dissabte, 8 d’abril del 2017

Aiguabarreig de la Riera de Santa Coloma amb el riu Tordera (Fogars de la Selva) 8/4/2017


Aquesta tarda a l'aiguabarreig de la Riera de Santa Coloma amb el riu Tordera...

mínim 59 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
mínim 2 Tortugues d'aigua americanes (Trachemys scripta)
1 adulta i 1 nounat
mínim 1 Serp blanca (Rhinechis scalaris)
mínim 1 Serp d'aigua (Natrix maura)
3 serps sense identificar entre la vegetació
3 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
1 atropellat a la carretera d'accés a Sant Cebrià
unes 20 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
sempre lligades a l'aigua
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
unes 10 Granotes pintades (Discoglossus pictus)
milers de capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)
mínim 3 capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans)

1 Senglar (Sus scrofa) fuig entre la vegetació
mínim 3 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

mínim 2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus) femella
mínim 5 Cornelles negres (Corvus corone)
5 Martinets de nit (Nycticorax nycticorax), 3+1+1
2 Martinets blancs (Egretta garzetta)
i moltes plomes blanques d'altre depredat
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
2 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
mínim 4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
3 Corriols petits (Charadrius dubius)
2 Xivites (Tringa ochropus)
2 Blauets (Alcedo atthis), i niu ocupat
9 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos), 1er personal
mínim 1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
mínim 3 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
mínim 2 Picots verds (Picus viridis)
3 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
mínim 5 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Cucut (Cuculus canorus) escoltat, 1er personal
1 Puput (Upupa epops)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
uns 10 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
mínim 8 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 3 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala
Pinsans comuns (Fringilla coelebs))
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Nounat de Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta)...

Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) atropellat...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

 capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)...

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)...

plomes de Martinet blanc (Egretta garzetta) depredat...

Algunes imatges de l'Aiguabarreig de la Riera de Santa Coloma amb el riu Tordera (Fogars de la Selva)...


La Tordera sempre amb el Montseny visible a tot el seu recorregut, des de la desembocadura. I és que a aquest riu es pot veure a la vegada el seu neixement i la seva mort ;)...