dijous, 31 de desembre del 2009

Pas i concentració d'aus marines a la desembocadura del riu Tordera 31/12/09


Aquest dijous al migdia, amb una inusual calma a la desembocadura del riu Tordera, gran nombre d'aus marines sedimentades i en pas continu, arreu...
5 gavots (Alca torda), 2 pescant davant la platja i mínim 3 volant costa avall.
Mínim 34 baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
Mínim 50 baldrigues balears (Puffinus mauretanicus)
>100 baldrigues sense identificar (Puffinus sp.)
totes les baldrigues costa avall i nedant a prop de la platja, en grups
1 paràsit gros (Stercorarius skua) adult, costa avall fent coses rares, entre els gavians
1 gavià fosc (Larus fuscus) adult, costa avall
>100 gavians argentats (Larus michahellis)
>200 gavines capnegres (Larus melanocephalus), estimació conservadora, a la baixa.
>400 gavines vulgars (Larus ridibundus)
Mínim 10 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis), 4 sedimentats amb les gavines, la resta en solitari costa avall pescant a tocar de la platja.
24 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), tots costa avall
A la llacuna poc moviment...
41 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
7 polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
... com a més destacat.
.
gavot (Alca torda) costa avall...
.
.
baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan) i balears (Puffinus mauretanicus)...
.
.
corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)....
.
.
gavines capnegres (Larus melanocephalus)...
.
.
gavina vulgar (Larus ridibundus)...
.
.
xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)...
.
.
tot i intentar trobar gavines amb anelles de lectura a distància, tansols es veuen 2 vulgars (Larus ridibundus) amb anella metàl·lica...
.
.
durant una estoneta de calma, les gavines se sedimentaven arreu, a la sorra, a l'interior de la llacuna, al mar,...
.
.
però, aquesta calma no ha durat gaire...
.

Ànecs grisets (Anas strepera) a la Llacuna del Life de l'Illa del riu (Tordera) 30/12/09. David Caballé

Font: http://www.ornitho.cat/

Observacions de David Caballé...

2 Ànecs grisets (Anas strepera) mascles, primera cita de l'espècie a aquest espai
6 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Mínim 2 Becadells comuns (Gallinago gallinago)
1 Rascló (Rallus aquaticus)
Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
... entre altres.

Tallareta cuallarga (Sylvia undata) a Malgrat de Mar 30/12/09. Enric Badosa

Font: www.ornitho.cat

Observació de l'Enric Badosa...

1 Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
... entre altres.

dimecres, 30 de desembre del 2009

Pla de Can Jalpí i Prats d’en Gai (Tordera) 30/12/09


Aquesta tarda i vespre pel Pla de Can Jalpí fins als Prats d’en Gai (Tordera), com a més destacat...

Mínim 5 aligots comuns (Buteo buteo)
2 esparvers vulgars (Accipiter nisus)
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
3 mussols comuns (Athene noctua)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
12 esplugabous (Bubulcus ibis)
1 corb marí gros (Phalacrocorax carbo) volant direcció nord
>50 aloses vulgars (Alauda arvensis)
>10 cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 puput (Upupa epops)
2 cornelles (Corvus corone)
>10 gaig (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia var. domestica)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Mallerengues blaves (Parus caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
>30 mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Bitxacs comuns (Saxicola torquata)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Cueretes blanques (Motacilla alba)
Titelles (Anthus pratensis)
Trist (Cisticola juncidis)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
>5 pardals de bardissa (Prunella modularis)
2 tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Merles (Turdus merula)
Tords comuns (Turdus philomelos)
>10 raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 picot verd (Picus viridis)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Verdums (Carduelis chloris)
>50 passerells comuns (Carduelis cannabina), un estol
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Gafarrons (Serinus serinus)

aligot comú (Buteo buteo)...
.

bernat pescaire (Ardea cinerea)...
.

esplugabous (Bubulcus ibis)...
.I un paisatge trinxat, un paisatge robat...
.