dissabte, 17 de març del 2018

La vegetació psammòfila del Maresme 16/3/2018 Biblioteques Municipals del Maresme. Font: Youtube.com

Biblioteques Municipals del Maresme ha començat a publicar vídeos al YouTube sobre la característica natural més interessant de cada municipi. Clicant a l'enllaç anterior podreu trobar vídeos com aquest...Vilassar Mar - Vegetació psammòfila
Biblioteques Municipals del Maresme 16/3/2018

El Sr. Cèsar Gutíerrez i Perearnau, consultor ambiental, ens dona a conèixer una de les peculiaritats del litoral de Vilassar de Mar: l’existència d’una de les poques mostres de vegetació psammòfila que hi ha entre Barcelona i el delta de la Tordera.

Platja de la Pomereda (Malgrat de Mar) 16/3/2018


Aquest divendres per la platja de la Pomereda (Malgrat de Mar)...

1 Coure comú (Lycaena phlaeas)
2 Pònties comunes (Pontia daplidice)
unes 15 Blanquetes de la col (Pieris rapae)
unes 10 Brunes boscanes (Pararge aegeria)

unes 20 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

2 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
2 Gavines corses (Larus audouinii)
uns 50 Gavians argentats (Larus michahellis)
unes 15 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
3 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
5 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
1 Merla (Turdus merula)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
3 Titelles (Anthus pratensis)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
territori permanent
mínim 9 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
mínim 2 parelles establertes
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
unes 20 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
la majoria en parelles establertes
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
1 Rossinyol bord (Cettia cetti)
1 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Coure comú (Lycaena phlaeas)...

Element nou a la platja de la Pomereda... sorra fina...

La darrera llevantada va acumular a la platja la sorra de la darrera regeneració artificial davant els càmpings de Malgrat de Mar, sorra dragada de les bocanes dels ports del Maresme Sud que no corresponien a la granulometria pròpia de les platges del Delta de la Tordera (molt més gruixuda)...


Nova errada important a afegir a la del Borró (Ammophila arenaria) plantat a les dunes artificials a càrrec del Ministerio, espècie forana al Delta de la Tordera (mai ha hagut aquí tot i ser una espècie típica dels sistemes dunars catalans, amb només una cita puntual i antiga (1940) entre Pineda de Mar i Calella com a lloc més proper), precisament per la granulometria gruixuda característica d'aquestes platges...


En cap moment estic dient que l'actuació no sigui correcta, sinó que no es van tenir en compte les característiques pròpies del Delta de la Tordera i que això, a qualsevol actuació, és un greu error. Aquí l'espècie més idònia per aquesta finalitat és el Jull de platja (Elymus farctus), pròpia i característica d'aquestes platges i millor adaptada a la sorra gruixuda.

Algunes imatges de la Platja de la Pomereda (Malgrat de Mar)...

Les 6 primeres fotografies corresponen al sector nord de la Platja Centre, on enguany hi ha vegetació perquè el tractor no l'ha netejat.