dissabte, 6 d’octubre del 2007

Els rèptils I... llista d'espècies

Serp de collar (Natrix natrix) a la riba del pantà de Sant Ponç (Tordera)


Prenent el sol a una paret, creuant un camí o carretera, sota pedres i fustes, a la riba del riu o basses, al poble o a la muntanya,... a qualsevol racó del nostre territori podem veure un rèptil.

Es tracta d’espècies animals que juguen un paper molt important als ecosistemes, com a depredadors de multitud d’altres i controlant les seves poblacions, o com a preses d’altres que s’han especialitzat en capturar-les o que les necessiten per alimentar-se. Tot plegat... un equilibri als nostres sistemes naturals.

Tot i les creences errònies o malintencionades, són animals que ràpidament fugen o s’amaguen davant la nostra presència i que només (i de manera excepcional) mosseguen si se senten amenaçats i els volem agafar, com qualsevol altre. Gairebé tots són inofensius, alguns fins i tot un xic babaus, i només hi ha una espècie perillosa però que molt rarament la veurem a la zona (l’escurçó), de fet la majoria de vegades es tracta de juvenils de serp d’aigua que les imiten i adopten una postura amenaçadora per defensar-se.

La ignorància o por sense fonament de moltes persones que els maten quan els troben, l’ompliment de conreu i erms amb runes i terres per pujar les cotes, l’atropellament a les carreteres, els incendis forestals, la dessecació de zones humides, les poblacions de gats asilvestrats, ... entre altres, poden posar en perill algunes poblacions de rèptils.

Si passegem pels camps de conreu, pel bosc, per erms, per estanys o basses,... pausadament, en silenci i sense un gos que vagi espantant tot bitxo vivent... els trobarem sobre les pedres, pel terra, a les ribes, a les runes d’un mas abandonat, o a qualsevol racó.

Depenent de l’ambient i l’època de l’any podem trobar un total de 19 espècies (no s’inclouen les tortugues marines al litoral)...

*1 Espècies exòtiques i introduïdes al medi natural que podem trobar amb facilitat.
*2 Espècies exòtiques i en expansió a la conca mediterrània.
*F No disposo de fotografia pròpia (a afegir properament) o feta a altre indret (s’indica l’origen).

ORDRE CHELONIA

Família Emydidae

Tortuga de temples roges (Trachemys scripta) *1Família Bataguridae

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
.
Adult
.
Petit


ORDRE SQUAMATA

Subordre Lacertilia

Família Gekkonidae

Dragó comú (Tarentola mauritanica)Dragó rosat (Hemidactylus turcicus) *F

Família Lacertidae


Sargantaner gros (Psammodromus algirus)


Adult


Juvenil

Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus)


Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)
.

Adult


SubadultJuvenil
Sargantana roquera (Podarcis muralis)
.
Mascle


Femella

Juvenil

Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
.


Mascle


FemellaJuvenil

Família Anguidae

Vidriol (Anguis fragilis)
.


Mascle

Femella

Juvenil

Subordre Serpentes

Família Colubridae


Serp verda (Malpolon monspessulanus)


Adult

Subadult

Juvenil
Serp blanca
(Rhinechis scalaris)Adult

Juvenil


Serp d'esculapi (Zamenis longissimus) *F


Serp d'aigua (Natrix maura)


Adult
Juvenil


Serp de collar (Natrix natrix)


Adult
Juvenil

Serp llisa meridional (Coronella girondica)


Família Viperidae

Escurçó pirinenc (Vipera aspis) *F


Tot i que es poden trobar... hi ha algunes cites a la zona, algunes recents...

http://natura-tordera.blogspot.com/2007/09/tortuga-mediterrnia-testudo-hermanni.html

... d’espècies que antigament podien ser autòctones presents a la zona, però que avui dia es tracta d’exemplars alliberats pels seus antics propietaris...

ORDRE CHELONIA


Família Testudinidae

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni) *F

Família Emydidae

Tortuga d'estany (Emys orbicularis) *F


Grup a una bassa de la comarca de la Selva
Petit a un indret de la comarca de la Selva


Hi ha 3 espècies autòctones amb observacions antigues però que es poden considerar extingides a la part baixa del riu Tordera i voltants. Possiblement es tracti d’extincions recents ja que no s’han tornat a detectar al medi natural...

