dissabte, 20 d’octubre del 2007

BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. SETEMBRE DE 2007

Ja podeu veure el Butlletí Climàtic Mensual del Setembre del 2007 aquí...

http://www.meteocat.com/pagines/butlleti_mensual/any2007/Butlleti%20setembre07.pdf

Més sequera... amb una precipitació general de menys de 10 mm al territori, no s’arriba ni al 30% de la mitjana climàtica del mes.

Pel que fa a les temperatures... amb una mitjana al setembre d’aproximadament 18ºC... 1ºC per sota de la mitjana climàtica.

Delta del Tordera. Fotografies de Juanjo Bayon

Fotografies realitzades per Juanjo Bayon, un jove fotògraf de Barcelona que troba el delta del Tordera un lloc especial per la seva llum, orografia i vent.

Delta del Tordera, primavera del 2005...

Taules sectorials del Procés Participatiu. Futur Consell de Conca.

Notícies publicades sobre aquestes reunions sectorials...

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2592220

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2847_3_224856__Comarques-LACA-debat-sectors-vinculats-recerca-futur-conca-Tordera

...

Entre el dilluns 15 i el dimecres 17 passat es van realitzar les taules sectorials del procés participatiu per al futur Consell de Conca del Tordera.

Dimecres a la tarda a Blanes va tenir lloc la taula sectorial dels centres de recerca i divulgació i entitats, i van participar una vintena de representants de diferents organitzacions, grups d’estudi i particulars, Joan Zaragoza (Cap de la Unitat d’Inspecció Tordera-Besòs) i Coia Poblet (Tècnica de Participació).

Durant 3 hores es va parlar de les problemàtiques de la Conca del Tordera, tot i que podrien haver estat més ja que van haver moltes intervencions i es va resumir molt la part final per no sobrepassar el temps estipulat.

Es tractava de debatre l’IMPRESS (Document d’Impactes i Pressions redactat per l’ACA) i posar en comú les problemàtiques.

Es poden desprendre unes quantes consideracions d’aquesta sessió...

El Document és molt antic i gens actualitzat, es va parlar molt del canvis actuals detectats i modificacions importants.

És molt incomplet, es va constatar la manca de treball de camp realitzat per a la redacció del document i multitud de mancances que van ser exposades pels assistents a la reunió.

També es va parlar sobre la necessitat de considerar molts dels problemes exposats però que no eren a l’IMPRESS per poder trobar solucions eficaces, alhora que es va parlar sobre la necessitat de trobar solucions a alguns dels problemes fora de la competència de la pròpia ACA.

Es va constatar el gran coneixement del territori de molts dels assistents a l’acte així com una voluntat general per part de tothom de treballar i debatre.

No va haver temps per poder definir prioritats, i aquest punt va quedar en una mera anotació a un dels qüestionaris però sense debatre.

Val la pena ressaltar les anotacions i explicacions realitzades per Joan Zaragoza en tot moment, molt d’agrair i que va resoldre molts dubtes i inquietuds.

...

Dimarts dia 30, a Blanes, tindrà lloc la sessió plenària amb tots els participants a les sessions sectorials per:

Exposar, consensuar i prioritzar les problemàtiques recollides pels diferents grups sectorials.

Presentar els resultats de l’enquesta de percepcions.

Podeu veure el calendari aquí...

http://www.acaparticipacio.cat/

Estudiar els canyons submarins de Blanes i Palamós

Estudiaran els canyons submarins de Blanes i Palamós...

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2595131

Més sobre el retrocés de la costa. 19/10/07Podeu llegir la notícia sencera aquí...

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2848_3_225080__Comarques-Costes-promet-projecte-passeig-sAbanell-estar-enllestit-setmanes

Aquest migdia, un problema arribar a la desembocadura del Tordera pel tall del camí d’accés, i al arribar... gairebé 2 metres menys de platja per l’onatge i l'aigua del mar fangosa...


divendres, 19 d’octubre del 2007

Notícies vàries

Notícies del 15/10/07 que val la pena llegir (sobre el retrocés de la costa) ...

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2590740

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2590735

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2590739

Aquesta del 14/10/07 (sobre l’aigua i l’agricultura) ...

