dissabte, 27 de desembre del 2008

VIDEODENÚNCIA 26/12/08... MASSA GOSSOS A LA LLACUNA DEL LIFE DE TORDERA, Part II...

Trobat al YouTube aquesta nit...

Mia i Peich 2
YouTube 26/12/08
Mia y Peich con su amigo Drac en la Illa del Riu Tordera.

mia i peich en el rio tordera
YouTube 27/11/08
como no dos goldens ven agua i se tiran de cabeza jajajaja

La setmana passada comentava amb en David que, a diferència de l’hivern passat, aquest no vèiem res a la llacuna del Life de l’illa del riu Tordera... ni ànecs, ni polles, ni becadells, ni martinets blancs,... res.

Ja a la primavera i a l’estiu d’enguany es va denunciar que la presència excessiva de gossos a aquest espai era totalment incompatible amb la fauna de l’entorn o altres usos més adients pel seu caràcter d’espai natural protegit, i com els propietaris feien servir aquesta zona humida (PEIN i XN2000) per fer DE TOT amb les seves mascotes...

VIDEODENÚNCIA 2/8/08... MASSA GOSSOS A LA LLACUNA DEL LIFE DE TORDERA...

De fet no hi ha cap zona humida que es quedi al marge...

Fotografies a la desembocadura del riu Tordera d’en F. Xavier Macià Valverde...
.

FOTODENÚNCIA 18/7/08... UN DIA QUALSEVOL A LA DESEMBOCADURA DEL TORDERA. David Caballé

FOTODENÚNCIA 26/4/08... En tot terreny pel riu Tordera (Fogars de la Selva)

... i un llarg, massa llarg etc,...

Actualment hi ha una idea estesa entre la població, i pitjor encara, entre les administracions locals de tota la conca, que TOTES LES ZONES HUMIDES DEL TORDERA són “Parcs urbans” degut a la seva proximitat als nuclis urbans. De fet es parla de les zones “protegides” com a “espais verds”, i en el millor dels casos es gestionen com a “parcs urbans ajardinats”...

FOTODENÚNCIA 7/6/08... brillant idea dels serveis de mantenimet de l'ajuntament de Tordera

... es parla NOMÉS del seu “ús social” i s’ignora TOTALMENT la gestió dels valors naturals objecte de protecció, i darrerament es fa servir “la recuperació fluvial” per fer parcs urbans sense cap gestió ambiental posterior sobre espais naturals (el riu).

La fauna silvestre (no les mascotes) necessiten espais naturals protegits I CORRECTAMENT GESTIONATS com a tals, i les mascotes, parcs públics i caca-cans.

Radicalment incompatibles, i realment abundants arreu i a totes les èpoques de l’any, actualment la presència de gossos a les zones humides i riu Tordera són la principal causa de pèrdua d’espècies d’aus aquàtiques reproductores, d’aus hivernants, causa important de baixes d’espècies protegides (les tortugues de rierol són un bon exemple), i una de les que impedeixen altres usos més respectuosos a aquests espais.

Imatges al YouTube del temporal d’ahir a Blanes

Podeu veure com es fan malbé el passeig, el port, alguns vaixells, ... entre altres..., així com els treballs d’avui...

Temporal Blanes Sant Esteve 08

TEMPORAL Blanes DICIEMBRE 08

temporal blanes

Temporal Blanes 26-12-08

Blanes post-temporal 27/12/08

blanes 013

el pitjor temporal en 50 anys

TOP 20. LAS 20 ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS MÁS DAÑINAS PRESENTES EN ESPAÑA

Documento pdf, podéis acceder a él clicando aquí…

GEIB (2006) TOP 20: Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. GEIB, Serie Técnica N.2. Pp.: 116.

Crescuda del riu Tordera 27/12/08

riu Tordera vist des del pont de Tordera...
.
.
riu Tordera des del pont de l'N-II...
.


Fruit de la llevantada d’aquests dies que ha deixat força precipitació a tota la conca del riu Tordera (La Selva, Vallès Oriental i Maresme Nord) amb més de 30l/m2 a multitud de municipis, avui aprofitant una petita treva es podia veure el riu força crescut al seu pas pel municipi de Tordera.

