dissabte, 4 de juny del 2016

Pla de Grau (Malgrat de Mar) 4/6/2016


El Pla de Grau (Malgrat de Mar) és l'extensió agrícola més important del Delta de la Tordera. Bàsicament és una barreja de camps de secà, hortes, erms, herbassars, arbrat dispers, petites construccions,... entre els càmpings, la carretera de Malgrat a Blanes, el riu i la zona industrial de Malgrat.

Avui passejant pels camins, com a més destacat...

2 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Dragons comuns (Tarentola mauritanica)
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions

mínim 3 Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi) dins un pou
Capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
Capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)

mínim 6 Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 5 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
3 Puputs (Upupa epops), una amb becada
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
mínim 3 Mussols comuns (Athene noctua)
mínim 5 Abellerols (Merops apiaster) i localitzats els nius
3 Cornelles negres (Corvus corone)
Garses (Pica pica)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
1 Merla (Turdus merula)
mínim 1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Gafarrons (Serinus serinus)
Trists (Cisticola juncidis)

Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis) mascle

Capgrossos de granota pintada (Discoglossus pictus)

Abellarols (Merops apiaster)

Nius d'abellarol (Merops apiaster)

Mussol comú  (Athene noctua)

Tudons (Columba palumbus)

Cornella negra (Corvus corone)

Garsa (Pica pica)

A simple vista pot semblar que al Pla de Grau no hi ha aigua, però a tot arreu hi ha piques, pous, tolls, canals o recs on es reprodueixen els amfibis...


Algunes imatges del Pla de Grau (Malgrat de Mar)...


La Tordera al seu pas pel Pla de Grau, aquest any completament cobert d'herbes per la manca de pluges dels darrers anys...


Cada vegada que visito el Pla hi ha algun hibernacle nou en construcció... una pena que es perdi aquesta plana i el seu valor paisatgístic, i més ara que volen fer "la via verda" (és ironia)...


Avui m'he fixat que gairebé el 80% dels hibernacles que hi ha repartits pel Pla estan abandonats, tot ple de vegetació ruderal, en runes o en desús i només queda l'estructura metàl·lica... curiós (continuo amb l'ironia)...