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2843_3_224112__Comarques-sector-agricola-exposa-principals-preocupacions-entorn-gestio-laigua

I aquesta si voleu incloure una eina meteorològica al vostre ordinador...

http://www.meteocat.com/pagines/Premsa/notainformativa_temps_escriptori_171007.pdf

Falcó pelegrí (Falco peregrinus) a la pedrera de Montpalau (Tordera) 18/10/07

Aquesta tarda, l'Enric Badosa ha vist un facó pelegrí jove (Falco peregrinus) a la pedrera de Montpalau (Tordera).

Tallen l’accés a la desembocadura per obres 18/10/07

Avui han tallat l’accés a la desembocadura per la banda de Malgrat, on treballaven uns operaris amb maquinària pesada a uns pocs metres de la platja.

Segons comentaris d’un dels operaris, s’estan fent tres pous... dos punts de control per mesurar la falca salina i un altre per treure aigua. Faran registres d’obra per accedir als pous. També diu que són feines ordenades per “la comunitat autònoma”... entenc que vol dir la Generalitat (o ACA), malauradament no s’ha sabut explicar.

Una de les coses que sorprenen és no veure cap cartell informatiu de l’ACA, a veure si puc trobar informació al respecte d’aquestes obres el més aviat possible....

... tot molt confús.

A l’altre banda de la desembocadura, a Blanes, continuen les obres dels pous de captació per a la dessaladora de Blanes. Amb maquinària pesada treballant a banda i banda... poca cosa a fer avui amb els bitxos.Tot i això, l'Enric Badosa aquesta tarda a pogut observar un pas força intens de baldriga cendrosa (Calonectris diomedea) cap el sud.

dijous, 18 d’octubre del 2007

Les masses d'aigua de la Baixa Tordera I

Llacuna del LIFE-Illa del riu


Entre les comarques de La Selva i del Maresme, un cop el riu Tordera abandona la comarca del Vallès Oriental per continuar el seu camí fins al mar, trobem la baixa Tordera (Rectangle aproximat i format entre els municipis de Breda, Maçanet de la Selva, Blanes i Calella). Val a dir que correctament parlant correspon als trams baix i “part” del tram mig del riu Tordera, la plana litoral de l’Alt Maresme, les rieres que hi desemboquen, i les valls i muntanyes que l’envolten.


Amb aproximadament 200 Km2, trobem una vall principal per on transcorre el riu, una plana litoral (delta) formada pel riu i diferents rieres, un conjunt de valls més o menys petites que s’endinsen a les muntanyes del Montnegre, de Les Cadiretes i la part més litoral del Montseny, i una petita franja costanera de sorres profundes entre els penya-segats de la Selva Marítima i del Maresme Nord.

La varietat d’ambients, paisatges i activitats humanes d’aquesta zona és sorprenent, i entre les zones naturals més destacades podem trobar les extensions agrícoles més grans i millor conservades del Maresme, l’únic riu i l’únic delta de les comarques de la Selva i del Maresme, sistemes muntanyosos protegits amb la figura de Parc Natural del Montnegre-Corredor, Rieres i boscos de ribera abundants i ben conservats, els únics estanys i zones humides protegides i de gran entitat de tot el Maresme (Estanys i Roureda de Tordera, per exemple, inclosos amb el riu a la Xarxa Natura 2000), penya-segats litorals i interiors,... entre altres.

Riu Tordera al seu pas per TorderaCamps propers al Pla de Sant Esteve (Tordera)
Vista parcial de la serra del Montnegre
Prats de Dall a l'estany de Can Torrent (Tordera)


Tota aquesta varietat d’ambients comporta la presència a la zona d’una gran varietat d’espècies animals i vegetals, moltes d’elles protegides i prioritàries a nivell europeu, alhora que la zona constitueix un punt estratègic com a lloc de repòs i alimentació per a moltes aus migratòries al trobar-se a mig camí entre altres zones naturals més importants (Aiguamolls de l’Empordà i Delta del Llobregat, per exemple), i connectant les grans vies migratòries de la costa i de l’interior (per les planes selvatanes i vallesenques on trobem l’Estany de Sils o Les Llobateres entre altres) mitjançant la plana i el riu Tordera.