També es podia veure com l’aigua torna a córrer pel braç esquerre del riu...

braç esquerre del riu Tordera a l'alçada de l'estació del tren...
.
.
braç esquerre des del pont de Tordera...
.
.
sortida del braç esquerre al riu, vista des del pont de l'N-II...
.

.
I com l’aigua del freàtic brolla a diferents punts del braç esquerre (tot i que li entra aigua a l’inici de l’illa, a l’alçada de Can Serra, el fet que el terreny sigui sorrenc (permeable) i que en determinats punts la cota del braç sigui inferior a la del curs principal crescut, una part important del seu cabal bé donat per aflorament de l’aigua subterrània)...
.


Per aquesta mateixa raó, la llacuna del LIFE de l’illa del riu Tordera es troba al seu màxim (igualant el nivell de l’aigua transportada pel riu)...
.
llacuna del LIFE de l'Illa del riu Tordera...
.
.
I més o menys igual a l’estany de Cal Raba, tot i que aquest rep una important quantitat d’aigua pluvial i d’un torrent. També l'efecte del fort vent d'aquesta nit...

Estany de Cal Raba (Tordera)...
.

Pel que fa a algunes observacions d’aus...

1 blauet (Alcedo atthis) a l’estany de Cal Raba (sec fa només un parell de dies).

Mínim 4 cabussets (Tachybaptus ruficollis) a la llacuna del Life de l’Illa

3 martinets blancs (Egretta garzetta) al braç esquerre del riu

2 aligots comuns (Buteo buteo) i un bernat pescaire (Ardea cinerea) a l’illa del riu

mínim 3 picots garser petit (Dendrocopos minor) al braç esquerre del riu

uns 25 esplugabous (Bubulcus ibis) al riu Tordera amb gavians argentats (Larus michahellis)

... com a més destacat.

divendres, 26 de desembre del 2008

Pedrera de Montpalau (Riera de Pineda, Tordera) 25/12/08. David Caballé

merla blava (Monticola solitarius), fotografies d’en David Caballé...
.

Aquest Nadal a la Pedrera de Montpalau (Riera de Pineda, Tordera) en David Caballé ha vist...

1 merla blava (Monticola solitarius), pels voltants de la pedrera i a l’altre banda de la carretera.

>10 cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)

... entre altres.

Aus marines davant el Pla de Llobet (Santa Susanna-Pineda de Mar) 24 i 25/12/08. David Caballé

Aquest Nadal en David Caballé ha vist entre Pineda de Mar i Santa Susanna...

8 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus), màxim provisional d’aquest hivern
Algun corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Algun corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
1 baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
>600 gavines vulgars (Larus ridibundus), 300 d’elles sedimentades
>100 gavines capnegres (Larus melanocephalus), unes 40 sedimentades
3 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis) sedimentats
3 cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

el dia anterior, dimecres 24/12/08, amb en Joan Rojas...

1 bernat pescaire (Ardea cinerea) costa amunt
3 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus)
... com a més destacat.

Desembocadura del riu Tordera 25/12/08. David Caballé

Fotografies d’en David Caballé
.

Aquest Nadal de bon matí a la desembocadura del riu Tordera, en David Caballé ha vist...

>100 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 ànec blanc (Tadorna tadorna)
4 xarxets comuns (Anas crecca), 3 femelles i 1 mascle
4 fotges vulgars (Fulica atra)
>25 polles d’aigua (Gallinula chloropus)
Mínim 3 rasclons (Rallus aquaticus) escoltats
>40 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
>40 corb marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
47 esplugabous (Bubulcus ibis) encara ajocats al riu
1 blauet (Alcedo atthis)
1 cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Alguna cotorra de pit gris (Myiopsitta monachus)
>5 repicatalons (Emberiza schoeniclus)
2 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
1 esparver vulgar (Accipiter nisus)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
titelles (Anthus pratensis)
1 gavina vulgar (Larus ridibundus) morta
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
... entre altres.
,
ànec blanc (Tadorna tadorna)
.
gavina vulgar (Larus ridibundus)
.

