dissabte, 22 d’abril del 2017

Observacions submarines al Port d'Arenys de Mar 9/4/2017 Enric Badosa. Font: Observadors del mar

Observacions i fotografies de l'Enric Badosa d'aquest divendres 21/4/2017 al Port d'Arenys de Mar...

7 Bavoses de bassa (Salaria pavo), Port d'Arenys de Mar 9/4/2017

5 Cabots comuns (Gobius paganellus), Port d'Arenys de Mar 9/4/2017

Observador i fotografies: Enric Badosa

Observacions submarines a Roca Grossa (Calella) 16/4/2017 Enric Badosa. Font: Observadors del mar

Observacions i fotografies de l'Enric Badosa d'aquest 16/4/2017 a Roca Grossa (Calella)...

Colònia de corall (Oculina patagonica), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

6 Bavoses morrudes (Tripterygion tripteronotus), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

2 Raboses grogues (Tripterygion delaisi), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

3 Bavoses de Bath (Parablennius incognitus), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

7 Bavoses de plomall (Parablennius pilicornis), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

4 Galls favers (Parablennius gattorugine), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

2 Raboses petites (Parablennius zvonimiri), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

10-20 Cabots d'ortiga (Gobius bucchichi), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

1 Cabot comú (Gobius paganellus), Roca Grossa (Calella) 16/4/2017

Observador i fotografies: Enric Badosa

Observacions submarines a Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017 Enric Badosa. Font: Observadors del mar

Observacions i fotografies de l'Enric Badosa d'aquest 18/4/2017 a Cala Bona (Tossa de Mar)...

2 Morenes (Muraena helena), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

20-50 Llobarros (Dicentrarchus labrax), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

1 Tord negre (Labrus merula), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

4 Raboses petites (Parablennius zvonimiri), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

1 Escórpora fosca (Scorpaena porcus), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

5 Raboses morrudes (Tripterygion tripteronotus), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

3 Raboses grogues (Tripterygion delaisi), Cala Bona (Tossa de Mar) 18/4/2017

Enllaç relacionat...

Enric Badosa

Aquest blog pretén donar a conèixer les meravelles properes i accessibles que tenim sota l'aigua, i us convida a deixar la canya de pescar i el fusell submarí i agafar la càmera de fotos


1 Llagosta (Palinurus elephas)

Observacions submarines a la Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017 Enric Badosa. Font: Observadors del mar

Observacions i fotografies de l'Enric Badosa d'aquest divendres 21/4/2017 a la Cala/Punta de s'Agulla (Blanes)...

1 Mero (Epinephelus marginatus), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

7 Raboses grogues (Tripterygion delaisi), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

2 Vaques serranes (Serranus scriba), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

1 Escórpora fosca (Scorpaena porcus), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

1 Tord roquer (Symphodus mediterraneus), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

unes 100 Alatxes (Sardinella aurita), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

Observador i fotografies: Enric Badosa

Més fotografies i observacions de l'Enric Badosa a la Punta s'Agulla (Blanes) d'aquest divendres 21/4/2017...

 Tonyines (Thunnus thynnus), davant Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017
També observades moles pescant a Arenys de Mar i observades per Pep Arcos al Masnou.

 Alatxes (Sardinella aurita), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017


1 nudibranqui blau (Felimare orsinii), Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

Pop, Cala/Punta de s'Agulla (Blanes) 21/4/2017

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 20/4/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat i Twitter.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest dijous 20/4/2017 al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

1 Esparver cendrós (Circus pygargus) femella
Comentari : vol ras, de caça.
1 Capsigrany (Lanius senator)
6 Terreroles vulgars (Calandrella brachydactyla)...
4 Corriols petits (Charadrius dubius)
2 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)
mínim 7 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
4 Cruixidells (Emberiza calandra)
1 Oriol (Oriolus oriolus)
3 Cucuts (Cuculus canorus)

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: Arnau Tolrà

Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) vs llombriu a la plana de Sant Feliu de Buixalleu, la Selva.

En respuesta a 
La terrerola pateix una davallada poblacional vertiginosa per una única causa: la intensificació de l'agricultura. Requereix erms i guarets.

Pagès de Dalt (Breda) 20/4/2017 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com i Ornitho.cat

Moment àlgid de la floració de les orquídies de terra baixa, ara coincideixen la major part d'sp. Serapias lingua, Pagès de Dalt, Breda.

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest dijous 20/4/2017 a Pagès de Dalt (Breda)...

