dissabte, 30 de juliol del 2016

Cabirols (Capreolus capreolus) al Montnegre 30/7/2019 jasper. Font: twitter.com

Fer pel i topar-te amb com aquests, t'alegra el dia

Estany de Can Torrent i entorn (Tordera) 29/7/2016


Aquest divendres migdia i tarda per interior de l'estany de Can Torrent i voltants... calor sofocant que com dirian alguns amaga fins i tot a les sargantanes. Malgrat això, com a més destacat dins l'estany...

4 Granotes pintades (Discoglossus pictus)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
mínim 2 Oriols (Oriolus oriolus)
mínim 1 Tord comú (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Tudons (Columba palumbus)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Trists (Cisticola juncidis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Rossinyols bords (Cettia cetti)

... entre altres..

Granota pintada (Discoglossus pictus)

Molt més animat els voltants de l'estany...


Com a més destacat...

unes 40 Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
unes 10 Granotes pintades (Discoglossus pictus)
uns 50 capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans) dins un pou.

1 Serp verda (Malpolon monspessulanus)
desenes de Dragons comuns (Tarentola mauritanica)
mínim 11 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis), arreu.

5 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 3 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
mínim 3 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
mínim 2 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 1 Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
mínim 2 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
mínim 2 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Òlibes (Tyto alba), a 2 rues diferents
15 Mussols comuns (Athene noctua), es podria dir que cada Mas té els seus
unes 13 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
mínim 3 Capsigranys (Lanius senator)
3 Picots verds (Picus viridis)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
Merles (Turdus merula)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Coloms roquers (Columba livia)
Ballesters (Apus melba)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Falciots negres (Apus apus)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
mínim 1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

Dragó comú (Tarentola mauritanica)

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)

Algunes imatges de l'Estany de Can Torrent...


Algunes imatges de l'entorn de l'estany...


Aquí les Òlibes (Tyto alba) sempre són abundants i els seus llocs de nidificació coneguts de sobres des de fa anys, però avui només he vist 2. una gairebé em toca la cara quan ha sortit volant en mirar dins un forn antic.

Són fàcils de localitzar cercant les abundants egagròpiles, antigues i recents, i plomes sota d'on s'amagen...