Riu Tordera 24/12/08

.
Aquest dimecres 24/12/08 al matí al riu Tordera amb l’Enric Badosa,

Entre Palafolls i Tordera...

3 aligots comuns (Buteo buteo)
5 becadells (Gallinago gallinago)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 cornella (Corvus corone)
aloses vulgars (Alauda arvensis)
titelles (Anthus pratensis)
cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
cueretes blanques (Motacilla alba)
pinsans comuns (Fringilla coelebs)
repicatalons (Emberiza schoeniclus)
... entre molts altres.

Entre La Júlia (Tordera) i Can Miró Vell (Fogars de la Selva)...

1 esparver vulgar (Accipiter nisus) femella, primer sedimentada al riu, i empaitada per garses (Pica pica), gaig (Garrulus glandarius) i estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

1 puput (Upupa epops)
1 blauet (Alcedo atthis)
1 polla d’aigua (Gallinula chloropus)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
titelles (Anthus pratensis)
cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
cueretes blanques (Motacilla alba)
... entre molts altres.


Més tard en visita ràpida a la desembocadura...

1 ànec blanc (Tadorna tadorna)
5 fotges vulgars (Fulica atra)
alguns xarxets comuns (Anas crecca)
ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
polles d’aigua (Gallinula chloropus)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
... entre altres, gairebé tots els ocells amagats entre la vegetació.

Al mar un mascarell (Morus bassanus) com a més destacat

Fotografia d’un pit-roig (Erithacus rubecula) 25/12/08. Jordi Novell


Fotografia d’en Jordi Novell d’un pit-roig (Erithacus rubecula) a casa seva per nadal.

Algunes notícies per llegir 24-26/12/08...

Que sí, que sí, però… ningú demana responsabilitats???... No, a pagar i callar... o a donar-li la culpa al mar i al vent (no als responsables)... Més del mateix, i l’any vinent igual, ja veureu...

S'Abanell, un any «llençant diners al mar»
Diari de Girona 26/12/08
.
Aquest desembre s´ha posat l´últim pedaç a s´Abanell, una escullera de protecció de passeig en el seu tram final. Jordi Pujolar/ACN.

JORDI PUJOLAR/ACN/DDG, BLANES. L'any 2008 acaba a Blanes de la mateixa manera que va començar, pendent de les destrosses de les onades al passeig de s'Abanell. La platja no té l'amplada que hi havia anys enrere i això, aquest 2008, ha facilitat que els temporals marítims arribessin a terra ferma per emportar-se pel davant el passeig en diverses ocasions. Una vegada i una altra s'ha anat apedaçant amb roques en forma d'escullera per protegir s'Abanell de nous capricis de la naturalesa. Aquestes actuacions han significat una despesa d'uns 4 MEUR (milions d'euros) i cada vegada que un temporal el torna a colpejar el regidor de Medi Ambient de Blanes, Celestino Lillo, té la desagradable sensació que s'estiguin «llençant diners al mar».
La setmana abans de Nadal el passeig blanenc de s'Abanell afrontava l'enèsima reparació. El regal arribava en forma de roques gegantines que acabaran configurant l'escullera que protegeix el tram comprés entre els carrers Mercè Rodoreda i Travessia Vila de Madrid. Però el que veritablement li fa il·lusió a l'Ajuntament és que arribi per Reis el projecte definitiu de remodelació del passeig.
Mentre no s'executi aquesta intervenció integral, tot el que s'ha fet, i es continuarà fent a s'Abanell si les onades ho obliguen, són mesures temporals, pedaços que no posen fi al problema. L'any ja va començar amb un temporal important que va fer molt de mal a tocar de Sa Palomera. Llavors, el Consell de Ministres va aprovar l'aportació més important feta enguany al passeig, d'1,7 MEUR.
S'Abanell es va protegir amb una escullera en el seu tram inicial i es va fer una aportació de sorra de 160.000 metres cúbics que va evitar que un nou temporal, el mes de maig, fes noves destrosses. Passat l'estiu, però, la força del mar va tornar a imposar la llei del més fort. El passeig de s'Abanell és, en aquest cas, el feble, ja que no té fonaments i bona part està recolzat sobre la sorra.
La zona que no s'havia protegit amb roques va quedar mig descalçada a principis de novembre. Les onades van acabar la seva feina en menys d'un mes. A finals de novembre un nou temporal tornava a fer destrosses i, en aquest cas, fins i tot un blanenc perdia el seu negoci. El bar de copes Beach Club ja forma part de la història.
«Ha estat un any negatiu pels blanencs i els turistes», es lamenta Lillo. El regidor de Medi Ambient és conscient que Blanes va començar el 2008 fent reparacions a s'Abanell i s'acomiada tornant a llençar diners a l'aigua. Entre 4 i 5 MEUR, calcula que han estat necessaris per fer totes aquestes actuacions.
Mentre tot això passa, s'està acabant de redactar el projecte de remodelació del passeig per retranquejar-lo uns metres, donant més amplada a la platja, i protegir-lo definitivament de la força del mar. La poca celeritat amb que s'està fent aquest projecte podria suposar haver de llençar novament diners al mar l'any 2009. Almenys fins després del pròxim estiu no començarien les obres de la solució definitiva.


