Mar
0.8 mm a Arenys de Mar
0.0 mm a Arenys de Munt

0.4 mm a Puig Sesolles (Montseny 1.668m)
2.6 mm a Montseny
0.4 mm a Arbúcies
6.1 mm a Santa Coloma de Farners
8.0 mm a Sils
4.4 mm a Caldes de Malavella


Vídeos...

Platja recollida, mar en calma i riera desguassant motivant la
🚩
29 litres en acabar la 2a dosi de pluges del dia

Sobre les granotetes de punts (Pelodytes punctatus) i les pluges de finals d'estiu 5/9/2019

Vídeo...

Pluja 5/9/2019 (actualitzat 16:00h)


Primers registres (fins a les 16:00h) de pluja d'avui dijous 5/9/2019...

1.0 mm a La Batllòria
0.8 mm a Breda
2.5 mm a Fogars de la Selva
0.3 mm a Tordera
0.4 mm a Pineda de Mar
0.2 mm a Calella
2.4 mm a Canet de Mar
0.8 mm a Arenys de Mar

0.4 mm a Puig Sesolles (Montseny 1.668m)
2.6 mm a Montseny
1.7 mm a Santa Coloma de Farners
0.4 mm a Caldes de Malavella

vídeo...


Algunes notícies per llegir 29/8/2019-5/9/2019...

La Confraria de Blanes va subhastar el mes d’agost peix i marisc per valor d’1,31 M€
Blanesaldia.com 3/9/2019


El passat mes d’agost la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 244.017 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 1.315.339 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, la sardina i el seitó, que van totalitzar 786.350 euros, el 59,78% dels ingressos.

Aquestes van ser les 15 espècies que van obtenir un major valor el passat mes d’agost:

Espècie             Quilos     Euros

Gamba                     7.186       338.352
Sardina                  70.602       275.164
Seitó                       93.810      172.834
Sonso                     15.056      114.746
Escamerlà                3.010        74.242
Tonyina                    5.106        44.877
Bonítol                   10.233        43.272
Peix Espasa             5.260        36.179
Lluç palangre          2.731        33.454
Gamba blanca           783        19.419
Roger vermell         1.529        13.966
Rap vermell             1.388        13.900
Mollera roquer       5.499        11.741
Llagosta                      236          9.617
Rap                              838          7.624

Acumulat any 2019

Mes                 Quilos              Euros
Gener              75.486             582.951
Febrer             69.404             161.360
Març                70.147             519.375
Abril               178.541            917.416
Maig               286.117         1.110.054
Juny                196.621            950.116
Juliol               315.653         1.204.368
Agost             244.017         1.315.339[ÀUDIO] La Pilona de Malgrat de Mar ha estat objecte d’un estudi sobre la seva història, el seu futur i les característiques ecològiques
Ona Malgrat 4/9/2019


La Pilona de Malgrat de Mar ha estat objecte d’un estudi sobre la seva història, el seu futur i les característiques ecològiques. Un estudi que ha tirat endavant el jove ambientòleg Marc Martín, guanyador de la 13ena Beca d’Investigació Vila de Malgrat de Mar que atorga el consistori. El projecte, fet gràcies a diferents suports, sortirà publicar en els propers mesos en format llibre amb tot l’estudi realitzat sobre La Pilona de Malgrat de Mar.

Galeria d'àudios

----------------------------------------------

Detectats una dotzena de nius de vespa asiàtica a Lloret de Mar al llarg de l’estiu
Nova Ràdio Lloret 2/9/2019Protecció Civil de Lloret ha detectat aquest estiu una dotzena de nius de vespa vel•lutina, coneguda també com a vespa asiàtica. És una espècie invasora que va començar a tenir presència a l’Estat espanyol l’any 2010 i, des de llavors, la seva població no ha parat de créixer.

