dissabte, 27 d’abril del 2019

Gaig blau (Coracias garrulus) al Pla de Pineda (Malgrat de Mar) 27/4/2019

Aquesta tarda, 1 Gaig blau (Coracias garrulus) posat a un fil elèctric del Pla de Pineda (Malgrat de Mar).

També 1 Bernat pescaire (Ardea cinerea) volant direcció sud.

Gravera de Palafolls 27/4/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a la Gravera de Palafolls...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
Cornelles negres (Corvus corone)
Gavians argentats (Larus michahellis)
3 Agrons rojos (Ardea purpurea)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Martinet ros (Ardeola ralloides)
1 Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 5 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Blauet (Alcedo atthis)
Corriols petits (Charadrius dubius)
3 Xivitones (Actitis hypoleucos)
1 Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
cantant
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores (Streptopelia turtur)
Garses (Pica pica)
Merles (Turdus merula)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Trists (Cisticola juncidis)
1 Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Illa del riu (Tordera) 27/4/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a l'Illa del riu (Tordera)...

Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
Oriols (Oriolus oriolus)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
1 Picot verd (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Piula dels arbres (Anthus trivialis)
Cueretes grogues (Motacilla flava)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
cantant
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
5 Papamosques grisos (Muscicapa striata)
1 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Trists (Cisticola juncidis)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Fogars de la Selva 27/4/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a Fogars de la Selva...

1 Corb (Corvus corax)
Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Piula dels arbres (Anthus trivialis)
Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
1 Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)

També 2 Aligots comuns (Buteo buteo) a una zona diferent de Fogars, i 1 Corb (Corvus corax) a Niàgara Parc (Tordera).

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Desembocadura de la Tordera 27/4/2019 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils d'avui a al desembocadura de la Tordera...

4 Baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
7 Baldrigues balears (Puffinus mauretanicus)
8 Baldrigues mediterrànies / balears (Puffinus yelkouan / mauretanicus)
1 Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
1 Cornella negra (Corvus corone)
1 Martinet ros (Ardeola ralloides)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
1 Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Blauet (Alcedo atthis)
1 Cames llargues (Himantopus himantopus)
1 Xivitona (Actitis hypoleucos)
1 Puput (Upupa epops)
1 Falciot negre (Apus apus)
1 Tudó (Columba palumbus)
1 Garsa (Pica pica)
1 Merla (Turdus merula)
4 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
2 Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Trist (Cisticola juncidis)
1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
1 Pardal comú (Passer domesticus)
1 Gafarró (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils

Pla de Grau (Malgrat de Mar) 27/4/2019 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils d'avui al Pla de Grau (Malgrat de Mar)...

1 Gaig blau (Coracias garrulus)
1 Cornella negra (Corvus corone)
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
1 Esplugabous (Bubulcus ibis)
1 Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
1 Tudó (Columba palumbus)
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
1 Garsa (Pica pica)
1 Trist (Cisticola juncidis)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils

Sant Esteve de Palautordera 27/4/2019 Teresa Galo Pou. Font: ornitho.cat

Observacions de Teresa Galo Pou d'avui a Sant Esteve de Palautordera...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Corb (Corvus corax)
atacant a l aligot en ple vol durant mes de tres minuts fins que l' ha fet fora.

Font: www.ornitho.cat
Observadora: Teresa Galo Pou

Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni) 26/4/2019 Toni Fernández. Font: ornitho.cat

Observacions de Toni Fernández d'ahir divendres 26/4/2019 al riu Tordera a la verneda (Sant Celoni)...

4 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)

5 Granotes verdes (Pelophylax perezi)

1 Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
mínim 10 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Cornella negra (Corvus corone)
13 Gavians argentats (Larus michahellis)
8 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
4 Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 4 Xivitones (Actitis hypoleucos)
3 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
unes 5 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
2 Capsigranys (Lanius senator)
4 Puputs (Upupa epops)
1 Colltort (Jynx torquilla)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Ocell entrant o sortint del niu
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
3 Picots verds (Picus viridis)
5 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
mínim 20 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
3 Grives (Turdus viscivorus)
1 Tord comú (Turdus philomelos)
mínim 7 Merles (Turdus merula)
1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
3 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
8 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
al menos cuatro parejas a lo largo del rio
5 Papamosques grisos (Muscicapa striata)
4 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
mínim 10 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
uns 5 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
mínim 7 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
mínim 5 Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
5 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
mínim 3 Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
3 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
9 Mallerengues carboneres (Parus major)
mínim 10 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
3 Pardals xarrecs (Passer montanus)
mínim 10 Verdums (Carduelis chloris)
mínim 15 Gafarrons (Serinus serinus)
mínim 20 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Toni Fernández

