dissabte, 7 de novembre del 2009

Illa del riu (Tordera) 7/11/09


Aquest vespre a l’illa del riu (Tordera), poc moviment en general però molta varietat…

1 àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) jove planejant sobre la llacuna del Life direcció nord-oest.
2 cabussets (Tachybaptus ruficollis) vistos ahir al vespre, i avui ni rastre.
1 rascló (Rallus aquaticus)
Polles d’aigua (Gallinula chloropus) escoltades
3 picots verds (Picus viridis)
1 mussol comú (Athene noctua)
1 òliba (Tyto alba) volant sobre els camps de conreu, ja de nit
31 esplugabous (Bubulcus ibis) volant riu avall, cap al dormidor
2 cornelles (Corvus corone)
2 cotolius (Lullula arborea)
Mínim 3 grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
Mínim 5 titelles (Anthus pratensis)
1 puput (Upupa epops)
>50 repicatalons (Emberiza schoeniclus), dormidor a les bogues
Mínim 2 pardals de bardissa (Prunella modularis)
1 pit-roig (Erithacus rubecula)
Trist (Cisticola juncidis)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Raspinells comuns (Certhia brachydactila)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Gafarrons (Serinus serinus)
Gavians argentats (Larus michahellis) volant
Gavines vulgars (Larus ridibundus) volant
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia var. domestica)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Cueretes blanques (Motacilla alba)
>20 cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), arreu
Bitxacs comuns (Saxicola torquata)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
>50 gratapalles (Emberiza cirlus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Garses (Pica pica)
1 gaig (Garrulus glandarius)
Mallerengues blaves (Parus caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
2 tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)

I ja de nit, creuant el camí...

Gripaus corredors (Bufo calamita)
Conills (Oryctolagus cuniculus)
.
àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) jove planejant...
.

picot verd (Picus viridis)...
.

puput (Upupa epops)...


Bitxac comú (Saxicola torquata)...


repicatalons (Emberiza schoeniclus)...
.

cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)...
.

rossinyol bord (Cettia cetti)...


cadernera (Carduelis carduelis)...


gratapalles (Emberiza cirlus)...


bec de corall senegalès (Estrilda astrild)...


Tord comú (Turdus philomelos)...


merla (Turdus merula)...


gripau corredor (Bufo calamita)...