Des de Protecció Civil de Lloret fa dos anys que treballen per controlar els nius a la vila. Les seves picades són com les de qualsevol de les espècies autòctones. Així doncs, un dels membres d’aquest cos de seguretat, Xavi Arnaus, fa una crida a la tranquil·litat i remarca que no és un insecte perillós, excepte si se’n té al·lèrgia.

El que sí que preocupa és que part de la seva dieta són les abelles, motiu pel qual també rep el sobrenom de vespa assassina. Tot i així, Raúl Soler, també membre de Protecció Civil de Lloret, explica que és un aspecte que ja s’està controlant.

De la dotzena de nius detectats, des del mes de juliol n’han retirat quatre, que són els que hi havia en espais públics. Cal remarcar que Protecció Civil només actua en zones públiques, ja que en zones privades els encarregats d’eliminar-los són empreses especialitzades.

Aquestes actuacions segueixen un protocol. En primer lloc, localitzen el niu i comproven que sigui de vespa vel·lutina. Després, passen a retirar-lo amb l’ajuda d’una roba especial, gruixuda, per evitar les picades dels insectes. Per eliminar les vespes, de moment, fan servir un insecticida especial, tot i que la intenció es poder comptar, en un futur, amb una escopeta similar a una de paintball per dur a terme aquest tipus de servei amb millor eficiència.

La temporada de la vespa vel·lutina acaba a finals de novembre o principis desembre. En aquell moment, les vespes abandonen els nius per enterrar-se a passar l’hivern i quan tornin a sortir ja no retornaran en aquells nius, sinó que en construiran de nous.


SOS Lloret exigeix que s’obligui a enderrocar la nova construcció il·legal de Can Juncadella
Nova Ràdio Lloret 29/8/2019SOS Lloret denuncia una construcció il·legal a la finca de Can Juncadella. Es tracta d’una edificació nova dins de la parcel·la vinculada a l’expresident del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. És una planta baixa d’entre 100 i 200 metres quadrats que s’hauria construït entre els mesos de maig i juliol.

Els ecologistes denuncien que aquest habitatge vulnera el Pla d’Espais d’Interès Natural, la Zona d’Especial Protecció per a les Aus, el Lloc d’Importància Comunitària dins de la Xarxa Natura 2000, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei de Costes.

La plataforma ecologista la va veure des del mar i va entrar una instància a l’Ajuntament per preguntar si s’havia fet alguna cosa al respecte. El consistori va respondre que els serveis d’inspecció municipal van obrir un expedient sancionador als propietaris de la finca per l’execució d’obres sense llicència i no legalitzables. Un expedient que podria anar acompanyat d’una sanció econòmica.

SOS Lloret, però, exigeix que es faci enderrocar la construcció i, segons un portaveu de l’entitat, Jordi Palaudelmàs, no n’hi ha prou amb aplicar una sanció econòmica.

La plataforma demana la màxima transparència a l’Ajuntament i que actuï amb contundència per evitar que passi el que ja ha passat moltes vegades en aquesta finca: els processos s’allarguen tant que acaben arxivant-se.

Algunes d’aquestes actuacions dels amos de Can Juncadella que la plataforma critica que han quedat en no res són un castell de focs artificials sense permís, un abocament il·legal de sorra a la cala des Rajols i obres a la casa dels masovers on es va fer una ampliació descarada del sòl edificable.

Però el que més destaca SOS Lloret són les irregularitats amb el camí de ronda. La plataforma denuncia que en el tram que creua la finca, que per ordre judicial ha d’estar obert, conté elements d’intimidació, ja que s’anuncia per megafonia que la zona és una propietat privada, i també hi ha càmeres de seguretat i cartells de “prohibit el pas”. Recordem que l’accés al camí de ronda va estar tallat entre el 2009 i el 2016, però una sentència va obligar a restituir el pas.


L’Ajuntament es compromet a fer enderrocar la construcció il·legal de Can Juncadella
Nova Ràdio Lloret 29/8/2019L’Ajuntament es compromet a fer enderrocar la construcció il·legal de la finca de Can Juncadella. De fet, el regidor d’Urbanisme, Albert Robert, explica que ja han començat els tràmits i que ara els propietaris tenen uns dies per presentar al·legacions.