Ens trobem, doncs, a un lloc molt ric paisatgístic, biològic, cultural i ambientalment parlant, però que malauradament, escassament troba resposta amb difusió i cura per part de l’administració, i que pateix moltes agressions que de no corregir, podríem malmetre.

Potser un dels ecosistemes més rics en biodiversitat i alhora escassos al nostre entorn mediterrani són les zones humides, masses d’aigua més o menys constants, i que alberguen multitud d’espècies de gran valor...


Roureda de Can Verdalet (Tordera)Gorg de Mas Cremat (Blanes)


Estany de Cal Raba (Tordera)


Verneda al Pla de Palafolls

Pantà de Sant Ponç (Tordera)


Tot i que només les més importants (no s’inclouen multitud de basses, mulleres temporals, petits rierols i canals, i un llarg etc...), podeu veure un petit llistat i mapa de distribució de les masses d’aigua interessants de la zona compresa entre la confluència de la riera de Santa Coloma amb el riu Tordera, i el mar (properament s’inclourà un altre article amb les masses d’aigua riu amunt)...

*1 les més interessants i millor conservades a l’actualitat
*2 actualment en procés de restauració o millora
*3 degradades i sense procés de restauració actualment

Masses d’aigua superficial (rius i rieres)

A. Riu Tordera*1

B. Afluents principals del riu Tordera

B1. Riera de Vallmanya (inclosa a la XN2000)*1
B2. Torrent de Sant Ou (inclosa a la XN2000)*1
B3. Torrent de Mas Gavatx*1
B4. Torrent de Valloparda*1
B5. Riera de Valldemaria*1
B6. Torrent de Can Rabassa

C. Torrents i rieres secundàries que desemboquen al riu Tordera o afluents principals

C1. Riera de Reixac*3
C2. Torrent de la Mina d’Or*1
C3. Torrent de les Portes Negres
C4. Riera de Sant Daniel
C5. Canal de Gelpí

D. Torrents i rieres secundàries que desemboquen a la massa d’aigua costanera

D1. Riera de Blanes*3
D2. El Rec Viver*3
D3. Riera de Palafolls
D4. Riera de Santa Susana*1
D5. Riera de Pineda*1
D6. Riera de Calella*3

Masses d’aigua superficial (embassaments, estanys i zones humides)

E. Estanys i zones humides XN2000

E1. Llacuna litoral Desembocadura del Tordera*1
E2. Prats d’en Gai*1
E3. Estany de Cal Raba
E4. Roureda de Can Verdalet*1
E5. Braç esquerra del riu Tordera*2
E6. Llacuna LIFE – Illa del riu*1
E7. Estany de Can Torrent*1
E8. Estany de la Júlia*2

F. Estanys i zones humides del catàleg DMHA

F1. Molí d’en Puigverd
F2. Pla de Can Golba*3
F3. Bosc de Mas Julià*1
F4. Estany de Mas Mateu*3
F5. Estany de Bancells*1

G. Altres estanys i zones humides

G1. Gorg de Mas Cremat*3
G2. Antiga grabera de Palafolls*1
G3. Tractament terciari del Projecte LIFE*2
G4. Bosc de Mas Reixac

H. Petits embassaments

H1. Pantà de Mas Mora*1
H2. Pantà de Valldemaria*1
H3. Pantà de Sant Ponç
H4. Pantà de Ca l’Aulet

Masses d’aigua subterrànies

I1. Al·luvials de l’alta i mitjana Tordera
I2. Al·luvials de la baixa Tordera i delta*2-3
I3. Al·luvials del Maresme nord (Calella-Malgrat de Mar)*3

Masses d’aigua costanera

J. Sorrenc profund Blanes – Calella*1Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) a la desembocadura del Tordera 18/10/07

Aquest matí en José Moreno ha tornat a veure el cabussó collnegre (Podiceps nigricollis), aquest cop a uns 30 metres de la barra de sorra mar endins.

