dissabte, 9 de febrer del 2008

CENSOS HIVERNALS 2008 I ANTERIORS

Disponibles al blog el cens hivernal d’aquest any a la desembocadura del Tordera (Malgrat-Blanes) i d’ocells marins hivernants al Maresme Nord (Calella-Santa Susanna) realitzats el passat 18/1/08...

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 18/1/08

1er CENS HIVERNAL D΄OCELLS MARINS AL MARESME NORD (CALELLA-SANTA SUSANNA) 18/1/08


També podeu veure els resultats dels censos nivernals d’ocells a la desembocadura del Tordera anteriors (2001-2006) aquí...

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 17/1/06

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 12/1/05

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 16/1/04

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 17/1/03

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 18/1/02

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 18/1/01

1er CENS HIVERNAL D΄OCELLS MARINS AL MARESME NORD (CALELLA-SANTA SUSANNA) 18/1/08

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS MARINS AL MARESME NORD (CALELLA-SANTA SUSANNA) (BARCELONA) REALITZAT EL 18.01.08.

OBSERVADORS:
Francesc Xavier Macià, Xavier Romera, Enric Badosa, David Caballé, Xavier Larruy

CLIMATOLOGIA: dia assolellat

Punts d’observació:

* no són dormiders
1.- FAR DE CALELLA
2.- ESTACIO DE CALELLA
3.- POBLENOU I PASSEIG DE PINEDA
4.- PLA DE LLOBET
5.- ESTACIO DE SANTA SUSANNA-PLATAFORMA CORBS

ESPECIE / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / TOTAL

Gavia immer -/-/3/2/- 5
Podiceps cristatus -/-/-/29/10 39
Podiceps nigricollis -/-/-/1/- 1
Puffinus yelkouan/mauretanicus -/142/-/300/- 442
Morus bassanus 1/1/2/4/4 12
Phalacrocorax carbo* 2/-/-/-/11 13
Phalacrocorax aristotelis* 2/-/2/1/9 14
Stercorarius skua -/-/-/1/- 1
Larus melanocephalus* -/1/-/1/- 2
Larus ridibundus* 45/30/100/250/50 475
Larus michahellis* 58/20/20/45/15 158
Sterna sandvicensis* 1/2/1/5/9 18

Nº TOTAL D΄ESPECIES: 12

FAR DE CALELLA: 109
ESTACIO DE CALELLA: 196
POBLENOU I PASSEIG DE PINEDA: 128
PLA DE LLOBET: 639
ESTACIO DE SANTA SUSANNA-PLATAFORMA CORBS: 108

Nº TOTAL D’OCELLS: 1180

NOTA: Entre les 8’00 i les 9’00, abans de començar el cens, des del Far de Calella (direcció NORD/SUD) ...

Puffinus yelkouan/mauretanicus 816/13
Morus bassanus 12/-
Phalacrocorax carbo* -/16
Phalacrocorax aristotelis* 2/1
Larus ridibundus* 77/12
Larus michahellis* 161/14


Adreça de contacte:

Xavier Larruy Brusi
Avda.Borbó nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 676400990

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 18/1/08

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA (MALGRAT DE MAR-BLANES) (BARCELONA-GIRONA) REALITZAT EL 18.01.08.

OBSERVADORS:
Francesc Xavier Macià, Xavier Romera, Enric Badosa, David Caballé, Xavier Larruy

CLIMATOLOGIA: dia assolellat

Trams:

* no són dormiders
1.- Litoral Blanes
2.- pont-carretera sud
3.- ctra-càmping sud
4.- càmping-mar sud
5.- litoral Malgrat
6.- altres
7.- dormider (no es compta en el total)
8.- cens SEO (no es compta en el total)

