dissabte, 23 de novembre del 2019

Roca Grossa (Calella) 17/11/2019 Daniel Roca. Font: ornitho.cat

Observacions de Daniel Roca del passat diumenge 17/11/2019 a Roca Grossa (Calella)...

1 Gavot (Alca torda)
mínim 2 Baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
unes 15 Baldrigues balears (Puffinus mauretanicus)
7 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
uns 10 Mascarells (Morus bassanus)
uns 30 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
uns 20 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Gavina corsa (Larus audouinii)
unes 50 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
unes 10 Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
uns 20 Coloms roquers (Columba livia)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Daniel Roca

Les Llobateres (Sant Celoni) 23/11/2019 Toni Fernández. Font: ornitho.cat

Observacions de Toni Fernández d'avui a Les Llobateres (Sant Celoni)...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
3 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
mínim 2 Merles (Turdus merula)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 1 Rossinyol bord (Cettia cetti)
mínim 4 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
1 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
mínim 2 Mallerengues carboneres (Parus major)
Caderneres (Carduelis carduelis)

També 1 Milà reial (Milvus milvus) a la Riera de Fuirosos (Sant Celoni).

Font: www.ornitho.cat
Observador: Toni Fernández

Arenys de Mar 23/11/2019 Toni Fernández. Font: ornitho.cat

Observacions de Toni Fernández d'avui a Arenys de Mar...

mínim 15 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
mínim 2 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Toni Fernández

Vall d'Olzinelles (Sant Celoni) 23/11/2019 Mariona Picart. Font: ornitho.cat

Observacions de Mariona Picart d'avui a la Vall d'Olzinelles (Sant Celoni)...

1 Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
atropellada a la carretera

1 Cabirol (Capreolus capreolus)
observat pels guardes Albert Ferran i Mariona Picart

Font: www.ornitho.cat
Observadora: Mariona Picart

Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni) 22/11/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'ahir divendres 22/11/2019 al Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni)...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
5 Puputs (Upupa epops)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
unes 6 Grives cerdanes (Turdus pilaris)
unes 3 Grives (Turdus viscivorus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Cotolius (Lullula arborea)
Grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
mínim 5 Reietons (Regulus regulus)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Riells i Viabrea 22/11/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'ahir divendres 22/11/2019 a Riells i Viabrea...

1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Verderola (Emberiza citrinella)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Roureda de Can Verdalet (Tordera) 23/11/2019


Aquesta tarda per la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...

1 Atalanta (Vanessa atalanta)
1 Bruna de bosc (Pararge aegeria)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Astor (Accipiter gentilis)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Cornella negra (Corvus corone)
1 Becada (Scolopax rusticola)
mateixa becada i mateix lloc exacte que l'altre dia
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
mínim 1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
mínim 3 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
mínim 5 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
uns 25 Tords comuns (Turdus philomelos)
2 Merles (Turdus merula)
uns 10 Lluers (Carduelis spinus)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
2 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Pardals de bardissa (Prunella modularis)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues petites (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)

Poca pluja finalment la d'ahir a Tordera, els torrents continuen sense aigua i encara no s'inunden les zones fondes. Això sí, abundants tolls arreu.

Algunes imatges de la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...