2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
1 Tórtora (Streptopelia turtur) mascle
Comentari: Cantant en àrea de cria.
2 Cucuts (Cuculus canorus)
uns 5 Abellerols (Merops apiaster)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Comentari : Niu al mas.
mínim 15 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
1 Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
Comentari : A la bassa, en un Populus tremula florit.
1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Comentari : Amb el sibilatrix
uns 12 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
2 Oriols (Oriolus oriolus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Pla del Repiaix (Breda) 20/4/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest dijous 20/4/2017 al Pla del Repiaix (Breda)...

1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo) aturat
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea), polls envolats
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola), polls envolats
Tords comuns (Turdus philomelos), niu amb polls
6 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus), niu amb polls

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Plans de Grions (Sant Feliu de Buixalleu) 20/4/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest dijous 20/4/2017 als Plans de Grions (Sant Feliu de Buixalleu)...

2 Perdius roges (Alectoris rufa)
1 Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
3 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
mínim 5 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
mínim 5 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni) 20/4/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest dijous 20/4/2017 al riu Tordera a La Verneda (Sant Celoni)...

1 Colltort (Jynx torquilla)
1 Piula dels arbres (Anthus trivialis)
1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mascle
2 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
uns 20 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Comentari : Territoris molt junts.
1 Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Comentari : A un tronc sec de la llera.
4 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
4 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
4 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
2 Cruixidells (Emberiza calandra)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

El govern de Malgrat es planteja denunciar l’ACA per no urbanitzar la Riera 21/4/2017 Ràdio Palafolls

El govern de Malgrat es planteja denunciar l’ACA per no urbanitzar la Riera
Ràdio Palafolls 21/4/2017

Desembocadura de la Riera. Google Maps

El govern  malgratenc es va reunir el passat 5 d’abril amb l’Agència Catalana de l’Aigua per demanar que s’executessin les obres del tram  final de la desembocadura de la Riera de Palafolls a Malgrat, situat al final de l’avinguda Verge de Montserrat i amb el Passeig Marítim.

Segons ha avançat el digital El Malgratenc, l’assumpte podria acabar als jutjats. La portaveu del govern, Neus Serra (PDECAT), manté que ja estan elaborant un estudi jurídic per què en cas que l’ens competent no iniciés les obres, no descarten denunciar l’ACA i dur l’ incompliment del conveni als jutjats.


L’acord de col·laboració entre les dues administracions es va signar el 2009 i en el document s’acordaven diverses actuacions en la xarxa d’aigua,  una d’elles relacionada amb la desembocadura de la Riera. El govern ha tret ara el projecte del calaix, valorat en 2 milions d’euros, una actuació que Serra qualifica de “prioritària”.


Quan hi ha episodis de pluja i llevantades la zona s’inunda i el pas és impossible. Consideren que aquesta problemàtica s’ha de resoldre per poder continuar les obres del Passeig Marítim. Al respecte, apunta que la intenció del govern és finalitzar la primera fase de la remodelació abans de 2 anys.

De moment, l’ACA no ha fet declaracions.

Presentació Plataforma Santa Susanna NO a la Festa del Cel 21/4/2017 Font: Youtube.comPresentació Plataforma Santa Susana NO a la Festa del Cel
Volem Mataró 22/4/2017

Intervenció de Montse Morón Gámiz a la Presentació de la Plataforma NO a la Festa del Cel de Santa Susanna.

Sobre el Port de Tossa de Mar 22/4/2017 Tossa en Acció. Font: Facebook.com

Bon dia,
sembla que encara que...
1. El Síndic demana que "es desestimi el projecte del Port per anar en contra de la normativa i ser un projecte incoherent".
2. El Parlament, "Insta al govern a protegir Es Codolar i que no es col·loqui ni una pedra en tota aquesta zona", fins i tot convertint-la en PEIN.
3. La Generalitat diu que "És un projecte forçat que no té demanda i Tossa no apareix en el pla de Ports que abasta fins a 2030".
4. Urbanisme "Veu impossible construir un port a la zona d'Es Codolar".
5... i a més a més, els terrenys on s'hauria de realitzar el projecte estan completament EMBARGATS, com ho estan les empreses promotores del Port.
6. S'ha demostrat públicament que aquest projecte és inviable, econòmicament insostenible, i ecològicament una catàstrofe.
...Però la senyora Saladich creu que l'han pres amb ella, que el problema és que tothom és antidemocràtic i vol fer la consulta sí o sí.
Que cadascú tregui les seves conclusions.

“No sé per què aquesta mania que no votem”
El Punt Avui 22/4/2017

Manté que fins ara ningú havia dit que el projecte del port i l'hotel des Codolar fos inviable

Creu que no els deixen fer la consulta perquè no són del PDeCAT ni d'ERC

L'alcaldessa de Tossa de Mar, en un ple municipal Foto: JOAN SABATER.