ESPECIE / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / TOTAL

Anas platyrhynchos -/-/-/60/-/-/-/- 60
Puffinus yelkouan/mauretanicus -/-/-/-/67/-/-/- 67
Morus bassanus 11/-/-/-/1/-/-/36 12
Phalacrocorax carbo* 47/-/-/-/3/-/50/- 50
Phalacrocorax aristotelis* 15/-/-/-/1/-/-/- 16
Bubulcus ibis* -/-/3/-/-/-/16/- 3
Egretta garzetta* -/-/-/2/-/-/2/- 2
Ardea cinerea -/-/-/-/-/-/6/- 0
Buteo buteo -/-/-/-/-/1/-/- 1
Falco tinnunculus -/-/-/-/-/1/-/- 1
Rallus aquaticus -/-/-/4/-/-/-/- 4
Gallinula chloropus -/-/-/28/-/-/-/- 28
Charadrius alexandrinus -/-/-/-/1/-/-/- 1
Larus melanocephalus* 2/-/-/-/7/-/-/200 9
Larus atricilla 1/-/-/-/-/-/-/- 1
Larus ridibundus* 290/-/-/-/110/-/-/- 400
Larus fuscus* -/-/-/-/1/-/-/- 1
Larus michahellis* 300/-/-/-/80/-/-/- 380
Sterna sandvicensis* 9/-/-/-/11/-/-/- 20
Alca torda 1/-/-/-/-/-/-/- 1
Streptopelia decaocto -/2/3/5/-/-/-/- 10
Psittacula krameri -/-/-/2/-/-/-/- 2
Athene noctua -/-/-/1/-/-/-/- 1
Alcedo atthis -/-/-/1/-/-/-/- 1
Galerida cristata -/-/4/-/-/-/-/- 4
Anthus pratensis -/21/40/4/-/-/-/- 65
Motacilla alba -/15/50/10/-/-/50/- 75
Motacilla cinerea -/-/-/1/-/-/-/- 1
Troglodytes troglodytes -/-/2/-/-/-/-/- 2
Erithacus rubecula -/14/40/12/-/-/-/- 66
Phoenicurus ochruros -/6/40/6/-/-/-/- 52
Saxicola torquata -/3/4/-/-/-/-/- 7
Turdus merula -/-/-/8/-/-/-/- 8
Turdus philomelos -/1/-/2/-/-/-/- 3
Cettia cetti -/3/5/4/-/-/-/- 12
Cisticola juncidis -/2/-/-/-/-/-/- 2
Sylvia melanocephala -/4/2/3/-/-/-/- 9
Sylvia atricapilla -/-/-/3/-/-/-/- 3
Phylloscopus collybita -/7/10/15/-/-/-/- 32
Parus caeruleus -/-/1/12/-/-/-/- 13
Parus major -/5/2/4/-/-/-/- 11
Pica pica -/6/30/50/-/-/-/- 86
Sturnus vulgaris -/-/40/60/-/-/-/- 100
Sturnus unicolor -/-/1/-/-/-/-/- 1
Passer domesticus -/70/200/40/-/-/-/- 310
Passer montanus -/15/70/8/-/-/-/- 93
Fringilla coelebs -/10/20/20/-/-/-/- 50
Serinus serinus -/60/60/10/-/-/-/- 130
Carduelis chloris -/30/10/-/-/-/-/- 40
Carduelis carduelis -/200/150/15/-/-/-/- 365
Carduelis cannabina -/200/250/11/-/-/-/- 461
Emberiza schoeniclus -/-/-/75/-/-/75/- 75

Nº TOTAL D΄ESPECIES: 52

Litoral Blanes: 676
pont-carretera sud: 674
ctra-càmping sud: 1037
càmping-mar sud: 476
litoral Malgrat: 282
altres: 2

Nº TOTAL D’OCELLS: 3147

Adreça de contacte:

Xavier Larruy Brusi
Avda.Borbó nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 676400990

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 17/1/06

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA (MALGRAT DE MAR-BLANES) (BARCELONA-GIRONA) REALITZAT EL 17.01.06.

OBSERVADORS:
Xavier Larruy, Xesco Macià i Laura Puyol

CLIMATOLOGIA: dia ennuvolat


ESPECIE / TOTAL

Podiceps cristatus 3
Tachybaptus ruficollis 3
Morus bassanus 10
Phalacrocorax carbo 50
Egretta garzetta 1
Anas platyrhynchos 33
Accipiter nisus 1
Buteo buteo 2
Falco tinnunculus 2
Rallus aquaticus 3
Gallinula chloropus 14
Burhinus oedicnemus 1
Larus melanocephalus 100
Larus ridibundus 3000
Larus fuscus 2
Larus michahellis 700
Sterna sandvicensis 3
Alca torda 3
Columba livia 24 (D2)
Columba palumbus 10 (D1)
Streptopelia decaocto 66 (D3)
Psittacula krameri 2
Myiopsitta monachus 3
Athene noctua 1
Alcedo atthis 1
Galerida cristata 2 (D1)
Alauda arvensis 45 (D2)
Anthus pratensis 78 (D3)
Anthus spinoletta 1 (D1)
Motacilla cinerea 7 (D1)
Motacilla alba 61 (D3)
Troglodytes troglodytes 3 (D1)
Prunella modularis 8 (D1)
Erithacus rubecula 43 (D2)
Phoenicurus ochruros 10 (D1)
Saxicola torquata 3 (D1)
Turdus merula 6 (D1)
Turdus philomelos 18 (D2)
Cettia cetti 30 (D2)
Cisticola juncidis 12 (D2)
Sylvia melanocephala 4 (D1)
Sylvia atricapilla 2 (D1)
Phylloscopus collybita 11 (D2)
Aegithalos caudatus 11 (D2)
Parus cristatus 1 (D1)
Parus caeruleus 19 (D2)
Parus major 18 (D2)
Pica pica 88 (D3)
Sturnus vulgaris 33 (D2)
Passer domesticus 250 (D4)
Passer montanus 116 (D4)
Fringilla coelebs 125 (D4)
Serinus serinus 52 (D3)
Carduelis chloris 17 (D2)
Carduelis carduelis 60 (D3)
Carduelis spinus 1 (D1)
Carduelis cannabina 2 (D1)
Emberiza cirlus 17 (D2)
Emberiza schoeniclus 20 (D2)

