dissabte, 22 de febrer de 2020

Sobre llúdrigues, tortugues i restes vegetals a la Tordera 22/2/2020 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

Els camins, i el destins, de la tortuga de rierol i de la llúdriga sovint s'entrecreuen. Ambdues viuen als trams mitjos/baixos dels rius i depenen, en diferents graus, d'una complexitat estructural òptima. Estructura conformada d'elements categoritzats, per molts, com a brutícia.

Pla de Grau (Malgrat de Mar) 22/2/2020 Antoni Abad. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografies de l'Antoni Abad d'avui al Pla de Grau (Malgrat de Mar)...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)...
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)...
1 Mussol comú (Athene noctua)
1 Torlit (Burhinus oedicnemus)...

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografies: Antoni Abad

Lloret de Mar 22/2/2020 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Andreu Duclau d'avui a la platja de Lloret de Mar...

unes 25 Baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
mínim 2 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
mínim 4 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Andreu Duclau

Les Llobateres (Sant Celoni) 21/2/2020 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'ahir divendres 21/2/2020 a Les Llobateres (Sant Celoni)...

12 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
mínim 8 Rasclons (Rallus aquaticus)
6 Becadells comuns (Gallinago gallinago)
1 Xivita (Tringa ochropus)
2 Grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
5 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Riu Tordera al seu pas per Tordera 21/2/2020 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'ahir divendres 21/2/2020 al riu al seu pas per Tordera...

1 Astor (Accipiter gentilis)
1 Gavià fosc (Larus fuscus)
24 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
2 Becadells comuns (Gallinago gallinago)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Més sobre la TORDERADA 22/2/2020... Les administracions es fan el desentès, creix la indignació i la gent comença a reaccionar.

Veure també...

Més sobre la TORDERADA 20/2/2020... Criteris tècnics i científics vs criteris polítics i particulars.