dissabte, 15 de desembre del 2007

Gavina menuda (Larus minutus) davant la desembocadura del riu Tordera 15/12/07. Miquel Vall-llosera i David Caballé

Aquest matí a la desembocadura del riu Tordera, a més a més dels habituals, en Miquel Vall-llosera i en David Caballé han vist una gavina menuda (Larus minutus) nedant al mar. També unes 15 baldriques mediterrànies (Puffinus yelkouan) al mar.

Com a novetat, hi ha 2 bernats pescaires (Ardea cinerea) i 3 martinets blancs (Egretta garzetta) a la desembocadura.

Arriba la pluja, i potser la neu

Podeu ceure l'avís del Servei Meteorològic per aquest cap de setmana i setmana vinent...

http://www.meteocat.com/pagines/Premsa/notainformativa14122007.pdf

Aquesta tarda de dissabte ja han arribat les primeres pluges febles i els primers trons, però sobretot el vent i el fred de debó.

Restauració del bosc de ribera del riu Tordera 23/2/08. Acciónatura

Acciónatura programa una activitat de voluntariat per al proper 23/2/08 amb la finalitat de fer tasques de manteniment, neteja i restauració a un tram del riu Tordera.

Podeu llegir la notícia aquí...

Restauració del bosc de ribera del riu Tordera (Barcelona)

Anellament a l'estany de Can Torrent (Tordera) 14/12/07

.
Aquesta tarda-nit a l’estany de Can Torrent (Tordera), en J.Carles, l’Ignaci i en Tomàs (del Grup PARUS) han estat anellant al dormidor de repicatalons (Emberiza schoeniclus), amb uns 100 exemplars anellats i algunes recuperacions.

També alguns exemplars de trist (Cisticola juncidis), rossinyol bord (Cettia cetti), mosquiter comú (Phylloscopus collybita), pinsà comú (Fringilla coelebs) i pardal comú (Passer domesticus). Entre altres espècies observades, un picot verd (Picus viridis) sobrevolant el canyís.

Alguns dels repicatalons anellats...
.

Un dels motius per realitzar aquestes jornades d’anellament científic és el de poder conèixer els desplaçaments i migracions dels ocells mitjançant recuperacions (agafar un ocell anellat a altre lloc).

En jornades anteriors d’aquest any a Can Torrent s’ha recuperat un repicatalons anellat al riu Tordera a l’alçada de Sant Cebrià de Fogars per altre grup d’anellament. Ells, a la vegada, han recuperat un repicatalons anellat a Can Torrent, així com un altre anellat a Suïssa el dissabte passat. (L'hivern passat es va recuperar a Can Torrent un repicatalons anellat a la República Txeca).

De la mateixa manera, a Can Torrent es recuperen ocells anellats durant aquestes jornades al mateix indret, tant durant aquest any com durant l’any passat, de manera que indica que alguns ocells repeteixen els llocs d’hivernada any rera any desprès de marxar al nord d’Europa per niar.

divendres, 14 de desembre del 2007

Desembocadura del riu Tordera 13/12/07

.
Aquesta tarda a última hora a la desembocadura del riu Tordera...

Ha augmentat l’onatge i, com a conseqüència d’això, hi ha més aigua a la llacuna. Ja era massa tard per veure gran cosa... el bernat pescaire (Ardea cinerea), dos martinets blancs (Egretta garzetta), el dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis) amb 16 al bosc de ribera, uns 70 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), unes 30 polles d’aigua (Gallinula chloropus), cueretes blanques (Motacilla alba), titelles (Anthus pratensis), un dormidor de repicatalons (Emberiza schoeniclus) al canyís,...

Al mar poc moviment... 3 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) cap a Blanes, 5 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis),...
.

Martinet blanc (Egretta garzetta)
.
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
.
Esplugabous (Bubulcus ibis)

Riu Tordera a Fogars de la Selva, i plans de Can Gelmar i Can Miró Vell (Fogars de la Selva) 13/12/07

Aquest migdia al tram final del riu Tordera per Fogars de la Selva i ribes...

Pla de Can Miró Vell...

Un pla agrícola amb abundants plantacions lineals de plàtans i pollancres, plantacions forestals de jardineria, camps de conreu i pastures, entre el riu Tordera i un extens bosc mediterrani dominat per alzines sureres, pins pinyers i roures...
.

.

Pla de Can Gelmar...

Extens meandre entre la via del tren i el riu Tordera amb camps de cultiu i plantacions lineals de pollancres i plàtans, i algunes casetes i un mas en runes...

.

.
Entre el Pla de Can Gelmar i el riu, pinedes de pi pinyer i brolles sobre terreny sorrenc...
.
.
El riu Tordera...