NºTOTAL D΄ESPECIES: 60

* xifra aproximada

ESTIMACIONS:

D1: 1-10 exemplars
D2: 11-50
D3: 51-100
D4 :101-500
D5: >500

Adreça de contacte:

Xavier Larruy Brusi
Avda.Borbó nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 676400990

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 12/1/05

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA (MALGRAT DE MAR-BLANES) (BARCELONA-GIRONA) REALITZAT EL 12.01.05.

OBSERVADORS:
Xavier Larruy, Xesco Macià i Quim Vilagran

CLIMATOLOGIA: dia assoleiat


ESPECIE / TOTAL

Podiceps cristatus 9
Tachybaptus ruficollis 2
Puffinus mauretanicus 1
Puffinus yelkouan/maurettanicus 2
Morus bassanus 7
Phalacrocorax carbo 13
Phalacrocorax aristotelis 8
Bubulcus ibis 4
Egretta garzetta 9
Ardea cinerea 1
Anas platyrhynchos 61
Buteo buteo 2
Falco tinnunculus 2
Rallus aquaticus 2
Gallinula chloropus 14
Charadrius alexandrinus 1
Larus melanocephalus 12
Larus ridibundus 1900
Larus cachinnans 450
Sterna sandvicensis 10
Alca torda 11
Columba livia D4
Columba palumbus 62 (D3)
Streptopelia decaocto D2
Psittacula Krameri 3
Athene noctua 1
Alcedo atthis 1
Galerida cristata D1
Alauda arvensis D1
Anthus pratensis D2
Motacilla cinerea D1
Motacilla alba D3
Troglodytes troglodytes 2 (D1)
Prunella modularis D1
Erithacus rubecula D2
Phoenicurus ochruros 3 (D1)
Saxicola torquata D1
Turdus merula 8 (D1)
Turdus philomelos 7 (D1)
Cettia cetti 7 (D1)
Cisticola juncidis 1 (D1)
Sylvia undata 1 (D1)
Sylvia melanocephala 2 (D1)
Sylvia atricapilla 1
Phylloscopus collybita D2
Aegithalos caudatus D1
Parus caeruleus 6 (D1)
Parus major 2 (D1)
Certhia brachydactyla D1
Pica pica D3
Sturnus vulgaris D3
Passer domesticus D4
Passer montanus D3
Fringilla coelebs D4
Serinus serinus D1
Carduelis chloris D1
Carduelis carduelis D2
Carduelis cannabina D1
Emberiza cirlus +15 (D2)
Emberiza schoeniclus +15 (D2)

NºTOTAL D΄ESPECIES: 60

* xifra aproximada

ESTIMACIONS:

D1: 1-10 exemplars
D2: 11-50
d3: 51-100
D4 :101-500
D5: >500

Adreça de contacte:

Xavier Larruy Brusi
Avda.Borbó nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 676400990

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 16/1/04

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA (MALGRAT DE MAR-BLANES) (BARCELONA-GIRONA) REALITZAT EL 16.01.04.

OBSERVADORS: Xavier Larruy i Juan Bécares

CLIMATOLOGIA: dia asoleiat amb una mica de vent. Mar moguda.