dimecres, 17 d’octubre del 2007

Desembocadura del riu Tordera 16/10/07

Aquest migdia en visita ràpida a la desembocadura del Tordera, aproximadament 900 gavines vulgars (Larus ridibundus) sedimentades a l’interior de la llacuna, i entre elles el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzetta), 7 esplugabous (Bubulcus ibis), unes 20 polles d’aigua (Gallinula chloropus), uns pocs gavians argentats (Larus michahellis), i mig amagats entre la vegetació almenys 3 fredelugues (Vanellus vanellus). Uns 60 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), continua el blauet (Alcedo atthis) pescant des del canyís proper a la platja, pas continu de xatracs becllargs (Sterna sandvicensis) i corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) al mar, 5 mascarells (Sula bassana), 2 adults i 3 juvenils, cap al nord,...

Bernat pescaire (Ardea cinerea) entre les gavines vulgars (Larus ridibundus)


Martinet blanc (Egretta garzetta) i esplugabous (Bubulcus ibis)

Una de les fredelugues (Vanellus vanellus)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

dimarts, 16 d’octubre del 2007

Restauració del Braç esquerre del riu Tordera


Fa uns dies van començar les feines de la 3ª fase de restauració ecològica i funcional del Braç esquerra del riu Tordera (concretament “funcionalitat hidràulica i millora dels hàbitats fluvials), un espai inclòs a l’EIN Estanys de Tordera i recentment inclosa a la proposta de XN2000.

Les feines consisteixen bàsicament en treure la vegetació al·lòctona (canya principalment) i les tones de fang acumulades a l’espai procedents de la neteja d’àrids, baixar la cota del terreny per possibilitar l’entrada d’aigües del riu en cas de crescudes, la creació de varies basses al seu recorregut per possibilitar l’estancament d’aigua i creació de zones humides, i posteriorment la reforestació amb vegetació autòctona de ribera allà on calgui aquest tipus d’actuació.

Es tracta de la 3ª i última fase (o tram) d’actuació en el conjunt de l’espai iniciat fa 3 anys, uns treballs amb subvencions concedides a l’ajuntament pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb un cost aproximat de 30.000 Eur per fase, i projectats i dirigits per l’empresa EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental, S.L.).

Un cop acabats els treballs s’haurà d’esperar a l’arribada de les aigües i la colonització de manera natural de l’espai amb espècies vegetals i animals pròpies de l’espai.

Malauradament, i com acostuma a passar en aquests casos, s’actua sobre els efectes produïts per la degradació de l’espai (ompliment de l’espai de fangs i llims, colonització de vegetació al·lòctona,...) però paral·lelament no s’actua sobre les causes d'aquesta degradació (principalment abocaments dels llims pel rentat d’àrids d’una empresa instal·lada just als límits de l’espai i que actualment ja comença a omplir de fangs l’espai restaurat en fases anteriors, concretament una de les basses).

Caldria esperar que les administracions competents actuessin al respecte (ajuntament, ACA, DMAH), no només “proposar posar en coneixement” o fer la vista grossa com fins ara... seria ridícul haver d’esperar una altre subvenció de 30.000 Eur l’any vinent per treure més fang.

Xavi.

dilluns, 15 d’octubre del 2007

Desembocadura del riu Tordera 15/10/07

Bernat pescaire (Ardea cinerea)


Aquest migdia a la desembocadura del riu Tordera, amb l’Enric Badosa, molta més tranquil·litat i ocells, tot i que es nota la pressió d’ahir ...

Molt actius cercant aliment el bernat pescaire (Ardea cinerea), un martinet blanc (Egretta garzetta), les polles d’aigua (Gallinula chloropus), un blauet (Alcedo atthis) – moments abans en José Moreno ha vist dos -, algunes orenetes vulgars (Hirundo rustica) agafant aigua de la llacuna, un xarxet cumú (Anas crecca) amb els collverds (Anas platyrhynchos), un xatrac becllarg (Sterna sandvicensis) sedimentat junt a un grup d’unes 60 gavines vulgars (Larus ridibundus),... al mar poc moviment d’alguns gavians argentats (Larus michahellis),...

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis) amb gavines vulgars (Larus ridibundus)


Blauet (Alcedo atthis)


Martinet blanc (Egretta garzetta)


Xarxet comú (Anas crecca) femella

Imatges del bernat pescaire girant un peix per empassar-s’ho (no molt bones, tot s’ha de dir)...