Sens dubte, el tram baix del riu Tordera (un cop superat el tram mig entre Hostalric i Fogars amunt) millor conservat i amb major biodiversitat durant tot l’any. Aquest tram de riu conserva aigua durant tot l’any, o a la llera del riu o a les basses. Abundants sorres i còdols, amb basses i illes fruit d’avingudes, amb abundant vegetació, totalment envoltat de boscos de ribera i bosc mediterrani humit, el Pla de Can Gelmar a la riba nord, i els Plans de Can Miró Vell i Can Simó a la riba sud...
.
.
Entre els Plans de Can Miró Vell i de Can Simó, a la riba sud del riu, un conjunt d’afloraments rocosos verticals amb abundants esquerdes i forats, i totalment coberts de bosc humit de alzines, alzines sureres, roures,... i a un d’aquests afloraments rocosos... l’entrada de l’antic canal de la Júlia que recollia l’aigua per al Molí de la Júlia (ja al municipi de Tordera)...
..
Es tracta del tram del riu més inaccessible i poc freqüentat, i de la mateixa manera... el més desconegut.

Espècies observades avui...

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) – 3 volant riu amunt
Esplugabous (Bubulcus ibis) – 31 al Pla de Can Miró Vell
Martinet blanc (Egretta garzetta) – 2 al riu per separat
Bernat pescaire (Ardea cinerea) – 3, 1 al Pla de Can Miró Vell i 2 al riu
Aligot comú (Buteo buteo) – 2, 1 a cada Pla.
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) – 1 volant sobre el riu
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) – 1 volant sobre el Pla de Can Miró Vell
Perdiu roja (Alectoris rufa) – 2 al Pla de Can Miró Vell
Faisà (Phasianus colchicus) – 1 femella al Pla de Can Gelmar
Fredeluga (Vanellus vanellus) – 5 al Pla de Can Gelmar
Becada (Scolopax rusticola) – 2 aixecats al riu
Becadell comú (Gallinago gallinago) – 4 aixecats al riu, potser 5
Tudó (Columba palumbus) - >50
Picot verd (Picus viridis) – 3
Picot garser gros (Dendrocopos major) – 1 a la rocassa
Picot garser petit (Dendrocopos minor)- 2 al Pla de Can Miró Vell
Alosa vulgar (Alauda arvensis) – aprox. 80 al Pla de Can Gelmar
Cotoliu (Lullula arborea) – 5 al riu
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) – 2 al riu
Titella (Anthus pratensis) - >35
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >30 al Pla de Can Miró Vell, 2 al riu
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) – 9 al riu
Pardal de bardissa (Prunella modularis) – 3
Pit-roig (Erithacus rubecula) – >40
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – 5 al Pla de Can Miró Vell
Bitxac comú (Saxicola torquata) – 3 al Pla de Can Gelmar, 1 al riu
Merla (Turdus merula) – 2 al Pla de Can Miró Vell, 1 a la rocassa
Tord comú (Turdus philomelos) – 1, potser 2, al riu
Rossinyol bord (Cettia cetti) - >20
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – 8 al Pla de Can Gelmar
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) – 2 al Pla de Can Gelmar
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >20
Bruel (Regulus ignicapillus) – 2 al Pla de Can Gelmar
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – >25
Mallerenga carbonera (Parus major) – 1 al Pla de Can Miró Vell
Pica-soques blau (Sitta europaea) – 1 al Pla de Can Gelmar
Gaig (Garrulus glandarius) – 2 al Pla de Can Gelmar
Garsa (Pica pica) - >30
Cornella (Corvus corone) – 3 al Pla de Can Miró Vell
Pardal xarrec (Passer montanus) - >25
Pardal comú (Passer domesticus) - 15
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >80
Garrafó (Serinus serinus) – 3 al riu
Cadernera (Carduelis carduelis) – 5 al Pla de Can Miró Vell
Passerell comú (Carduelis cannabina) – 21 al Pla de Can Miró Vell
Cruixidell (Miliaria calandra) – 2 al Pla de Can Gelmar
Gratapalles (Emberiza cirlus) – 4 al Pla de Can Gelmar
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) - >90

Impressionants imatges d’un esplugabous caçant un talp (Talpa europaea) i empassant-s’ho viu, i d’un cabirol (Capreolus capreolus) creuant el riu i ficant-se a unes bardisses de la rocassa.