ORDRE CHELONIA
Família Emydidae
Tortuga d'estany (Emys orbicularis) *F


ORDRE SQUAMATA


Subordre Serpentes


Família Colubridae
Serp llisa septentrional (Coronella austriaca) *F


Família Viperidae
Escurçó ibèric (Vipera latasti) *F

Com a conseqüència de la venda i tinença de multitud d’espècies exòtiques, i al tractar-se d’una pràctica cada vegada més estesa i popular entre la població, cada dia s’alliberen al medi natural exemplars que s’han convertit en un problema per als seus propietaris (o que simplement es cansen d’ells) i que poden esdevenir problemes “greus” no només per l’equilibri dels sistemes naturals, també pot provocar accidents i un greu perill per a les persones (hi ha algunes espècies que poden ocasionar lesions importants quan no mossegades verinoses). Tot i que les més conegudes i populars són les tortugues de Florida - o tortugues de temples roges – (Trachemys scripta), cada vegada més podem trobar altres espècies...
.

Iguana verda (Iguana iguana) trobada morta a l’aparcament del centre de Tordera el 20/1/07.

Com a tall d’exemple...

http://www.ambientum.com/boletino/detalle.asp?noticia=38053&cat=Flora%20y%20Fauna

Si trobeu un animal exòtic al medi natural o voleu alliberar una mascota, truqueu al 112 per demanar que el vinguin a buscar.

Xavi

INFORME DE LES SESSIONS INFORMATIVES DE LA CONCA DE LA TORDERA

Ja podeu llegir l’INFORME DE LES SESSIONS INFORMATIVES DE LA CONCA DE LA TORDERA elaborat per l’ACA...

http://213.151.99.57/la_tordera/images/stories/documents/informe%20sessions%20informatives%20conca%20tordera.pdf

Amb un total de 96 assistents, dels quals representant 61 organitzacions o empreses privades, repartits en dues sessions informatives (clickeu a l’etiqueta “Consell de Conca” per llegir articles anteriors relacionats), 6 ponents, i 4 hores de sessió informativa repartides en dos dies (de igual temàtica)... ja es pot intuir l’esperit “participatiu” d’aquestes jornades.


Un parell d’idees claus per entendre la situació...


Els acords i consensos del procés participatiu NO seran vinculants. Donaran resposta per part de l’ACA a favor o en contra però s’intueix un marcat guiat cap als acords i conclusions predeterminat.

La composició i funcions dels Consells de Conca ENCARA estan per definir.

Tot i que es parla molt de PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, s’intueix una forta tendència a prioritzar els interessos econòmics i empresarials per davant dels CIUTADANS.

Tot i que el procés s’emmarca dintre dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua, es parla més d’incompliments futurs d’aquests objectius que no pas del seu compliment.

---------------------

Els propers dies 15 i 17 d’octubre es realitzaran les reunions sectorials per abordar les problemàtiques de la conca i potenciar l'acord sobre els principals conflictes que orientaran els temes dels grups de treball. Es tracta d'iniciar unes sessions de debat on els diferents agents, agrupats en funció del seu àmbit sectorial (administració; agroramader i forestal; empresarial; recerca i divulgació, i entitats) debatran el document IMPRESS (Document d'Impactes i Pressions redactat per l'ACA).

Aquí podeu veure el calendari d’aquestes reunions...

http://www.acaparticipacio.cat/concadelatordera/

Aquí podeu veure el document IMPRESS complert...

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/directiva/impress.jsp

Aquí podeu veure el resum de la diagnosi de les problemàtiques a l’àmbit de participació de la Tordera...

http://213.151.99.57/la_tordera/images/stories/documents/fitxa%20diagnosi%20%20tordera.pdf

Aquí el mapa de localització del resum...

http://213.151.99.57/la_tordera/documents/Mapa%20problematiques%20Tordera%20A3.pdf

i aquí la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE)...

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/directiva/inici.jsp

divendres, 5 d’octubre del 2007

Sortida herpetològica nocturna 4/10/07

Aquesta nit, amb en Ignacio López, hem anat a buscar bitxos una estoneta al Pla de la Júlia (Tordera) i de Can Simó (Fogars de la Selva) aprofitant la pluja dels últims dos dies.

Si bé no en gran nombre, sí en varietat...

19 gripaus corredors (Epidalea calamita)
9 gripaus comuns (Bufo bufo)
1 gripau d’esperons (Pelobates cultripes) - Pla de la Júlia
4 tòtils (Alytes obstreticans)
>50 granotes verdes (Pelophylax perezi)
9 granotes pintades (Discoglossus pictus)
2 reinetes (Hyla meridionalis) - Pla de la Júlia
1 salamandra (Salamandra salamandra) - Pla de Can Simó

Aquesta nit no gaire moviment de mamífers... 2 ratolins de bosc (Apodemus sylvaticus).

L'Ignacio amb una salamandra (Salamandra salamandra)

Granota verda (Pelophylax perezi)

Granota pintada (Discoglossus pictus)


Gripau d'esperons (Pelobates cultripes)


Reineta (Hyla meridionalis) "pegada" a l'Ignacio

Tòtil (Alytes obstreticans)

Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)Xavi.

