dissabte, 13 de maig del 2017

Pla de Sant Esteve de Palautordera 13/5/2017 Robert Manzano. Font: ornitho.cat

Observacions de Robert Manzano d'avui 13/5/2017 a Sant Esteve de Palautordera...

1 Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
2 Aligots comuns (Buteo buteo)
mínim 1 Gaig blau (Coracias garrulus)

Vall avall, al Pla de Santa Maria de Palautordera...

1 Guatlla (Coturnix coturnix)
1 Cornella negra (Corvus corone)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Robert Manzano

Riu Tordera aigües amunt de l'estació d'aforament (Fogars de la Selva) 13/5/2017


Aquesta tarda per la Tordera entre l'estació d'aforament i Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...

mínim 67 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
10 captures manuals
mínim 9 Serps d'aigua (Natrix maura)
2 serps de grans dimensions sense identificar entre la vegetació
mínim 4 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
unes 40 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu
capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
unes 10 Reinetes meridionals (Hyla meridionalis) escoltades

6 Senglars (Sus scrofa)
1 Llebre europea (Lepus europaeus)
uns 6 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Carpes (Cyprinus carpio)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

mínim 3 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Astor (Accipiter gentilis) mascle
1 Cornella negra (Corvus corone)
1 Agró blanc (Casmerodius albus)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Martinet menut (Ixobrychus minutus) mascle
6 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 3 parelles
4 Corriols petits (Charadrius dubius), 2 parelles
1 Xivita (Tringa ochropus)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 2 Blauets (Alcedo atthis)
mínim 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
1 Cucut (Cuculus canorus)
2 Abellerols (Merops apiaster)
1 Puput (Upupa epops)
mínim 4 Oriols (Oriolus oriolus)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
3 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 2 Cruixidells (Emberiza calandra)
uns 5 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
mínim 4 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
1 Tallarol gros (Sylvia borin)
mínim 2 Tallaretes vulgars (Sylvia communis)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Trists (Cisticola juncidis)
Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Falciots negres (Apus apus)

Una escena cada vegada més freqüent a la llera del riu, i reconec que sempre que em topo cara a cara amb un bitxarraco d'aquests em trasbalso... els adults imposen... familia de Senglars (Sus scrofa)...

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Serp d'aigua (Natrix maura)...

Sargantana roquera (Podarcis muralis)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Bagres catalanes (Squalius laietanus) i Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)...

Per tot arreu, restes de Tudons (Columba palumbus) i altres depredats...

Algunes imatges de la Tordera entre l'estació d'aforament i Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...