ESPECIE / TOTAL

Podiceps cristatus 2
Tachybaptus ruficollis 1
Puffinus mauretanicus 3
Morus bassanus 6
Phalacrocorax carbo 6
Phalacrocorax aristotelis 1
Bubulcus ibis 4
Egretta garzetta 2
Ardea cinerea 1
Anas platyrhynchos 36
Accipiter nisus 1
Buteo buteo 1
Falco tinnunculus 1
Rallus aquaticus 2
Gallinula chloropus 8
Larus melanocephalus 550 *
Larus ridibundus 5000 *
Larus canus 1
Larus fuscus 2
Larus cachinnans 2000 *
Sterna sandvicensis 6
Alca torda 16
Columba livia D4
Columba palumbus 62 (D3)
Streptopelia decaocto D2
Anthus pratensis D2
Motacilla alba D3
Troglodytes troglodytes 2 (D1)
Erithacus rubecula D2
Phoenicurus ochruros 3 (D1)
Turdus merula 8 (D1)
Turdus philomelos 7 (D1)
Cettia cetti 7 (D1)
Cisticola juncidis 1 (D1)
Sylvia undata 1 (D1)
Sylvia melanocephala 2 (D1)
Sylvia atricapilla 1
Phylloscopus collybita D2
Aegithalos caudatus D1
Parus caeruleus 6 (D1)
Parus major 2 (D1)
Pica pica D3
Sturnus vulgaris D3
Passer domesticus D4
Passer montanus D3
Fringilla coelebs D4
Serinus serinus D1
Carduelis carduelis D2
Carduelis spinus 1 (D1)
Carduelis cannabina D1
Emberiza cirlus +15 (D2)
Emberiza schoeniclus +15 (D2)

NºTOTAL D΄ESPECIES: 55

* xifra aproximada

ESTIMACIONS:

D1: 1-10 exemplars
D2: 11-50
D3: 51-100
D4 :101-500
D5: >500

Adreça de contacte:

Xavier Larruy Brusi
Avda.Borbó nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 676400990

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 17/1/03

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA (MALGRAT DE MAR-BLANES) (BARCELONA-GIRONA) REALITZAT EL 17.01.03.

Xavi Larruy Brusi
Avda.Borbσ nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 676400990

OBSERVADORS: Xavi Larruy i Francesc Xavier Macià

CLIMATOLOGIA: dia ennuvolat amb una mica de pluja. Mar moguda.


ESPECIE / TOTAL

Podiceps cristatus 12
Podiceps auritus 1
Tachybaptus ruficollis 1
Puffinus mauretanicus 1
Morus bassanus 8
Phalacrocorax carbo 7
Phalacrocorax aristotelis 6
Bubulcus ibis 1
Egretta garzetta 1
Anas strepera 1
Anas platyrhynchos 11
Somateria mollissima 1
Buteo buteo 1
Falco tinnunculus 1
Rallus aquaticus 1
Gallinula chloropus 15
Fulica atra 1
Charadrius alexandrinus 2
Larus melanocephalus 400 *
Larus ridibundus 4000 *
Larus fuscus 1
Larus cachinnans n.c.
Stercorarius parasiticus 1
Catharacta skua 1
Sterna sandvicensis 6
Alca torda 8
Columba livia (D4)
Streptopelia decaocto (D1)
Psittacula krameri 2
Upupa epops 1
Picus viridis 1
Alauda arvensis 6
Anthus pratensis (D2)
Motacilla cinerea 8 (D1)
Motacilla alba (D2)
Troglodytes troglodytes 1 (D1)
Erithacus rubecula (D2)
Phoenicurus ochruros (D1)
Saxicola torquata (D1)
Turdus merula 2 (D1)
Turdus philomelos (D1)
Sylvia atricapilla (D1)
Phylloscopus collybita D2
Parus major (D1)
Pica pica D2
Sturnus vulgaris D3
Passer domesticus D4
Passer montanus D4
Fringilla coelebs D3
Serinus serinus (D1)
Carduelis carduelis D4
Carduelis spinus 5 (D1)
Carduelis cannabina D2
Emberiza cirlus 3 (D1)
Emberiza schoeniclus 7 (D1)

Nº TOTAL D΄ESPECIES: 55

* xifra aproximada

ESTIMACIONS:

D1: 1-10 exemplars
D2: 11-50
D3: 51-100
D4 :101-500
D5: >500

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 18/1/02

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA (MALGRAT DE MAR-BLANES) (BARCELONA-GIRONA) REALITZAT EL 18.01.02.

Xavi Larruy Brusi
Avda.Borbσ nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 93-3496153