Un nou temporal castiga el passeig de Blanes
Malgrat confidencial 26/12/08
.
El temporal de pluja i vent que afecta aquest divendres tot Catalunya, ha deixat imatges com la que mostra la fotografia. És el passeig de Blanes, que ha quedat novament envaït per la presència d’un fort temporal de llevant. Onades de fins a 10 metres d’alçada han captat l’atenció d’alguns curiosos que s’hi ha acostat per veure l’espectacle, tot i posant en risc la seva vida.La Policia Local ha tallat al trànsit des de l’alçada del carrer Ample en direcció al passeig de s’Abanell ja que la zona ha quedat pràcticament inundada. Els Mossos d’Esquadra han hagut d’atendre les trucades de veïns que els han alertat de vàries embarcacions del port que es trobaven a la deriva. Segons ha informat el cap d’emergències de Blanes, Josep Lluís Pouy , tots els cossos de seguretat estan en alerta des de primera hora del matí, pendents que es pugui produir algun incident.Des de fa uns quinze dies, els operaris contractats pel Ministeri de Costes estan treballant en la construcció d’un petit mur de protecció per evitar precisament destrosses com les que ja havia causat el darrer temporal i que van enfonsar part del passeig de s’Abanell. Aquesta nova llevantada ha malmès la feina feta fins ara.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el temporal continuarà al llarg de tota aquesta nit. Es preveuen ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora i que en alguns punts caigui neu, pel damunt dels 600 metres.
……………………………………………………………………..

Alguns dels vídeos que es poden trobar al YouTube de fa menys d’un any…

Temporal Blanes (gener 2008) (6m 31s) YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=WkgHIB3bEi4

Blanes (Costa Brava) No Beach!! Jan 2008 (3m 24s) YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=HTagj-TPxdQ&feature=related

New Beach Blanes June 23, 2008 (1m 40s) YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=4C2y-NkZ2ZQ&feature=related

Blanes despues del temporal (27/10/07) (48s) YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=qV63zAvRTEg&feature=related
.
................................................................................
.
Passeig fluvial a Tordera amb diners de l’estat per a obres públiques…
(escolteu el tall de veu de l’alcalde, ... una nova mala notícia per aquest espai natural que es convertirà en parc urbà.)

TORDERA REBRÀ DOS MILIONS 400 MIL EUROS D’AJUDES DEL GOVERN
Ràdio Tordera 24/12/08

Fa unes setmanes el president del govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, anunciava el paquet de mesures anticrisi dirigides a incentivar l’obra pública dels ajuntaments. El consistori torderenc ha estudiat quins projectes pot presentar en aquestes ajudes estatals que s’espera que a Tordera deixin 2 milions 480 mil euros. Les ajudes es calculen pel nombre d’habitants. Ara l’Ajuntament de Tordera s’ha posat a treballar en cercar quins projectes es poden presentar a les ajudes fins arribar a la xifra econòmica que pertoca al nostre municipi. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia explica quins poden ser aquest projectes.

