divendres, 8 de gener del 2016

Enllaç interessant: Coneix el riu. Museu del Ter
Coneix el riu és un conjunt de recursos educatius amb informació relativa als ecosistemes fluvials: rius, riberes i zones humides. Us permetrà conèixer i estudiar la biodiversitat d’aquests ambients aquàtics, la seva importància, la necessitat de conservació i millora. També hi ha informació relativa al seu ús com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua, relativa als efectes del canvi climàtic i també sobre les problemàtiques que els afecten.
Hi podeu trobar informació sobre:
  • Vegetació de ribera
  • Macroinvertebrats
  • Peixos
  • Amfibis, rèptils i mamífers
  • Ocells
També podreu gaudir d’un espai sonor on s’identifiquen els sons més característics dels espais fluvials de ribera.