Corbs (Corvus corax) a la carretera del Vilar (Tordera) 15/10/07

Aquest migdia, posats sobre una torre elèctrica al costat de la carretera del Vilar (Tordera), hi havia una parella de corbs (Corvus corax) que han aixecat el vol i que han marxat volant sobre els Prats d’en Gai.

Més grans que les més comunes cornelles (Corvus corone), amb la cua més punxeguda, amb el cap i el bec gruixuts, i planejant... semblen ben bé uns aligots de color negre.

Observació de marines a la desembocadura 14/10/07 Alfons Delgado

Podeu veure l’article al seu blog...

http://natura-selva.blogspot.com/2007/10/aus-marines-enfront-la-gola-de-la.html

Desembocadura del riu Tordera i port de Blanes 14/10/07

Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)


Aquest diumenge 14 al matí-migdia, amb en Toni i en Xavi del Centre Excursionista de Terrassa, ens hem donat un petit volt per la desembocadura, el port de Blanes, el Pla de Grau (Malgrat) i finalment l’estany de Sils... ni l’hora ni el dia acompanyaven... MOLTA GENT, poca aigua i molt poc bitxo en un dia festiu i MOLT massificat, però ja coneixen el lloc i tornaran el mes vinent (esperem que amb millors condicions, tot s’ha de dir).

A la desembocadura els habituals i gràcies... bernat pescaire (Ardea cinerea), collverds (Anas platyrhynchos), polles d’aigua (Gallinula chloropus), cueretes blanques (Motacilla alba), xatracs becllargs (Sterna sanvicensis), gavians argentats (Larus michaellis) i gavines vulgars (Larus ridibundus), una cotorra de Kramer (Psittacula krameri), pit-roig (Erithacus rubecula), rossinyol bord (Cettia cetti), garses (Pica pica), tudons (Columba palumbus), mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), unes 10 orenetes vulgars (Hirundo rustica),... entre altres, molt poca cosa i molta gent a la platja, a la desembocadura i al càmping. Ni rastre del cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) vist hores abans.

Al Pla de Grau (Malgrat)... encara menys ocells i més gent... alguns bitxacs comuns (Saxicola torquata), algunes cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), tres aloses vulgars (Alauda arvensis),... entre altres.

Al port de Blanes... gavians argentats (Larus michahellis), gavines vulgars (Larus ridibundus), uns 14 corbs marins emplomallats (Phalacrocorax carbo), xatracs becllargs (Sterna sandvicensis),... MOLTÍSSIMA GENT per tot arreu pescant amb canyes des de les roques, dintre del port, a la platja, etc... i MOLTES embarcacions esportives arreu.

Gavià anellat al port de Blanes... 49AD


Vam veure el gavià argentat (Larus michahellis) de la Meda Gran (Illes Medes) amb anella N45M un altre cop, i un altre gavià, juvenil, amb anella blanca amb lletres negres 49AD dintre del port, potser de França però encara sense conèixer la seva procedència (a afegir a aquest article un cop se sàpiga).

A l’estany de Sils... res en comparació amb dies anteriors (podeu veure observacions anteriors clickant a l’enllaç “La natura a la comarca de la Selva”)... uns 4-5 aligots comuns (Buteo buteo), una fotja vulgar (Fulica atra), uns 5-6 cabussets (Tachybaptus ruficollis), ànecs collverds (Anas platyrhynchos), polles d’aigua (Gallinula chloropus), uns 8-12 bernats pescaires (Ardea cinerea), uns 10 esplugabous (Bubulcus ibis), 2 martinets blancs (Egretta garzetta), un blauet (Alcedo atthis), un gavià argentat (Larus michahellis),... entre altres.

En resum... més gent fent el burro que ocells, lamentablement, un fet que es repeteix cada festiu important o temporada estiuenca, i de fons alguns quads i els continus trets dels caçadors que ens acompanyen tant al Pla de Grau com a Sils... l’autèntica “gestió” dels nostres espais naturals.

Xavi.
.
Podeu veure les activitats del Centre Excursionista de Terrassa a la seva web...