dissabte, 31 de març de 2018

Talen la Roureda de Can Verdalet (Tordera) 31/3/2018

Aquesta matinada passada de la Societat Catalana d'Herpetologia em donaven l'avís de la tala de la Roureda de Can Verdalet (Tordera), espai PEIN i XN2000 d'altíssim valor ecològic i la principal joia botànica de tota la Tordera... Una roureda inundable de Roure pènol a la plana al·luvial i la localitat més propera a mar per aquesta espècie rara a Catalunya... un petit retall de bosc madur centreeuropeu enmig dels mediterrani i oasi per a moltes espècies "protegides"...

Fotos de Jordi Roca Buron, de SCH, d'avui a la Roureda de Can Verdalet (Tordera) xn2000 roureda inundable de Roure Pènol a Terra Baixa i joia natural catalana. Ja s'han pelat més d'1/3 i continuen talant...De moment no sé més

Inici de l'època de reproducció, principal zona humida de Tordera amb Tritó palmat, Tritó verd, etc... Refugi de Sargantana roquera en entorn mediterrani, flora centroeuropea, herbassar i jonqueres,... I maquinària treballant... Tot en ordre a Tordera en visita de la SCH, vaja😏


Aquí podeu veure fotos del mateix lloc d'avui fa just 9 anys...


Tot i ser Espai Natural "Protegit" EIN i XN2000, l'autorització de la tala i les actuacions de drenatge no han estat comunicades ni al Departament de Medi Ambient ni a l'Agència Catalana de l'Aigua, i no s'ha pres cap mesura o criteri ambiental corresponent. Estan arrasant, literalment, tots i cadascun del valors naturals objecte de protecció de l'espai... tots i cadascun d'ells... i ni s'aturen les tales ni es pensa fer res al respecte amb l'excusa d'una "autorització" per part d'un Departament no competent a l'espai.

Actualment ja s'ha perdut tot el sector nord de l'espai, precisament el més interessant des del punt de vista herpetològic i a on abundaven els peus vells o morts imprescindibles per a la reproducció i alimentació d'algunes de les espècies emblemàtiques de l'espai. Avui les feines de retirada de fusta, el drenat i el trinxat de l'espai amb maquinària pesada continua tot i el coneixement (i vistiplau) dels Agents Rurals que han estat perfectament informats (si no us agrada la crítica, només cal que poseu la meitat de l'esforç que demostreu en donar excuses, en desemmascarar als responsables i justificar la vostra utilitat).

L'hàbitat afectat és 44.461+ Boscos mixtos de roure pènol (Quercus robur), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i om (Ulmus minor), al·luvials, del territori catalanídic septentrional, hàbitat d'interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE), i joia botànica única a Catalunya.

Altre hàbitat afectat és 37.26+ Herbassars amb cua de cavall (Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. remota)..., de fons de còrrecs i sòls xops, al territori catalanídic septentrional i central

Les comunitats vegetals més afectades són la freixeneda amb càrex remot (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992 subass. quercetosum roboris Mercadal & Vilar 2013) i la gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae), entre altres.

S'està talant principalment els arbres de grans dimensions de Roure pènol (Quercus robur), Roure africà (Quercus canariensis) i Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) entre altres, deixant només les mides sense valor comercial. També la resta d'espècies (sempre els exemplars de grans dimensions) de l'entorn.

Per facilitar les tales s'ha drenat més l'espai aprofundint el canal principal que creua la carretera (es pot veure des del cotxe) i s'han obert nous camins per l'interior de la roureda inundable.

Totes les bassetes i depressions inundables, principals zones de posta de les 11 espècies d'amfibis aquí presents, han estat arrasades per la maquinària pesada i transformades en fangars plens de roderes, o transformades en un munt de restes de podes i piles de troncs esperant la retirada.

Tot el relleu del terreny està essent alterat i desprovist de vegetació segons avancen les tales i retirades de fusta. La vegetació no arrasada pel pas de la maquinària pesada és aquella que queda soterrada sobre les piles de troncs i restes vegetals a l'espera de ser cremades.

Entre la vegetació arbustiva i herbàcia més afectada es troben el Ginebró (Juniperus communis), la Moixera de pastor (Sorbus torminalis), el Marcòlic (Lilium martagon), el Lliri groc (Iris pseudacorus), el Càrex pèndul (Carex pendula), el Ranuncle d’aigua (Ranunculus aquatilis) o el buixol (Anemone nemorosa), entre molts altres, literalment arrasats.

Entre les espècies animals més afectades es troben el Tritó palmat (Lissotriton helveticus), el Tritó verd (Triturus marmoratus), la Reineta (Hyla meridionalis), el Gripau d'esperons (Pelobates cultripes), la sargantana roquera (Podarcis muralis), la serp de collaret (Natrix astreptophora), l'Escanyapolls o Cèrvol volador (Lucanus cervus), el Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo), l'Escarbat rinoceront (Oryctes nasicornis), l'Escarbat daurat (Carabus rutilans), Aranya d'aigua (Argyroneta aquatica), el Pica-soques blau (Sitta europaea), l'Esparver (Accipiter nisus),... només com a destacats entre moltíssims altres... es dóna la circumstància que les "feines" es realitzen just al començament de l'època reproductora de totes les espècies, algunes ja afectades pel drenatge de l'espai de l'any passat.

A tot l'espai hi ha taques d'oli i de carburant, petites fogueres per a l'esmorzar, bidons, vehicles estacionats, ... literalment s'està actuant "a saco" i sense cap criteri ambiental, ans el contrari... no s'ha pres cap mesura, cap ni una, per al manteniment dels valors naturals de l'espai.

Tot i que encara queden racons sense alterar, aquests estan a l'espera de la retirada de fusta tallada i properament seran trinxats de la mateixa manera que la resta amb el pas del tractor.

Continuen durant els propers dies (dificultades per les dates... Setmana Santa) les consultes i gestions per part de diferents persones i a diferents nivells per aclarir els fets i prendre les mesures necessàries. És un desastre ecològic de primera magnitud i hi ha negligència manifesta i inexcusable a diferents nivells, i això no es pot justificar amb l'excusa d'una autorització de tala per part d'un Organisme no competent, manca de personal, o amb una irrisòria sanció (300 Euros!!!???).

Això només ha estat un petit tast de lo que ha d'arribar (la jornada ha estat "entretinguda")...