L’amo de Can Juncadella és l’expresident del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, que fa anys que està envoltat de polèmica. El regidor, però, assegura que des de l’administració se’l tracta com a un veí més i que s’arribarà al final per fer-li complir la llei.

La nova construcció il·legal, que només es pot veure des del mar, és una planta baixa d’entre 100 i 200 metres quadrats. L’habitatge vulnera la llei perquè la finca està situada en una zona protegida pel Pla d’Espais d’Interès Natural, la Zona d’Especial Protecció per a les Aus, el Lloc d’Importància Comunitària dins de la Xarxa Natura 2000, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei de Costes.

Un altre dels temes que hi ha sobre la taula és l’accés al tram del camí de ronda que travessa la finca. SOS Lloret denuncia que hi ha molts elements intimidadors per evitar que la gent hi passi. Des de l’Ajuntament, però, asseguren que també hi estan a sobre i que la intenció és trobar una solució que beneficiï a tothom i millori el camí de ronda.

-------------------------------------------------

A qualsevol cosa li diuen "Procés participatiu", i no ho és...

Les línies, prioritats, actuacions i conclusions ja estan marcades des del començament, no es pot qüestionar ni rebatre res als tècnics de l'ACA, i només fas de figurant per omplir la sala i fer passar per "participatiu" un nou document on resulta que valides (amb la teva assistència) lo que ja s'ha decidit encara que no estiguis d'acord, i si inclouen alguna cosa diferent no és per modificar res de lo ja decidit, sinó per constar com a proposta no vinculant i sense efectes de res... tal qual...

#Sabiesque durant el mes de setembre comencen els processos de participació de la planificació hidrològica catalana per al període 2022-2027? Consulta més informació i participa! bit.ly/2lO5imJ


I això no és cap Taula de res, sinó una burla per fer creure que hi ha Taula...

Encara no hi ha cap informe tècnic o semblant que determini l’estat real i actual del Delta i que enumeri i prioritzi les problemàtiques o temàtiques a tractar, previ a qualsevol reunió, taller, convocatòria, presa de decisions, acords o lo que sigui (lo del CEAB només era un recull parcial de paràmetres a tenir en compte per a la elaboració dels informes tècnics, que no es van fer, i lo de ISACC un recull de gimcanes a mena de tallers on parlar de coses i temàtiques teledirigides i sense calat real sobre les problemàtiques que van originar la proposta de fer una Taula), i els figurants a les noves trobades del REDAPTA (qui va a les trobades convocades per fer passar per procés participatiu una cosa que no ho és), que no Taula del delta de la Tordera ni semblant, només poden "proposar" dins d'uns "tallers" sense cap mena d'informació, dades o estudis previs sobre la temàtica a tractar i on es diuen coses genèriques i populars (no amb dades i fonaments tècnics) a mena de "banc d'idees" i mesures cosmètiques amb caràcter consultiu i no vinculant per als ajuntaments que prèviament ja han decidit de què i com es tractaran els temes, i sempre que no afecti a les seves polítiques i decisions que afecten a les seves competències... i l'anomenen Taula del Delta i la baixa Tordera... tal qual.

Veure també...

Sobre la presentació del nou impuls per a la Taula del Delta de la Tordera del dimecres 17/7/2019


Malgrat de Mar acull la trobada del Consell Regidor de la Taula del Delta i la baixa Tordera. Hi participen alcaldes, regidors i tècnics de Medi Ambient per marcar el full de ruta dels propers mesos

🦋
☀️
🐟
Comença el procés de participació per parlar de la gestió de l'aigua! participa.gencat.cat/processes/terc La Taula del Delta i de la Baixa Tordera vol ajudar a fer que no hi faltin les perspectives del territori!!! Apunta't a la Taula per rebre les convocatòries!isacc.creaf.cat/noticia/vols-p