OBSERVADORS: Xavi Larruy, Juan Bécares i Ramon Sanz

CLIMATOLOGIA: dia ennuvolat amb una mica de pluja. Mar moguda.
ESPECIE / TOTAL

Podiceps cristatus 35
Podiceps auritus 1
Podiceps nigricollis 1
Puffinus mauretanicus 200
Puffinus yelkouan 3
Morus bassanus 20
Phalacrocorax carbo 8
Phalacrocorax aristotelis 8
Bubulcus ibis 5
Anas crecca 13
Anas platyrhynchos 9
Accipiter nisus 1
Buteo buteo 1
Falco tinnunculus 2
Coturnix coturnix 2
Rallus aquaticus 1
Gallinula chloropus 20
Burhinus oedicnemus 1
Charadrius alexandrinus 2
Vanellus vanellus 25
Larus melanocephalus 400 *
Larus ridibundus 3000 *
Larus fuscus 3
Larus cachinnans n.c.
Stercorarius parasiticus 1
Catharacta skua 1
Sterna sandvicensis 12
Alca torda 14
Columba livia (D2)
Columba palumbus 4
Streptopelia decaocto (D2)
Psittacula krameri 1
Upupa epops 1
Picus viridis 1
Galerida cristata 5 (D1)
Alauda arvensis 10
Anthus pratensis (D2)
Motacilla cinerea 1 (D1)
Motacilla alba (D2)
Troglodytes troglodytes 4 (D1)
Prunella modularis 2 (D1)
Erithacus rubecula 54 (D3)
Phoenicurus ochruros (D2)
Saxicola torquata (D1)
Turdus merula 5 (D1)
Turdus philomelos +25 (D2)
Cettia cetti 6 (D1)
Cisticola juncidis 19 (D2)
Sylvia undata 2 (D1)
Sylvia melanocephala 1 (D1)
Sylvia atricapilla 1 (D1)
Phylloscopus collybita 10
Aegithalos caudatus 9 (D1)
Parus caeruleus 6 (D1)
Parus major 4 (D1)
Certhia brachydactyla 2 (D1)
Pica pica D2
Sturnus vulgaris D3
Sturnus unicolor 1 (D1)
Passer domesticus D4
Passer montanus D4
Fringilla coelebs D4
Serinus serinus 1 (D1)
Carduelis chloris 3 (D1)
Carduelis carduelis D4
Carduelis spinus 1 (D1)
Carduelis cannabina D2
Emberiza cirlus 25 (D2)
Emberiza schoeniclus 25 (D2)

Nº TOTAL D΄ESPECIES: 69

* xifra aproximada

ESTIMACIONS:

D1: 1-10 exemplars
D2: 11-50
D3: 51-100
D4 :101-500
D5: >500

CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA 18/1/01

RESULTATS DEL CENS HIVERNAL D΄OCELLS A LA DESEMBOCADURA DE LA TORDERA (MALGRAT DE MAR-BLANES) (BARCELONA-GIRONA) REALITZAT EL 18.01.01.

Xavi Larruy Brusi
Avda.Borbσ nº11 4t 4ª 08031 Barcelona. 93-3496153

OBSERVADORS: Xavi Larruy, Xesco Macià, Albert Vàzquez i Jordi Vàzquez

CLIMATOLOGIA: dia ennuvolat amb una mica de pluja. Mar moguda.


ESPECIE / TOTAL

Podiceps cristatus 2
Podiceps nigricollis 1
Puffinus mauretanicus 5
Morus bassanus 6
Phalacrocorax carbo 6
Phalacrocorax aristotelis 13
Bubulcus ibis 20
Anas platyrhynchos 2
Mergus serrator 1
Accipiter nisus 1
Buteo buteo 1
Falco tinnunculus 2
Rallus aquaticus 1
Gallinula chloropus 7
Charadrius alexandrinus 2
Larus melanocephalus 450 *
Larus minutus 1
Larus ridibundus 6000 *
Larus fuscus 1
Larus cachinnans 1050 *
Sterna sandvicensis 25
Alca torda 6
Columba livia 23 (D2)
Columba palumbus 11 (D2)
Streptopelia decaocto 7 (D1)
Psittacula krameri 8
Athene noctua 2
Upupa epops 1
Picus viridis 3
Galerida cristata 5 (D1)
Lullula arborea 12 (D2)
Alauda arvensis 30 (D2)
Anthus pratensis 91 (D3)
Motacilla cinerea 10 (D1)
Motacilla alba 59 (D3)
Troglodytes troglodytes 6 (D1)
Prunella modularis 4 (D1)
Erithacus rubecula 54 (D3)
Phoenicurus ochruros 28 (D2)
Saxicola torquata 5 (D1)
Turdus merula 9 (D1)
Turdus philomelos 18 (D2)
Cettia cetti 28 (D2)
Cisticola juncidis 6 (D1)
Sylvia undata 2 (D1)
Sylvia melanocephala 30 (D2)
Sylvia atricapilla 12 (D2)
Phylloscopus collybita 47 (D2)
Aegithalos caudatus 23 (D2)
Parus caeruleus 10 (D1)
Parus major 32 (D2)
Certhia brachydactyla 4 (D1)
Pica pica D3
Sturnus vulgaris D4
Sturnus unicolor 1 (D1)
Passer domesticus D4
Passer montanus D4
Fringilla coelebs D4
Serinus serinus 65 (D3)
Carduelis chloris 16 (D2)
Carduelis carduelis D4
Carduelis spinus D1
Carduelis cannabina 6 (D1)
Coccothraustes coccothraustes 1
Emberiza cirlus 12 (D2)
Emberiza schoeniclus 20 (D2)

