dissabte, 2 de febrer del 2008

Consell de Conca. Actes de les sessions temàtiques i de la sessió plenària

Ja es poden veure les actes i conclussions de la sessió plenària II i sessions temàtiques del procés participatiu a la Conca de la Tordera, realitzat el passat 20/12/07 a Santa Coloma de Farners...

Acta de la session plenària (2.678 KB)

Conclusions dels tallers temàtics revisades a la Plenària (2.122 KB)

Acta de la sessió temàtica T1-S2 (3.304 KB)

Acta de la sessió temàtica T2-S2 (3.302 KB)

Acta de la sessió T3-S2 (3.492 KB)

Acta de la sessió T4-S2 (1.054 KB)

Podeu accedir a la resta de documents i calendari del procés aquí... http://www.acaparticipacio.cat/concadelatordera/ , o clickant sobre l’etiqueta “Consell de Conca”.

El proper dia 18/2/08 a Blanes, tindrà lloc el Retorn, últim tràmit d’aquest procés participatiu.

divendres, 1 de febrer del 2008

Continuen les calàbries grosses (Gavia immer) a Pineda de Mar 31/1/08 i 1/2/08. Enric Badosa

Avui 1/2/08 l’Enric Badosa i l’Oriol Clarabuch, i ahir 31/1/08 l’Enric Badosa i en Per Alzina, van veure 2 calàbries grosses (Gavia immer) davant la platja de Pineda de Mar a uns 300 m al sud del Club Nàutic.

Ahir també, com a més destacat, un paràsit gros (Stercorarius skua).

Riu Tordera a Fogars de la Selva 30/1/08. David Caballé

En David Caballé comenta l’observació el passat dimecres 30/1/08 a un tram del riu Tordera (Fogars de la Selva) d’un esparver comú (Accipiter nisus) intentant caçar pinsans comuns (Fringilla coelebs) i altres fringíl·lids.

algunes notícies per llegir 1/2/08...

Sobre el delta del Tordera i les rieres del Maresme...
.
.
.
Sobre l'urbanisme...
.
.
01.02.2008 EUROPA PRESS
.
Sobre el judici per l'incendi forestal del 2003...
.

dimecres, 30 de gener del 2008

Vall de Valldemaria. Part nord (Maçanet de la Selva-Tordera). 29/1/09

Fotografia feta des del Turò de Terra Negra, amb la riera de Valldemaria al centre, i el bosc de Valldemaria i la serra de Montbarbat al fons.

.


Des del seu naixement al Turó del Pi Reveix (a Maçanet de la Selva) i fins a l’urbanització Tordera Park (a Tordera), i entre la N-II i la serra de Montbarbat (entre Maçanet de la Selva, Lloret de Mar i Tordera), la riera de Valldemaria transcorre enmig d’una àrea boscosa variada i continua d’una gran extensió, i sense vies de comunicació, urbanitzacions o altres infrastructures al seu interior, tan sols el Pantà, el Mas, la Granja i els camps de Valldemaria, al límit municipal entre Maçanet i Tordera, i que queden a la part central i més fonda de la vall.

Bosc mediterrani

La part més propera a l’N-II, la banda més assolellada de la vall, està dominada per sureres (algunes explotades i aclarides, però majoritàriament frondoses i sense treballar) amb algunes clapes de pins pinyers o pinasters aclarits, i amb abundant cobertura de brolles amb arbrat.

La part més allunyada, entre la riera i la serra de Montbarbat, és molt més frondosa i dominada per alzines, sureres, roures, i alguns pins pinyers i pinarter.

A la riera i torrents hi trobem abundants verns, gatells, salzes, alguns pollancres i freixes, i amb els camps de conreu algunes canyes.

.
Pantà de Valldemaria

El de majors dimensions del municipi de Tordera, i al seu límit municipal amb Maçanet de la Selva.

Envoltat per bosc mediterrani dens a una banda ,i alguns camps de conreu amb canyes, alzines sureres i roures a la riba de l’altre banda, es troba amb un nivell d’aigua molt baix i amb el braç i la cua seques.
.
.

Aigües avall del Pantà

Fins arribar a Tordera Park, transcorre un camí amb alguns camps de conreu entre aquest i la riera, recorrent tots els ambients forestals de la zona (sureres, pinedes, bosc de ribera, roureda,...).
..

Espècies observades avui...

