dissabte, 8 de gener del 2011

Riu Tordera i camps adjacents del Pla de Can Serra i Illa del riu (Tordera) 8/1/11

.
Aquest dissabte pel riu Tordera i camps propers del Pla de Can Serra i de l'Illa del riu (Tordera), com a més destacat...
.
2 xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
1 astor (Accipiter gentilis)
4 aligot comú (Buteo buteo)
4 cornelles (Corvus corone)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 martinet blanc (Egretta garzetta)
27 esplugabous (Bubulcus ibis)
3 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 ànec domèstic (Anas platyrhynchos dom.)
1 xivita (Tringa ochropus)
1 picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 picot garser gros (Dendrocopos major)
3 picots verds (Picus viridis)
raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 puput (Upupa epops)
1 faisà (Phasianus colchicus)
1 griva (Turdus viscivorus)
merles (Turdus merula)
tords comuns (Turdus philomelos)
5 lluers (Carduelis spinus)
bitxacs comuns (Saxicola torquatus)
cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
titelles (Anthus pratensis)
grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
repicatalons (Emberiza schoeniclus)
molts pinsans comuns (Fringilla coelebs)
pit-rojos (Erithacus rubecula)
... entre molts altres.

Riu Tordera entre Palafolls i Tordera i camps adjacents 7/1/11

.
Aquest divendres pel riu Tordera entre Palafolls i Tordera i pels camps adjacents del Pla de Can Jalpí (Tordera), com a més destacat...
.
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
2 aligots comuns (Buteo buteo)
4 cornelles (Corvus corone)
unes 50 aloses vulgars (Alauda arvensis)
2 cogullades vulgars (Galerida cristata)
cueretes blanques (Motacilla alba)
>100 esplugabous (Bubulcus ibis)
unes 100 gavines vulgars (Larus ridibundus)
uns 50 gavians argentats (Larus michahellis)
1 puput (Upupa epops)
cruixidells (Emberiza calandra)
7 bernats pescaires (Ardea cinerea) junts
3 martinets blancs (Egretta garzetta)
4 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
3 becadells comuns (Gallinago gallinago)
cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
titelles (Anthus pratensis)
grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
9 lluers (Carduelis spinus)
uns 40 passerells comuns (Carduelis cannabina)
1 picot verd (Picus viridis)
>1000 pinsans comuns (Fringilla coelebs)
mínim 2 sits negres (Emberiza cia)
gratapalles (Emberiza cirlus)
... entre altres.

Platja de la Pomareda (Malgrat de Mar) 7/1/11

.
Aquest divendres en visita a la platja de la Pomareda (Malgrat de Mar), com a més destacat...
.
2 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus)
1 corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
6 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
gavians argentats (Larus michahellis)
>500 gavines vulgars (Larus ridibundus)
14 gavines capnegres (Larus melanocephalus)
2 xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
1 aligot comú (Buteo buteo)
bitxacs comuns (Saxicola torquatus)
caderneres (Carduelis carduelis)
cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
titelles (Anthus pratensis)
1 trist (Cisticola juncidis)
... entre altres.
.
xoriguer comú (Falco tinnunculus)...
.

Els darrers butlletins climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya...

L’any 2010 ha estat un dels més freds de les dues darreres dècades a Catalunya
(07.01.2011)
.
El mes de desembre de 2010 ha estat fred a Catalunya, i pluviomètricament sec o molt sec a gran part del territori, a excepció del vessant sud del Pirineu i litoral central on ha sigut normal o plujós
(03.01.2011)
.
Butlletí estacional. Tardor 2010