divendres, 26 d’abril del 2019

Xot (Otus scops) a Santa Susanna 23/4/2019 Jordi Torallas. Font: Twitter.com

Jordi Torallas   23 abr.
I aquesta nit ha tornat a fer-se sentir el xot al 😍 Ara hi esperem l'oriol i el rossinyol.

El podeu escoltar aquí...

https://www.inaturalist.org/observations/22998395

Fogars de la Selva 26/4/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a Fogars de la Selva...

mínim 2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Cucut (Cuculus canorus)
1 Piula dels arbres (Anthus trivialis)
uns 20 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) entre Canet i Sant Pol de Mar 26/4/2019 Xavier Dotras. Font: ornitho.cat

1 Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) observat per Xavier Dotras avui mar endins entre Canet i Sant Pol de Mar.

Font: www.ornitho.cat
Observador: Xavier Dotras

Riu Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva) 26/4/2019


Aquest matí en visita ràpida a la Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva)...

mínim 87 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1 Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

1 Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
milers de Granotes verdes (Pelophylax perezi)
capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 Capsigrany (Lanius senator)
a la mateixa estació d'aforament
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Corriols petits (Charadrius dubius)
femella covant
1 Cucut (Cuculus canorus)
2 Abellerols (Merops apiaster)
2 Puputs (Upupa epops)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Falciots negres (Apus apus)
unes 10 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
2 Tudons (Columba palumbus)
1 Griva (Turdus viscivorus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
1 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
2 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Gafarrons (Serinus serinus)

Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

Granota verda (Pelophylax perezi)...

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Algunes imatges de la Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva)...

4 gotes més i només localment 25/4/2019


4 gotes més i només localment, aquest dijous 25/4/2019...

0.9 mm a Vallgorguina
1.5 mm a Santa Maria de Palautordera
0.8 mm a Sant Celoni
0.2 mm a Breda
0.2 mm a Arenys de Munt

0.5 mm a Puig Sesolles (Montseny 1.668m)
1.2 mm a Arbúcies

No cal dir que aquesta llevantada ha passat de llarg per la Tordera, i falta molta pluja enguany...


dijous, 25 d’abril del 2019

Reivindicar la Tordera, no només el llit fluvial 25/4/2019 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

Vídeo...
El retorn de la llúdriga podria esdevenir una oportunitat per a la reivindicació de la dinàmica fluvial natural. A major complexitat estructural, major biodiversitat pot sustentar. Cal evitar seguir confinant l'ambient fluvial al llit del riu, a l'actual canal artificial.


Transformant la Tordera en un equipament municipal 25/4/2019. Acord ACA-Ajuntament de Malgrat de Mar

"Aprovat l'acord de custòdia fluvial per garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema de La Tordera"... Traducció simultània... Urbanització i enjardinament d'un espai natural per transformar-lo en equipament lúdic i turístic "a costa" dels seus valors naturals😏

😏"El programa d'acció del conveni d custòdia fluvial d la mota del riu La Tordera en el tram d Malgrat de Mar preveu 3 projectes: la Ruta de la Tourdera, la Ruta de la Tourdera al camp d tir, i enjardinar la Ruta de La Tourdera" Ole! Ni recuperar ni protegir res ans el contrari.

Aprovat l'acord de custòdia fluvial per garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema de La Tordera
Ajuntament de Malgrat de Mar 25/4/2019


La Junta de Govern Local, format per JXM, ERC, PDeCAT i CUP, ha aprovat aquest migdia el conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per formalitzar la col·laboració entre les dues administracions mitjançant un acord de custòdia fluvial per garantir la protecció de l'ecosistema aquàtic de La Tordera al seu pas per Malgrat de Mar.