Afegir que el diumenge 9/12/07 fent-se de nit, vaig veure un gamarús (Strix aluco) volant baix sobre el riu a l’alçada de la rocassa, i que al Pla de Can Miró Vell hi ha un dormidor de més de 50 garses (Pica pica) i almeny 5 cornelles (Corvus corone) a uns pins de jardineria.
.
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
.
Cornella (Corvus corone)
.
Martinet blanc (Egretta garzetta)
.
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
.
Esplugabous (Bubulcus ibis) desprès d'empassar-se un talp
.
Trobats sota les pedres 3 tòtils (Alytes obstetricans) i una granoteta de punts (Pelodytes punctatus)...
.
Tòtils (Alytes obstetricans)
.
Garnoteta de punts (Pelodytes punctatus)

Butlletí Naturalista octubre 2007. Alfons Delgado

Ja podeu accedir al Butlletí Naturalista de l'octubre del 2007 de La Selva i comarques veïnes editat per Alfons Delgado aquí...

Butlletí Naturalista octubre 2007

dijous, 13 de desembre del 2007

Ardeidae II... Esplugabous (Bubulcus ibis)

.

L’esplugabous (Bubulcus ibis) és l’ardeid més abundant de la Baixa Tordera, i tot i que es pot veure durant tot l’any, és durant els mesos freds quan ens arriben d’altres llocs on nidifica.

Podeu veure la seva distribució a Catalunya aquí...

http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=BUBIBI

De color blanc, amb les potes fosques i el bec de groc a ataronjat, més petit que un bernat pescaire (Ardea cinerea) i més gran que una gavina (Larus ridibundus), de moviments poc àgils i normalment en grups petits d’entre 5 o 30.

Aquí podeu comparar les mides (a la primera fotografia amb un bernat pescaire, i a la segona amb un martinet blanc (al centre) i gavines vulgars)...
.
.

A diferència de la resta d’ardeids, l’esplugabous no depèn de l’aigua ja que s’alimenta de petits invertebrats, petits rèptils i amfibis majoritàriament, els quals busca als camps o a qualsevol altre lloc degut al seu caràcter oportunista. Tot i això, sobretot durant les migracions i per passar les nits, busca llocs amb aigua com la resta d’aus aquàtiques.
.

Esplugabous amb un gripau corredor (Epidalea calamita).
.
Quan es desplacen ho fan normalment en grups, i els veurem volar a no gaire alçada, amb els colls encongits, les potes enrera i amb moviments lents de les ales (no tant però com els martinets o bernats)...
.

.

Durant el dia els podem veure a qualsevol camp o herbassar, a les hortes, a granges de vaques, amb ramats d’ovelles, a abocadors, darrera dels tractors,... a qualsevol lloc on puguin buscar el seu aliment...

..
Però a les tardes s’agrupen per passar la nit en llocs amb aigua on es senten més protegits i segurs, o a una illa a l’interior d’una llacuna o a les branques més altes d’un bosc de ribera (cas aquest últim a les nostres terres). Actualment es coneixen 3 d’aquests dormidors, un a Santa Maria de Palautordera, altre a Tordera, i un de nova aparició a la desembocadura del riu.

Exemples de dormidors...

.
Uns bons llocs per veure’ls durant aquests dies d’hivern són l’abocador de Santa Maria de Palautordera, els camps que envolten el municipi de Tordera, als camps propers a la carretera de Blanes a Tordera , i les hortes del Pla de Grau o de la Pomereda, al voltant de la desembocadura del riu Tordera.
.
Amb què els podem confondre?...

Martinet blanc (Egretta garzetta)...

.
De mida una mica més gran, amb el bec negre, el coll llarg i els peus grocs. Molt més dependent de l’aigua que l’esplugabos, degut a la seva alimentació basada en petits peixos (majoritàriament), no tan nombrós i amb moviments més elegants. Sol associar-se als esplugabous als dormidors, tot i que els podem veure sols o en parelles passant les nits a una bassa, estany o plantació de pollancres.

El seu vol és més elegant, i el moviment de les ales més lent...

.
Agró blanc (Egretta alba)...
.
.
Molt més gran i amb un coll molt llarg, normalment sempre a llocs amb aigua on pesca peixos i amfibis, molt escàs però que es pot veure a qualsevol lloc amb aigua.

L’únic que ens pot confondre és el seu mateix color blanc i bec groc.

Martinet ros (Ardeola ralloides)...
.
.
D’un tamany semblant, però amb plomatge groguenc-ocre i bec gris o fosc, molt menys nombrós, molt dependent de l’aigua i només pressent als mesos càlids o durant els passos migratoris.

Només el podem confondre pel color blanc de les ales quan vola...
.
.
Altres ardeids...
.
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
.
Tot i que més difícil, el podem confondre amb altres ardeis de mida similar com el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) o el martinet menut (Ixobrychus minutus), pressent a les zones humides als mesos càlids o durant els passos migratoris, en poc nombre.

En aquests casos però, els colors i les postures són molt diferents a els de l’esplugabous.