Nº TOTAL D΄ESPECIES: 66

* xifra aproximada

ESTIMACIONS:

D1: 1-10 exemplars
D2: 11-50
D3: 51-100
D4 :101-500
D5: >500

NOTES:

L΄àrea sotmesa a cens comprèn el tram de riu que va des del pont del tren, que fa el recorregut Barcelona-Blanes, fins a la desembocadura; i els camps adjacents. També s΄ha censat la zona costanera que va des del port de Blanes fins a uns 2 km al sud de la desembocadura.

Cal remarcar que el cabdal del riu era força important.

divendres, 8 de febrer del 2008

Algunes notícies per llegir 7/2/08...

.
07.02.2008 ANNA PUIG

Obres i prepotència pel TAV
07.02.2008
.

Algunes observacions interessants d'avui 7/2/08

1 corb (Corvus corax) a Les Llobateres (Sant Celoni) 7/2/08. David Caballé

1 becadell sord (Lymnocryptes minutus) a la Llacuna del Life de l’Illa de riu (Tordera) 7/2/08. Segurament el mateix que dies enrera. David Caballé

1 merla blava (Monticola solitarius) a la Pedrera de Montpalau (Tordera-Riera de Pineda) 7/2/08. Enric Badosa

Vall de la Riera de Vallmanya (Tordera). Part central. 7/2/08

.
La Vall de la Riera de Vallmanya és una plana agrícola envoltada de masses forestals.

Més urbana a la part baixa i més forestal a la part alta, a la part central abunden els conreus (alguns adevesats) principalment entre el camí de Vallmanya i la riera, i totalment envoltats de bosc mediterrani dominat per alzines sureres, roures, pins pinyers, alguns pinasters i alzines, i amb abundant sotabosc.

La riera conserva un bosc de ribera ben conservat i dominat pel vern a la part més forestal i central, i amb canyes i grans freixes, lledoners i alguns pollancres i verns a la part més baixa i propera al nucli urbà. Un conjunt de torrents s’endinsen a les masses forestals.

Repartides per tota la vall, trobem abundants masses d’aigua d’origen agrícola, un petit pantà, i algunes basses naturalitzades dintre del bosc. Amb molt poca aigua (tret d'algunes basses que s'omplen amb aigua de pous).

El curs de la Riera per aquest tram, o pertany al Parc Natural del Montnegre i Corredor, o al LIC Riu i Estanys de Tordera (Xarxa Natura 2000) com a corredor ecològic entre el Parc i el Riu Tordera (com succeeix amb la Riera de Sant Ou).

També trobem una Reserva de Fauna Salvatge (camps de conreu adevesats) i la majoria de masses forestals pertanyen al Parc Natural del Montnegre i Corredor.
.
Camps de conreu...
.
.
Exemples de bosc mediterrani...
..
Runes de Can Trobat...
.
.
Torrent de Ca n'Aulet...
.
.
Pantà de Ca n'Aulet...
..
Algunes de les basses...
.

Espècies observades avui...

Esplugabous (Bubulcus ibis) – 3
Esparver vulgar (Accipiter nisus) - 5
Aligot comú (Buteo buteo) – 3
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) – 2
Perdiu roja (Alectoris rufa) - 2
Tudó (Columba palumbus) – >25
Colom roquer (Columba livia) var. domèstica - >25
Tòrtora turca (Streptopelia decaocto) – >20
Mussol comú (Athene noctua) – 1
Puput (Upupa epops) - 1
Picot verd (Picus viridis) – 3
Picot garser gros (Dendrocopos major) - 2
Alosa vulgar (Alauda arvensis) – >20
Cogullada vulgar (Galerida cristata) - 5
Titella (Anthus pratensis) - >40
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >50
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) – 7, quasi 1 per bassa
Cargolet (Troglodytes troglodytes) – 2
Pardal de bardissa (Prunella modularis) – >15
Pit-roig (Erithacus rubecula) – >20
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – >20
Bitxac comú (Saxicola torquata) – 6
Merla (Turdus merula) - >10
Tord comú (Turdus philomelos) – >20
Griva (Turdus viscivorus) – 10, potser 11
Trist (Cisticola juncidis) – 2
Rossinyol bord (Cettia cetti) - >10
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – >40
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) - >10
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >60
Bruel (Regulus ignicapillus) - >10
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – >20
Mallarenga carbonera (Parus major) – >40
Mallarenga petita (Parus ater) - >20
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) – 8
Raspinell comú (Certhia brachydactyla) - 1
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) ->50
Gaig (Garrulus glandarius) - >10
Garsa (Pica pica) - 4
Pardal xarrec (Passer montanus) - >200
Pardal comú (Passer domesticus) - >200
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >400
Gafarró (Serinus serinus) – >100
Verdum (Carduelis chloris) – >25
Cadernera (Carduelis carduelis) – >50
Passerell comú (Carduelis cannabina) – >150
Gratapalles (Emberiza cirlus) – >50
Sit negre (Emberiza cia) – 6
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) - >25
.
Pel que fa als amfibis, abundants les granotes verdes (Pelophylax perezi) a les basses, algunes sargantanes (Podarcis sp.) actives per tot arreu, i una tortuga de tempes vermelles (Trachemys scripta) a una de les basses, la primera de l’any...
.