L'ACA promou conservar i recuperar els acords de custòdia del domini públic hidràulic amb els ens locals i les entitats vinculades al territori amb l'objectiu de conservar i recuperar els ecosistemes aquàtics en els cursos fluvials dels rius. La custòdia també té com a objectiu conscienciar i implicar a la ciutadania en la millora de la qualitat dels ecosistemes fluvials, alhora que vol estimular i potenciar el voluntariat ambiental. El programa d'acció del conveni de custòdia fluvial de la mota del riu La Tordera en el tram de Malgrat de Mar preveu 3 projectes: la Ruta de la Tourdera, la restauració de l'espai fluvial de l'antic camp de tir a la mota de La Tordera i la restauració d'espais entra la ruta de la Tourdera i la llera de La Tordera.

La Junta també ha aprovat avui un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de La Selva per al desenvolupament del projecte "Ruta de La Tordera i riera d'Arbúcies" fins al 31 de desembre de 2022. L'acord preveu un seguit d'actuacions a desenvolupar i el compromís per part de l'Ajuntament d'aportar 3.540,81 euros.

A més, s'ha aprovat la segona certificació d'obres incloses en el projecte de remodelació del Passeig Marítim, executades per l'empresa Rogasa SU per un import de 245.252,38 euros.

La junta ha aprovat el padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per al 2019 pels següents imports: valor cadastral 871.682.529,05 euros; base liquidable 858.913.952,63 euros; quota íntegra 6.527.746,04 euros; import bonificacions 19.225,62 euros i quota líquida 6.508.520,42 euros.

A més, s'ha aprovat la contractació de diverses activitats per a la Festa Major de Sant Roc 2019: havaneres amb Les Anxovetes, Haváname i Els Cremats, orquestra Selvatana i l'espectacle de pirotècnia amb l'empresa Antiga casa Manel Estalella SL. Tot per una despesa de 26.511 euros.

S'ha tirat endavant també un conveni amb la Coral Atzavara per a realització de diferents activitats aquest 2019 per un import de 5.500 euros.

Desembocadura de la Tordera 25/4/2019 Enric Badosa. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Enric Badosa d'avui a la desembocadura de la Tordera...

1 Ànec blanc (Tadorna tadorna)
2 Corriols petits (Charadrius dubius)
2 Corriols grossos (Charadrius hiaticula)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Enric Badosa

Pla de Grau i Platja de la Pomereda (Malgrat de Mar) 25/4/2019 Enric Badosa. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Enric Badosa d'avui al Pla de Grau i Platja de la Pomereda (Malgrat de Mar)...

unes 30 Baldrigues balears (Puffinus mauretanicus)
2 Gavines corses (Larus audouinii)
11 Gavians argentats (Larus michahellis)
3 Xatracs comuns (Sterna hirundo)
16 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
2 Fumarells negres (Chlidonias niger)
1 Corriol petit (Charadrius dubius)
2 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)
2 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
1 Trist (Cisticola juncidis)
1 Garsa (Pica pica)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Enric Badosa

Roureda de Can Verdalet (Tordera) 25/4/2019


Aquesta tarda per la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...

1 Serp de collaret mediterrània (Natrix astreptophora)
juvenil

1 Tritó verd (Triturus marmoratus)
9 Tritons palmats (Lissotriton helveticus)
larves i metamórfics de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
2 Gripaus comuns (Bufo spinosus)
milers de capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)
centenars de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)

Ja floreixen els Galls (Serapias lingua), mínim 8.

1 Cornella negra (Corvus corone)
mínim 6 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
femella amb mínim 5 polls
mínim 1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
3 Abellerols (Merops apiaster)
2 Oriols (Oriolus oriolus)
1 Cucut reial (Clamator glandarius)
mínim 2 Cucuts (Cuculus canorus)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
2 Picots verds (Picus viridis)
mínim 1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
4 Tudons (Columba palumbus)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
uns 10 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
5 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
1 Papamosques gris (Muscicapa striata)
mínim 6 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
1 Pinsà comú (Fringilla coelebs)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
mínim 2 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Trist (Cisticola juncidis)
mínim 1 Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
mínim 2 Tallaretes vulgars (Sylvia communis)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
mínim 1 Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
mínim 3 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
mínim 2 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)


Gripau comú (Bufo spinosus)...

Tritó verd (Triturus marmoratus)...

Tritons palmats (Lissotriton helveticus) i Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)...

Galls (Serapias lingua)...

Algunes imatges de la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...