Cabusset (Tachybaptus rufficollis) – 2
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) – 46
Esparver vulgar (Accipiter nisus) – 1
Astor (Accipiter gentilis) – 1
Aligot comú (Buteo buteo) – 3
Polla d’aigua (Gallinula chloropus) – 4
Tudó (Columba palumbus) – >50
Colom roquer (Columba livia) var. domèstica - >100
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) – 5
Titella (Anthus pratensis) - >10
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >40
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) - 2
Pardal de bardissa (Prunella modularis) – >20
Pit-roig (Erithacus rubecula) – >15
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – >10
Merla (Turdus merula) - >20
Rossinyol bord (Cettia cetti) – 8, almenys

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – >20
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) – >25
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >50, molt abundant
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – 10-12
Mallarenga carbonera (Parus major) – >20
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) – 7
Bruel (Regulus ignicapillus) – 8, almenys
Raspinell comú (Certhia brachydactyla) - 1
Gaig (Garrulus glandarius) - 2
Pardal comú (Passer domesticus) - >100
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >800, gran estol a la cua del Pantà
Gafarró (Serinus serinus) – >50, amb pinsans
Verdum (Carduelis chloris) – 5, almenys, amb pinsans

Cadernera (Carduelis carduelis) – >50, amb pinsans
Passerell comú (Carduelis cannabina) – 10, almenys, amb pinsans
Gratapalles (Emberiza cirlus) – >50
Sit negre (Emberiza cia) – 2, mínim

Sense identificar - >500, principalment a les brolles i a la cua del Pantà.
.Astor (Accipiter gentilis)

.
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

.

Vall de la Riera de Sant Ou (Tordera) 29/1/08

.
La més extensa i millor conservada plana agrícola de tota la Baixa Tordera, ubicada al municipi de Tordera i connectant el Parc Natural del Montnegre i Corredor amb el Riu Tordera i les planes adjacents de La Júlia, Can Golba i Sant Esteve (amb les seves respectives zones humides protegides).

Grans extensions de conreus tradicionals, pastures i plantacions de pollancres, amb les rieres de Sant Ou i del Gorg Negre a la seva part central, amb un conjunt de recs i canals agrícoles amb la finalitat de drenar la plana, amb abundants arbres de grans dimensions repartits pels canals i rieres, als Masos o adevesats a l’interior d’alguns conreus (verns, lledoners, freixes – alguns catalogats com monumentals per l’ajuntament - , roures, pollancres, alzines sureres, gatells, salzes,...), amb el Camí de Mas Telleda que transcorre per la part central, i envoltat de petits turons forestals (bosc mediterrani típic o humit amb roures depenent de la seva orientació) amb conreus en mosaic i abundants Masos (Sant Ou, Can Granell, Can Roure, Can Penereda, Can Riboll, Cal Guillot, Mas Costa, Can Tió, Can Mates, Can Barraquer, Mas Telleda,...).

Destaquen també els boscos de Can Mates (al nord) i de Mas Telleda (al sud), un conjunt de boscos de ribera ben conservats i repartits per la plana, i algunes petites edificacions agrícoles, pous i basses de rec (seques aquest hivern).
.
.
Per la seva importància biològica, ambiental, patrimonial, cultural o paisatgística, pel fet de constituir refugi de multitud d’espècies animals i vegetals típiques de zones agrícoles (en alarmant regressió a tot arreu), pel fet de ser un corredor ecològic entre espais naturals protegits per la XN2000, per la seva extensió i bon estat de conservació, i degut a les amenaces que ja es comencen a fer importants (segregació de finques, proliferació d’hortes i barraques, tala indiscriminada d’arbres de grans dimensions, canvi d’usos agrícoles, aparició d’hivernacles de plàstic, caça descontrolada, abocament de runes puntuals, possible asfaltat de camins ruderals, recent autorització municipal d’augments edificables a zones agrícoles...) amb el vist-i-plau de l’ajuntament, aquesta vall hauria de comptar de manera urgent amb alguna mesura de protecció o ordenació eficaç per evitar la seva degradació i la pèrdua dels seus valors.

Tot i que la riera de Sant Ou (estrictament la riera) està inclosa a la XN2000 formant part de l’espai protegit “Riu i estanys de Tordera”...

La xarxa Natura 2000

Proposta catalana a la Xarxa Natura 2000 (Setembre 2006)

ES5110007 Riu i Estanys de Tordera

... la seva nul·la eficàcia (degut a la manca d’interès real per part de les administracions competents), les seves ridícules dimensions (només s’ha inclòs el llit de la riera), els usos agrícoles (substitució d’alocs i vegetació riberenca per canya, abocaments de restes agrícoles,...) i lúdics (Off-road, trànsit rodat, caça,...) cada vegada més pressents, i la no inclusió a aquesta xarxa dels camps i boscos de ribera limítrofes... no garanteixen la seva protecció real ni el manteniment operatiu del corredor ecològic.