Desembocadura del riu Tordera 5 i 7/2/08

La desembocadura del riu Tordera
dimarts 5/2/08 a dalt,
i dijous 7/2/08 a sota

Dimarts encara eren els dos martinets blancs (Egretta garzetta), avui ja no ...
.
.
Poc més de 50 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), ahir...
.
.
Avui...
.
.
Amb prou feina unes 30 polles d'aigua (Gallinula chloropus)...
.
.
Algunes cueretes blanques (Motacilla alba), garses (Pica pica), tudons (Columba palumbus),... i poca cosa més... MOLT TRIST!!! Deu ni do quin hivern!!!
Riu amunt, a l'alçada del camp de tir al plat de Malgrat, un esparver vulgar (Accipiter nisus), un xoriguer comú (Falco tinnunculus), un altre falcònid lluny sense identificat, i un aligot comú (Buteo buteo) com a més destacats.
Aquest hivern el mar davant la desembocadura tampoc està gaire alegre, dimarts res, i avui 3 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus), 8 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), una vintena de mascarells (Morus bassanus) i uns 20 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis) el més destacat.
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)...
.

Augmenta el cabal del riu Tordera fruit de les darreres pluges, però el tram final continua sec.

Gràcies a les precipitacions de fa uns dies, el cabal del riu Tordera al seu pas pel tram baix (tret del tram final) ha crescut notablement i s’han format multitud de tolls i braços a tot el seu recorregut pels municipis de Hostalric, Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva, Tordera i Palafolls...
.
.
L’aigua superficial del riu arriba fins al camp de tir de Malgrat de Mar, uns 100m sota el pont del tren entre Malgrat i Blanes...
.
.
Però des d’aquest punt i fins a la desembocadura, el riu continua sec...
.
.
Dimarts passat es va inundar la llacuna de la desembocadura fruit del basament d’aigües del col·lector de l’empresa Fibracolor...
.
.
Però avui dijous tornava a estar seca...
.
.
Per altre banda, la bomba d’aigua de l’ACA continua traient aigües del freàtic i abocant-les al mar...
.
.
Realment ens trobem davant una sequera que, malauradament, està perjudicant greument a l’espai natural de la desembocadura del riu Tordera.

dimecres, 6 de febrer del 2008

Conclusions del Seminari "La Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya"

Disponibles ja les Conclusions del Seminari La Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya (Jornades de participació, debat i reflexió) realitzat a la Universitat de Girona els dies 17 i 18 de gener…

CONCLUSIONS

Per a més informació...

http://www3.udg.edu/cgpt/seminari%20llei%20agr%C3%A0ria.htm

http://natura-selva.blogspot.com/2008/01/futura-llei-espais-agraris.html

Unió de Pagesos i UdG demanen que s'impulsi la Llei d'Espais Agraris
Acn/DdeG, Girona.

El sindicat Unió de Pagesos (UP) i la Universitat de Girona (UdG) van demanar ahir al Govern que impulsi una Llei d'espais agraris que abasti tot el territori català i permeti preservar zones de regadiu situades a la plana i que són susceptibles de veure's engolides pel creixement urbanístic....

(...)

... I és que, tot i que la Generalitat ja ha fixat les bases per elaborar figures de protecció, els organitzadors del seminari es queixen que "no hi ha cap marc legislatiu" que en faciliti la preservació.La professora de la UdG i coordinadora del seminari, Anna Ribas, va dir que l'objectiu de la futura llei ha de ser blindar les millors terres agràries per l'alt valor que tenen.

dimarts, 5 de febrer del 2008

Consell de Conca. Convocatòria a la Sessió de Retorn a les propostes al programa de mesures.

