dissabte, 1 de desembre del 2018

Sobre l'estat de la sequera a la Tordera 1/12/2018

Dedicat als qui, vivint a i bevent de la Tordera, demanen que deixi de ploure perquè els pantans estan plens i ja no cal patir pel subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana😏 Ha plogut molt, si però encara arrosseguem mancances hídriques a la conca...

Més informació i evolució recent de la sequera pluviomètrica aquí...

http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/estat-de-la-sequera-pluviometrica/

Desembocadura de la Tordera 1/12/2018


Aquest migdia en visita ràpida a la desembocadura de la Tordera...

1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
1 Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
4 Fredelugues (Vanellus vanellus)
1 Pigre gris (Pluvialis squatarola)
sedimentat a una illeta formada a l'interior del riu
mínim 23 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
3 Cornelles negres (Corvus corone)
... com a més destacat.

Als camps propers del Pla de Grau (Malgrat de Mar)...

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 Mussol comú (Athene noctua)
1 Cornella negra (Corvus corone)
uns 40 Esplugabous (Bubulcus ibis)
... com a més destacat.

Algunes imatges de la desembocadura de la Tordera...


Can Pixa...

Estany de Bancells (Maçanet de la Selva) 1/12/2018

En ullada ràpida als camps inundats del sector sud de l'Estany de Bancells (Maçanet de la Selva)...

3 Martinets blancs (Egretta garzetta)
4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Riu Tordera a Sant Cebrià (Fogars de la Selva) 1/12/2018


Aquest matí en ullada ràpida a la Tordera al seu pas per Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...

1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
1 Blauet (Alcedo atthis)
1 Faisà (Phasianus colchicus) mascle
1 Puput (Upupa epops)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
... com a més destacat.

També 1 Astor (Accipiter gentilis) sobre un tram de riu més amunt.

Algunes imatges de la Tordera a Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...

Riu Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva) 1/12/2018


Aquest matí al riu Tordera al seu pas per Can Simó (Fogars de la Selva), com a més destacat...

1 Esquirol (Sciurus vulgaris)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Agró blanc (Casmerodius albus)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Xivitona (Actitis hypoleucos)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
2 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
uns 15 Lluers (Carduelis spinus)
... entre altres.

Algunes imatges de la Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva)...


Tot i que ha disminuït molt el cabal, encara baixen 7.5 m3/s, i ja es poden veure els efectes de les crescudes sobre la llera del riu, amb nous sorrals i codolars, tolls nous, abundants arbres caiguts i restes vegetals arrossegades,... una molt bona notícia per al riu i per a les espècies d'interès.

Ara, amb sorrals i fangars acabats d'emergir, és un bon moment per veure rastres de fauna a la llera del riu...


I aquí i allà a tot el recorregut del riu s'han format nous talussos ideals per a algunes espècies nidificants...