El mateix podem dir del Pla General d’Ordenació Municipal (espais considerats agrícoles, forestals, o fins i tot espai d’interès natural)...

TÍTOL VII. Normes relatives al sòl no urbanitzable...

http://tordera.arxius.net//NORMATIVA/TITOL-VII.pdf

Plànols normatius SÈRIE 1/5000 (on es detallen els usos del sòl de la vall i voltants)...

http://tordera.arxius.net//PLANOLS/SERIE-5000/09-5000.pdf

http://tordera.arxius.net//PLANOLS/SERIE-5000/15-5000.pdf

Fonts i arbres monumentals de Tordera...

http://tordera.arxius.net//PLANOLS/PLANOLS/CATALEG%20ABRES%20I%20FONTS.pdf

Masies en sòl no urbanitzable...

http://tordera.arxius.net//PLANOLS/PLANOLS/MASIES.pdf
.

Tot i la manca d’aigua al punts d’aigua, canals i rieres per la sequera, i manca d’observació a multitud de camps i illes forestals...

Espècies observades avui...

Esplugabous (Bubulcus ibis) – 51
Bernat pescaire (Ardea cinerea) – 1
Esparver vulgar (Accipiter nisus) – 2
Aligot comú (Buteo buteo) – 6, 1 d’ells en fase clara
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) – 1
Perdiu roja (Alectoris rufa) - 5
Becada (Scolopax rusticola) – 1
Tudó (Columba palumbus) – >200, gran estol de més de 150.
Colom roquer (Columba livia) var. domèstica - >100
Tòrtora turca (Streptopelia decaocto) – >50
Mussol comú (Athene noctua) – 2
Puput (Upupa epops) - 1
Picot verd (Picus viridis) – 5 mínim
Picot garser gros (Dendrocopos major) – 7!!!
Picot garser petit (Dendrocopos minor) - 3
Alosa vulgar (Alauda arvensis) – 50-60
Cotoliu (Lullula arborea) – 10 mínim
Cogullada vulgar (Galerida cristata) – 2 mínim
Titella (Anthus pratensis) - >100
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >100
Cargolet (Troglodytes troglodytes) – 1
Pardal de bardissa (Prunella modularis) – >25
Pit-roig (Erithacus rubecula) – >50
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – >20
Bitxac comú (Saxicola torquata) – 10 mínim
Merla (Turdus merula) - >10
Tord comú (Turdus philomelos) – >40
Griva (Turdus viscivorus) – 2 mínim
Trist (Cisticola juncidis) – 4
Rossinyol bord (Cettia cetti) - >20
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – >30
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) – 1, almenys
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >30
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – >40
Mallarenga carbonera (Parus major) – >20
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) – 2
Bruel (Regulus ignicapillus) – 1
Raspinell comú (Certhia brachydactyla) - 3
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) ->50
Gaig (Garrulus glandarius) - 5
Garsa (Pica pica) - >25
Cornella (Corvus corone) – 4
Pardal xarrec (Passer montanus) - >100
Pardal comú (Passer domesticus) - >100
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >200
Gafarró (Serinus serinus) – >20, amb pinsans i pardals, amb gratapalles
Lluer (Carduelis spinus) – >10, amb pinsans i pardals
Verdum (Carduelis chloris) – >20, amb pinsans i pardals
Cadernera (Carduelis carduelis) – >40, alguns amb pinsans i pardals
Passerell comú (Carduelis cannabina) – >25, petit estol
Crixidell (Miliaria calandra) – 2, almenys, a fil elèctric
Gratapalles (Emberiza cirlus) – >50
Sit negre (Emberiza cia) - >10
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) - >25

Cal afegir l’observació d’un parell més de rapinyaires sense identificar, i >1000 ocells petits sense poder identificar correctament.

Troballa d’un cau de toixó (Meles meles) a un canal sense aigua, una serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions amagant-se al marge del bosc – segurament activada per les elevades temperatures d’aquests dies -, i abundants sargantanes (Podarcis sp.) per tots els racons. A l’interior d’alguns pous, no menys de 50 granotes verdes (Pelophylax perezi).
.
Cau de toixó (Meles meles)
.Picot garser petit (Dendrocopos minor)
.
Vol de l'aligot comú (Buteo buteo) fase clara...

Pit-roig (Erithacus rubecula)
.
Comentar la ja floració de gatells i salzes, i els brots d’alguns freixes i pollancres.