La llista de projectes no està tancada i pot haver modificacions. Un cop es tinguin els projectes es valorarà aquells que puguin produir més contractació d’aturats i que coincideixi amb el valor total de les ajudes que corresponen a Tordera. Els consistoris tenen fins a finals de gener per presentar els projectes que optaran a les ajudes de l’executiu espanyol. Uns projectes que han de ser executats abans d’acabar el 2009.

......................................................

Sobre la prolongació de l’autopista C-32 sobre el riu Tordera i les planes adjacents...
.

COMENCEN AMB UN ANY DE RETARD LES OBRES QUE ALLARGARAN L’AUTOPISTA FINS A TORDERA.
Ràdio Tordera 24/12/08

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va confirmar ahir l’inici de les tan esperades obres de perllongament de l’autopista C-32 entre Palafolls, on acaba ara, i Tordera. Aquest tram, de 4,4 quilòmetres, comença amb un any de retard, però segons les previsions ha d’estar enllestit en un període màxim de quinze mesos i ha de funcionar amb normalitat el primer trimestre del 2010. El nou tram de l’autopista estarà format per dos carrils de 3,5 metres d’amplada per cada sentit de la circulació i començarà a l’actual enllaç de Palafolls, que s’haurà de remodelar. Més endavant, l’autopista enllaçarà amb la carretera GI-600, que uneix Blanes i Tordera. En aquest punt, el projecte preveu la construcció d’un nou enllaç en forma de giratori a diferent nivell sota el tronc de l’autopista. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia recorda però que l’autopista té un retard de construcció important i que mentrestant, Tordera compta amb dues de les carreteres més perilloses de Catalunya.

L’obra també preveu la prolongació de l’autopista uns 550 metres fins a enllaçar amb la futura autovia A-2, que construirà el Ministeri de Foment entre Tordera i Vidreres. L’actuació més impactant de l’obra, que està previst començar ja al gener, és la construcció d’un viaducte de prop d’un quilòmetre de llargada que ha de creuar la Tordera. El projecte té un pressupost global de 46,6 milions d’euros.
..............................................................

Maresme. Comencen amb un any de retard les obres que allargaran l'autopista fins a Tordera
El Punt 24/12/08

Els primers moviments de terres donaran pas al gener a la construcció del viaducte sobre el riu
.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va confirmar ahir l'inici de les tan esperades obres de perllongament de l'autopista C-32 entre Palafolls, on acaba ara, i Tordera. Aquest tram, de 4,4 quilòmetres, comença amb un any de retard, però segons les previsions ha d'estar enllestit en un període màxim de quinze mesos i ha de funcionar amb normalitat el primer trimestre del 2010. L'actuació més impactant de l'obra, que està previst començar ja al gener, és la construcció d'un viaducte de prop d'un quilòmetre de llargada que ha de creuar la Tordera. El projecte té un pressupost global de 46,6 milions d'euros.

Terres remogudes, arbres tallats i les primeres estaques de senyalització. Aquests eren ahir els únics vestigis que les obres per allargar l'autopista C-32 entre Palafolls i Tordera ja han començat. L'actuació, que a finals del 2006 s'anunciava com a imminent, ha trigat encara un any a fer-se realitat. L'obra comprèn un espai de 4,4 quilòmetres entre el final actual de l'autopista i l'enllaç amb la futura autovia que ha d'unir Tordera i Vidreres. Segons fonts del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), l'adjudicatària de la construcció és l'empresa Dragados SA per un import de 38,4 milions d'euros. El pressupost global, però, s'enfila fins als 46,6 perquè també s'inclouen altres partides, com ara les corresponents a serveis generals i expropiacions dels terrenys.

EL 2010, EN FUNCIONAMENT

Les obres tenen un termini d'execució que no es pot acabar més enllà del primer trimestre del 2010. El nou tram de l'autopista estarà format per dos carrils de 3,5 metres d'amplada per cada sentit de la circulació i començarà a l'actual enllaç de Palafolls, que s'haurà de remodelar. Més endavant, l'autopista enllaçarà amb la carretera GI-600, que uneix Blanes i Tordera. En aquest punt, el projecte preveu la construcció d'un nou enllaç en forma de giratori a diferent nivell sota el tronc de l'autopista. Igualment, l'obra també preveu la prolongació de l'autopista uns 550 metres fins a enllaçar amb la futura autovia A-2, que construirà el Ministeri de Foment entre Tordera i Vidreres.

