dissabte, 14 de març del 2020

Vidriol (Anguis fragilis) a Tordera 12/3/2020 Xavinfiniti. Font: Youtube.comXavinfiniti 12/3/2020

Campins 14/3/2020 Eloi Iglesias. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografies de l'Eloi Iglesias d'avui a Campins...

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)...
Amb anella metàl·lica a la pota dreta
mínim 3 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
59 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) migrant...

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografies: Eloi Iglesias

Tornen a canalitzar la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 14/3/2020 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

La biodiversitat d'un curs fluvial es correlaciona directament amb la conservació de les ribes i l'estructura natural. La riera d'Arbúcies, fa uns dies recuperada, avui torna a la canalització i simplificació imposada. Dues figures de protecció per mantenir un canal artificial.

La Tordera a Sant Esteve de Palautordera 14/3/2020 Òscar Anscari. Font: Twitter.com

37 anys veient i visquent al tram baix del riu Tordera (Blanes). Ara em toca viure en el seu tram alt. Estic descobrint una nova part del riu realment sorprenent i bonic (Sant Esteve de Palautordera)

En resposta a i a
És un espectacle aquell punt! Més després de la torderada. Llàstima que no és gaire extens i que aigües avall tinguem el tram més degradat de la conca.


És una altra Tordera! Encara que a partir d'uns km amunt, quan t'endinses dins del Parc Natural, ja pren forma de riu oligotròfic de muntanya (vernedes, truites, merles d'aigua, etc). També té el seu encant, però és ecològicament més pobre i simple de forma natural.

Gualba 13/3/2020 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografia de l'Andreu Duclau d'ahir divendres 13/3/2020 a Gualba...

1 Reineta meridional (Hyla meridionalis)...
3 Granotes verdes (Pelophylax perezi)

1 Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
mínim 4 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
3 Puputs (Upupa epops)
2 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
4 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
uns 6 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
uns 30 Tudons (Columba palumbus)
mínim 4 Gaigs (Garrulus glandarius)
3 Grives (Turdus viscivorus)
còpula
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 2 Titelles (Anthus pratensis)
mínim 4 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
4 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Lluers (Carduelis spinus)
uns 40 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Bruels (Regulus ignicapilla)
mínim 5 Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
uns 20 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
mínim 4 Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
2 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: Andreu Duclau

divendres, 13 de març del 2020

Riera de Santa Susanna 13/3/2020 Santiago Poch. Font: Twitter.com

Corniol, marcas en un árbol a una altura de 1,70m y aun una buena cantidad de charcas y larvas de salamandra en la riera de Santa Susanna.

Camps de Can Cassola (Pineda de Mar) 13/3/2020


Aquesta tarda pels Camps de Can Cassola (Pineda de Mar)...

3 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
5 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
10 Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

1 Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii)
mínim 12 Atalantes (Vanessa atalanta)
3 Pònties comunes (Pontia daplidice)
unes 10 Blanquetes de la col (Pieris rapae)
unes 10 Brunes de bosc (Pararge aegeria)
unes 15 Margeneres comunes (Lasiommata megera)
1 Coure comú (Lycaena phlaeas)
4 Blavetes de l'heura (Celastrina argiolus)

5 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)
6 Ratolins de bosc (Apodemus sylvaticus)
sota fusta

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 Mussol comú (Athene noctua)
1 Gavià argentat (Larus michahellis)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
6 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
2 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
1 Merla (Turdus merula)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Trist (Cisticola juncidis)
uns 25 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Coure comú (Lycaena phlaeas)...

Algunes imatges dels Camps de Can Cassola (Pineda de Mar)...