NURI FORNS - TOSSA DE MAR
L'alcaldessa de Tossa carrega contra el Parlament per la resolució per impedir que es faci el port, i manté la voluntat de fer la consulta tot i que Urbanisme veu el projecte impossible i Ports de la Generalitat el descarta.

La resolució del Parlament parla del terme de Sant Feliu de Guíxols...

Posen els àmbits de Pola i Giverola i Salions a Sant Feliu de Guíxols, quan són de Tossa. Santa Cristina surt al mar entre Sant Feliu i Tossa. És una errada greu. No sé com es fa quan es presenta una proposta al Parlament, però suposo que no es fa a la babalà. Han fet el ridícul.

El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, diu que el projecte és impossible i inviable.

Sí, però a nosaltres ens va dir que féssim el conveni, i que estava d'acord a fer una consulta. Quan vaig signar el conveni, ell ho sabia i en cap moment ens van dir que no hi hauria solució i que no es podria fer.

Per tant, sent una mica que han estat marejant la perdiu?

Si el primer dia ens haguessin dit que seria inviable, tu creus que hauríem començat res?

Però és veritat que la zona està protegida pel POUM, pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. Pensaven canviar-ho tot?

Si el poble digués no, es tancaria el tema del tot. Però si digués sí, el que es demanaria seria els canvis de tots aquests plans. Però en el pla de ports estava previst, ara que no diguin que no.

Però a banda del port, que podia estar-hi previst, què passa amb l'hotel i els xalets?

Quan convé canvien proteccions en altres llocs. Si a nosaltres ens deixen fer tot el procediment i surt que sí, som diferents que els de Salou, per exemple? Hi ha llocs on s'ha canviat tot per fer urbanitzacions.

I manté que s'ha de fer la consulta amb tot el panorama?

És clar que ho mantinc. En altres pobles no ha estat impossible ni inviable. Mantindrem la consulta perquè és el nostre compromís amb el poble i la gent vol votar, i el director general també ho diu, que cal fer la consulta, que és el que no entenc. Tampoc no entenc que no arribi a Madrid l'informe de Governació per autoritzar la consulta.

I per què creu que passa?

Perquè no som ni del PDeCAT ni d'ERC, sinó que som independents. Aquests partits s'ho han de fer mirar perquè no anem bé. Ja ens podien haver dit abans que no es podia fer res, com han dit ara, i no hauríem tocat res.

Abans el Parlament també va aprovar protegir cala Morisca, i l'hotel ja no s'hi farà.

Tossa la tenim protegida per tot arreu, més del 80%. Si tens 34 km2 de terreny i tens protegit més del 80%, ja em diràs. Jo preguntaria a Jordi Orobitg [diputat de Junts pel Sí i regidor de Medi Ambient a Lloret] quin percentatge té protegit a Lloret. Ell ja ho té tot construït, fa pena però és cert. I som veïns, em podia haver trucat i no haver fet el ridícul posant que són àmbits de Sant Feliu. Pensava que el Parlament era més seriós, però veig que no. Ens venen a protegir a nosaltres i si no fóssim independents segurament no patiríem com patim, els ensenyem com es governa un poble, perquè l'autonomia municipal no existeix per ells. Fan igual que l'Estat espanyol, no sé per què aquesta mania que no votem a Tossa.

divendres, 21 d’abril del 2017

Fauna marina davant la costa de la Selva avui 21/4/2017. Font: Twitter.com

21.4.2017 Caretta caretta 1 ind viu vist a 1 milla nàutica entre de Mar i Cala Giverola avui (Joan Navarra/Fondo Cristal)

Hoy hemos muestreado en la cabecera del cañón de entre peces luna, atunes y delfines 🐬

Temperatura superficial del mar: 14.9°C; base de termoclina: 40m de prof., alta concentración de fitoplancton (fluorescencia) subsuperficial

La Tordera avui 21/4/2017 Enric Sagristà, i sobre la costa. Font: Twitter.com

LA AVUI: -Amplada: 10m -Alçada: 15cm -Velocitat aigua: 65 cm/s -Cabal: 1.00 m3/s -Desembocadura: Oberta -Nivell aqüífer: alt

Menys d'un 10% dels usuaris de les platges semi-urbanes de Catalunya volen més serveis i instal·lacions a les platges i als seus voltants.

Si es retira la sense una previsió marítima... passa això, retrocés de platja per desprotecció cc/