dissabte, 30 de novembre del 2019

Cigonya blanca (Ciconia ciconia) al Pla de Sant Esteve (Tordera) 30/11/2019

1 Cigonya blanca (Ciconia ciconia) sedimentada aquesta tarda al Pla de Sant Esteve (Tordera) molt a prop del nucli urbà.

També 12 Cornelles negres (Corvus corone).

-------------------------------------------------

Observada també la Cigonya blanca (Ciconia ciconia) per David Caballé avui en vol baix sobre Tordera.

També unes 30 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus).

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Gualba 30/11/2019 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Andreu Duclau d'avui a Gualba...

3 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Picot verd (Picus viridis)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Grives (Turdus viscivorus)
3 Sits negres (Emberiza cia)
Anthus no identificats (Anthus sp.)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Lluers (Carduelis spinus)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
2 Trists (Cisticola juncidis)
2 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Andreu Duclau

Vall dels torrents de Sant Tou i del Gorg Negre (Tordera) 30/11/2019


Aquesta tarda per la Vall dels torrents de Sant Tou i del Gorg Negre (Tordera)...

1 Gripau corredor (Epidalea calamita)
unes 30 Granotes verdes (Pelophylax perezi)
dins els pous

1 Safranera de l'alfals (Colias crocea)
1 Blanqueta de la col (Pieris rapae)
2 Brunes de bosc (Pararge aegeria)

1 Guineu (Vulpes vulpes)
5 Cabirols (Capreolus capreolus)
junts
6 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

4 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Astor (Accipiter gentilis)
2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
a l'altre costat de la carretera de Fogars, a un arbre del Torho.
2 Mussols comuns (Athene noctua)
3 Corbs (Corvus corax)
unes 20 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
volant direcció sud
6 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Perdiu roja (Alectoris rufa)
Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
Picots verds (Picus viridis)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
uns 30 Tudons (Columba palumbus)
2 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
8 Grives (Turdus viscivorus)
9 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 3 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 Cotoliu (Lullula arborea)
mínim 2 Cruixidells (Emberiza calandra)
unes 30 Aloses vulgars (Alauda arvensis)
mínim 1 Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
uns 30 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
uns 40 Lluers (Carduelis spinus)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Pardals de bardissa (Prunella modularis)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
2 Pinsans mecs (Fringilla montifringilla)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues petites (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Gripau corredor (Epidalea calamita)...

Granotes verdes (Pelophylax perezi)...

Algunes imatges de la Vall dels torrents de Sant Tou i del Gorg Negre (Tordera)...