Els Prats d'en Gai (Tordera) 4/10/07


Aquesta tarda als Prats d’en Gai (Tordera)... La freixeda i el prat de dall continuen sense aigua, i amb els raigs de sol entrant per les capçades, les sargantanes roqueres (Podarcis muralis) es troben en plena activitat.

En aquest bosc inundat hi ha una població aïllada amb una densitat important, de fins a 3 o 4 exemplars adults per soca. Les podem veure per tots els racons... Sempre trobarem al mascle dominant (visiblement més gran) a prop del refugi, normalment un forat de l’arbre, sota l’escorça d’un arbre mort, o sota les arrels,... i cercant aliment activament. Les femelles no gaire lluny i normalment sota el mascle, algun mascle no tan gran que també es pot veure per les branques, i multitud de petits que aquests dies campen pel terra entre el càrex o enfilant-se pels troncs dels freixes.

Mascle dominant


Una de les femelles properes al mascle.Un dels petits enfilant-se per una branca.
Mascle defençant el refugi i petit.
Es tracta d’uns rèptils força arborícoles que, quan s’omple d’aigua el bosc, no dubten en nedar d’un tronc a altre amb moviments forts de la cua.

Busquen ambients molt humits (quan no inundats), tot el contrari de les sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica) que normalment veurem per les parets assolellades, a la vora dels camins, o a qualsevol camp sec dels nostres pobles i urbanitzacions.

Tot i que en determinats llocs es poden barrejar les dues espècies, no és habitual, i es dona la circumstància que, com en aquest cas, al sortit de la freixeda inundable on totes són sargantanes roquera (Podarcis muralis), només trobem sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), avui també molt abundant. Sota una alzina surera... un petit de serp verda (Malpolon monspessulanus)...

Vinyes properes a la freixeda inundable.
.

Una de les sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica).


Juvenil de serp verda (Malpolon monspessulanus).

Els Prats d’en Gai estan envoltats de camps de conreu, vinyes i alguns boscos mediterranis, però al seu interior es manté un important bosc humit que ens dona l’idea de com havia d’ésser la plana antigament.

Xavi.

Bassa de la cimentera FORMASA (Tordera) 4/10/07


Aquest migdia he fet una visita a la bassa de la cimentera FORMASA, al Pla de Can Jalpí (Tordera). Es tracta d’una altre d’aquestes basses d’origen artificial però que representen un refugi idoni per a la flora i la fauna aquàtica en temps de sequera, i més en ple pas migratori.

Només apropar-me s’aixequen un bernat pescaire (Ardea cinerea), 9 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 3 polles d’aigua (Gallinula chloropus) i 2 blauets (Alcedo atthis) que eren a les canyes de la riba i que han marxat en vol rasant cap a altre bassa propera. Al canyís i als salzes... un grupet de no menys de 50 becs de corall senegalesos (Estrilda astrild), un rossinyol bord (Cettia cetti), un trist (Cisticola juncidis),... als camps propers una puput (Upupa epops), abundants tudons (Columba palumbus), garses (Pica pica) i gaigs (Garrulus glandarius),... però sens dubte l’espectacle estava al cel... un estol d’uns 50 estornells vulgars (Sturnus vulgaris) empaitant fins fer-lo fora a un esparver vulgar (Accipiter nisus), un parell d’aligots comuns (Buteo buteo) volant sobre els camps a poca alçada, i més de 500 orenetes vulgars (Hirundo rustica) alimentant-se sobre els camps i al cel, i baixant en grupets a la bassa per beure una mica...

Estornells (Sturnus vulgaris) empaitant un esparver vulgar (Accipiter nisus)...


Un dels aligots (Buteo buteo) amb el Montseny de fons...


Orenetes vulgars (Hirundo rustica) sobre la bassa...


Sota algunes pedres... una granota pintada (Discoglosus pictus), desenes de petitons de gripaus corredors (Epidalea calamita), granotetes de punts (Pelodytes punctatus) i moltes granotes verdes (Pelophylax perezi) encara amb la cua de cap-gros. A les ribes multitud de granotes verdes adultes (Pelophylax perezi) i 3 reinets (Hyla meridionalis) sobre les tiges de la vegetació...


Petits de gripau corredor (Epidalea calamita)


Petits de granoteta de punts (Pelodytes punctatus)Petit de granota verda (Pelophylax perezi) encara amb cua.Reineta (Hyla meridionalis)

Granota pintada (Discoglosus pictus)


Abundants sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica) pel terra i una musaranya comuna (Crocidura russula) sota una fusta...

Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)

Musaranya comuna (Crocidura russula)


Molt abundants i actius aquests dies els odonats... avui observats a la bassa...

Anax imperator
Sympetrum fonscolombii
Lestes viridis
Erythromma lindenii
Ischnura elegans
Crocathemis erythreaLestes viridisErythromma lindeniiIschnura elegansXavi.