dissabte, 26 de novembre del 2016

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) a la Gravera de Palafolls 26/11/2016


Aquesta tarda hi havia una Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) a la Gravera de Palafolls, pul·lulant per les tiges sobre l'aigua al sector entollat més proper a l'autopista. La podeu veure molt bé des de dalt del talús proper al viaducte de la C-32.

En general no gaire més aquesta tarda ja que estava tot amagat (avui hi havia molta activitat a l'aeròdrom amb constants vols rasants de petites aeronaus sobre l'aigua). Per la gravera i zones properes...

mínim 1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
mínim 3 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 2 Becadells comuns (Gallinago gallinago), 1+1
uns 10 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
uns 20 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
1 Trist (Cisticola juncidis)
uns 20 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
unes 20 Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
unes 10 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
mínim 2 Titelles (Anthus pratensis)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
unes 20 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
4 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Garses (Pica pica)
mínim 3 Tords comuns (Turdus philomelos)
1 Merla (Turdus merula)
uns 50 Gavians argentats (Larus michahellis) riu avall

Imatges de la Gravera de Palafolls...

Pla de Can Simó i tram adjacent del riu Tordera (Fogars de la Selva) 26/11/2016


Aquesta tarda pel Pla de Can Simó i pel tram adjacent del riu Tordera (Fogars de la Selva)...

unes 15 Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
desenes de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
centenars de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)

desenes de grans coleòptes aquàtics i altres macroinvertebrats.

1 Aligot comú (Buteo buteo), altre sobre el restaurant Els Trèmols
5 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
mínim 2 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
1 Trist (Cisticola juncidis)
1 Titella (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 4 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
mínim 3 Tord comú (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
uns 20 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Garses (Pica pica)

Capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus), larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra), 1 Granota verda (Pelophylax perezi), coleòpters i altres d'una petita bassa del Pla de Can Simó...

Algunes imatges del Pla de Can Simó...


Algunes imatges del riu Tordera al seu pas pel Pla de Can Simó...

Bassa del Parc Fluvial de Palafolls 26/11/2016


Aquesta tarda en visita ràpida a la bassa del Parc Fluvial de Palafolls (o Gorg dels Cans, avui mai millor dit), com a més destacat...

uns 20 Repicatalons (Emberiza schoeniclus), dormidor al canyissar, sorprenent pel poc canyís que hi ha.
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
1 Trist (Cisticola juncidis)

... poca cosa més i gràcies... gossos deslligats per tot arreu... a l'interior del pipi-can ni un.

divendres, 25 de novembre del 2016

Desembocadura i tram final del riu Tordera 25/11/2016


Aquesta tarda per la desembocadura i tram final del riu Tordera (Malgrat de Mar-Blanes)...

2 Ànecs cullerots (Anas clypeata)
5 Xarxets comuns (Anas crecca)
uns 30 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
unes 10 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea), 1 riu amunt
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
unes 17 Titelles (Anthus pratensis)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus) riu amunt
2 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) dins la desembocadura
4 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) al mar
unes 150 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus), dins la desembocadura, a la barra o al mar
mínim 3 Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
uns 50 Gavians argentats (Larus michahellis)
4 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
2 Mascarells (Morus bassanus) 1x 1r any / 1x 2n any
uns 20 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
2 Picots verds (Picus viridis)
mínim 1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
uns 20 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Merles (Turdus merula)
4 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
uns 8 Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 1 Trist (Cisticola juncidis)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)

També 2 Mussols comuns (Athene noctua) junts a la mateixa teulada propera al riu, als camps del Pla de Grau (Malgrat de Mar).

Algunes imatges de la desembocadura...