Les obres suposen, segons argumenten les mateixes fonts, el desplegament per etapes del pla d'infraestructures del transport de Catalunya, que preveu una carretera futura fins a Lloret i posteriorment fins a Tossa.

Maresme. Un viaducte de prop d'un quilòmetre

La principal estructura i la més impressionant que hi ha prevista a les obres de perllongament de la C-32 és un viaducte de 940 metres de longitud que creuarà la Tordera, a la zona de Can Jalpí i sobre de la línia del ferrocarril Blanes-Maçanet de la Selva. Aquest viaducte, que «permet evitar l'impacte que suposaria la construcció d'un terraplè a la zona de Jalpí», estarà format per dos ponts paral·lels, un per a cada sentit. D'altra banda, s'executarà un segon viaducte de 160 metres en l'enllaç amb el municipi veí de Blanes. El projecte es completarà amb la instal·lació dels elements de drenatge longitudinal i transversal, tota la senyalització vertical i horitzontal, i les mesures d'integració ambiental, com ara les sembres i les plantacions.

Des del departament també van assegurar ahir que en el nou tram no està previst que hi hagi cap peatge. En un altre ordre, Política Territorial i Obres Públiques explica que el Ministeri de Foment es troba en ple procés de redacció del projecte constructiu del desdoblament de la carretera N-II entre Tordera i Maçanet. Aquesta polèmica actuació ha enfrontat els ajuntaments de Tordera i Blanes i ha suposat també que aquest últim hagi interposat un recurs administratiu contra la decisió de l'Estat de fer passar el traçat a prop del santuari del Vilar i del paratge de Sant Daniel de Tordera.

…………………………………………………………….

Més sobre el mosquit tigre…

El mosquit tigre amenaça de reproduir-se amb virulència a la Selva
Diari de Girona 25/12/08

La mancomunitat del servei de control de mosquits de la badia de Roses i el Baix Ter assegura que el mosquit tigre està eliminat dels 14 municipis que integren la mancomunitat. Segons el seu director, Eduard Marquès, aquest estiu passat havien localitzat deu focus de cria d'aquest mosquit (a Roses, Pals, l'Escala i Platja d'Aro) però en cap dels casos no havien vist cap exemplar ni havien tingut constància que piqués a ningú. Ara bé, els resultats tan positius de la campanya de l'Alt i el Baix Empordà no es reflecteix amb la situació d'altres comarques com la Selva, on el mosquit ha entrat d'una manera més forta.

dimarts, 23 de desembre del 2008

Port de Blanes 23/12/08


Aquest migdia en visita ràpida al port de Blanes, els vaixells de pesca fora i molt poc moviment d’aus...

7 corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
3 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
No més de 50 gavines vulgars (Larus ridibundus)
Uns 40 gavians argentats (Larus michahellis)
Cueretes blanques (Motacilla alba)
1 cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
pardals comuns (Passer domesticus)
estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
1 garsa (Pica pica)
coloms roquers (Columba livia)
2 pit-roig (Erithacus rubecula)

i 1 blauet (Alcedo atthis) volant a ran d’aigua entre els amarradors.

corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
.
corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
.
gavina vulgar (Larus ridibundus)
.
gavià argentat (Larus michahellis)
.
Canvi radical a darrera hora de la tarda, amb l’arribada dels vaixells que deixen anar el descarte a l’aigua, tot el port s’omple d’aus...
.

Mínim 16 corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
Mínim 21 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), i >20 volant cap al dormidor sota el Marimurtra.
>500 gavians argentats (Larus michahellis)
>120 gavines vulgars (Larus ridibundus)
mínim 3 gavines capnegres (Larus melanocephalus)
2 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
i el blauet (Alcedo atthis) que finalment es deixa fotografiar.

un dels vaixells ja a l'interior del port.

cobs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
.
blauet (Alcedo atthis)... Wally