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Agència Catalana de l'Aigua

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació


Convoquen a la Sessió de Retorn a les propostes al programa de mesures que tindrà lloc
el dia 18 de febrer de 2008, a les 18 hores al Centre d'Estudis Avançats de Blanes, carrer Accés a la Cala Sant Francesc,14

Ens acomiadarem amb un petit refrigeri.

La sessió tindrà per objectius:

o Donar un retorn per part de l'Agència Catalana de l'Aigua al grau d'inclusió de les propostes presentades, pels participants en el procés, a la sessió plenària 2 del passat mes de desembre.

o Debatre i aclarir dubtes sobre els continguts presentats.

o Informació sobre els Consells de Conca.

Conviden a totes les persones que han participat en els tallers i a les reunions informatives i també a tots els Ajuntaments de l'àmbit territorial de la Tordera

Cal confirmar la assistència a l'equip responsable de les tasques de dinamització, telefonant al 938515055 o enviant un correu electrònic a: acaparticipacio@gencat.net

Recordeu que tota la informació sobre aquest procés, la podeu trobar a la web:
www.acaparticipacio.cat

BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. GENER DE 2008. AVANÇ

Disponible l’avanç del Butlletí climàtic mensual de Gener 2008 del Servei Meteorològic de Catalunya…

http://www.meteocat.com/pagines/butlleti_mensual/any2007/Avanc%20gener08.pdf


Un mes càlid i sec respecte la mitjana climàtica mensual.

dilluns, 4 de febrer del 2008

Algunes observacions d'en David Caballé 3 i 4/2/08... Sant Corneli (Fogars de la Selva), Sant Feliu de Buixalleu, i Port de Blanes

Gavina capnegra americana (Larus atricilla)
Fotografia de David Caballé
.
Sant Corneli (Fogars de la Selva) 3/2/08...

3 roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
19 sit negre (Emberiza cia)
tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
...

Polígon industrial de Sant Feliu de Buixalleu 4/2/08...

Entre 25-30 roquerols (Ptyonoprogne rupestris) observats per la zona des de fa ja uns dies.

Port de Blanes 4/2/08...

1 gavina capnegre americana (Larus atricilla)
algunes gavines capnegres (Larus melanocephala)
2 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
desenes de corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
...

Sobre les pluges d'aquesta nit passada...

NOTA INFORMATIVA ELABORADA DILLUNS 04-02-08 A LES 12:00 h PEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA…

LA PLUJA CAU AL LLOC ADIENT, PERÒ AMB QUANTITATS MODESTES
Entre la matinada de diumenge i la de dilluns la pluja ha regat tot Catalunya, tot i que amb quantitats molt diferents segons la zona.

Notícia d'avui 3/2/08. Sobre les obres d'ampliació de la C-32 i el desdoblament de l'N-II

C-32 fins a Blanes i Lloret
(El Punt 3/2/08)

Un dels projectes que sortiran aviat és l'ampliació de l'autopista C-32 de Palafolls a Blanes, que més endavant haurà de continuar fins a Lloret. Aquest primer trimestre la concessionària Acesa adjudicarà les obres de l'autopista, amb un pressupost de 61 milions, que està previst que durin divuit mesos. Si tot va bé, els treballs podrien començar al maig i acabar a l'octubre del 2009. Aquest projecte s'havia anat retardant els últims anys per la falta d'acord al territori, ja que Blanes no acceptava que el desdoblament de l'N-II passés prop del Vilar. De fet, la C-32 acabarà a l'altura de Blanes, on enllaçarà amb l'N-II desdoblada. Per a més endavant es preveu que continuï fins a Lloret de Mar, cosa que servirà per descongestionar la carretera actual entre les dues ciutats, molt transitada durant tot l'any però amb especials problemes de retencions a l'estiu. Aquest tram està pendent ara de la redacció del projecte constructiu, si bé les intencions del govern són tenir el projecte enllestit el 2009.
L'N-II, ara a la part sud
(El Punt 3/2/08)

Entre Maçanet i Tordera, un cop s'ha decidit ja el pas per Blanes, es vol acabar de redactar el projecte constructiu abans de l'estiu i començar les obres abans d'acabar el 2008.

Sortida herpetològica nocturna 3/2/08. Pla de Palafolls

Aquesta nit en una estona pel Pla de Palafolls, aprofitant la pluja...

3 tritons palmats (Lissotriton helveticus)
1 tòtil (Alytes obstreticans)
2 granotes pintades (Discoglossus pictus)
8 granotetes de punts (Pelodytes punctatus)
26 gripaus corredors (Epidalea calamita)

Malauradament els tres tritons estaven esclafats (atropellats), com la majoria d’exemplars observats.
.

Tritó palmat (Lissotriton helveticus) esclafat

Gripau corredor (Epidalea calamita)

Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)