divendres, 8 d’agost del 2008

Les Llobateres (Sant Celoni) 4-8/8/08


Aquesta setmana en visites diàries a Les Llobateres (Sant Celoni), com a més destacat...

2 bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
1 enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
>10 polles d’aigua (Gallinula chloropus)
picot verd (Picus viridis)
oriol (Oriolus oriolus)
rossinyols (Luscinia megarhynchos)
... entre altres

I tots els domèstics de sempre...

2 oques egípcies (Alopochen aegyptiacus)
1 oca blanca
4 ànecs foscos
uns 25 collverds domèstics alliberats
.

Molt abundants les captures de tortugues de rierol (Mauremys leprosa), sobretot juvenils d'entre 51 i 153 grs de pes i d'entre 6'7 i 10'3 cms de closca, i algunes adultes d'entre 381 i 1292 grs i d'entre 13'5 i 21'1 cms.
Curiosa troballa d'un juvenil caminant al descobert per la zona en obres direcció al riu.
.
una de les tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
.
També un parell de tortugues de tempes vermelles (Trachemys scripta elegans).

Avui en companyia d'en Jordi Novell, un apassionat de la fotografia, a l’igual que de les papallones i de la seva identificació...
.
Iphiclides feisthamelii
.
Tots els dies... multitud de cotxes i gent accedint a les ribes, i en Jordi comenta la presència quan va arribar d'una barca a motor a l'interior de la llacuna amb gent pescant i que treuen de l'aigua i se l'emporten amb un remolc... entre altres.

Certament, tot i que està perfectament senyalitzat que no es pot, és molt freqüent trobar a gent pescant i multitud d’hams entre la vegetació riberenca... ja poden plantar tota la riba de cartells, que si a la zona no hi ha gestió...
.

Sobre l’esquirol llistat siberià (Eutamias sibericus) al Montnegre. Jordi Novell

El passat 21/7/08 a la Vall d’Olzinelles (Montnegre-Sant Celoni) en Jordi Novell va fotografiar un esquirol llistat siberià (Eutamias sibericus), podeu veure la fotografia aquí...

Fotografies a la Vall d'Olzinelles (Montnegre-Sant Celoni) 21/7/08. Jordi Novell

Avui em comenta que tant ell com un parell de voluntaris forestals el van veure uns quants dies més, fins que finalment no s’ha tornat a veure, i que era molt confiat i acceptava el menjar que li donaven.

Per altre banda no es coneixen més dades sobre aquesta espècie exòtica a la zona.

Sembla ser doncs, que es tractava d’una mascota alliberada allà i que ja ha desaparegut (depredada?).

dijous, 7 d’agost del 2008

Poll de verdum (Carduelis chloris) a la benzinera de la C-32 a Palafolls 7/8/08


Aquesta tarda hi havia un poll de verdum (Carduelis chloris) al costat d’un dels sortidors de la benzinera de l’àrea de servei de la C-32 a Palafolls, sense poder volar encara, i que pul·lulava entre els cotxes.

La tala de Cal Capità (Riera de Pineda, Tordera) a Ràdio Tordera 7/8/08...

LA PLATAFORMA ECOLOGISTA SALVEM LA VALL DE LA RIERA DE PINEDA DENUNCIA UNA TALA D’ ARBRES QUE L’ AJUNTAMENT DE TORDERA FA DINS EL PARC DEL MONTNEGRE.

Ràdio Tordera 7/8/08

La plataforma ecologista Salvem la Vall de la Riera de Pineda i l’Agrupament Escolta i Guia Montpalau han denunciat que l’Ajuntament de Tordera va impulsar «una tala indiscriminada d’arbres» en un espai situat al Parc Natural del Montnegre i el Corredor. En una carta adreçada al director del parc, el representant de la plataforma, David Pavon, exposa que l’avís d’un particular va alertar de l’actuació, «que ha acabat amb bona part dels plàtans, pollancres i robínies del paratge de Cal Capità», a tocar de la riera de Pineda però al terme municipal de Tordera.

Pavon explica que l’actuació ha tingut el vistiplau de l’Ajuntament de Tordera i posa en dubte tant el procediment com la legalitat de la tala duta a terme. L’Agrupament Escolta i Guia Montpalau denuncia els fets i recorda que van recuperar i netejar l’espai de Cal Capità i hi van instal·lar plafons explicatius i altres elements «perquè la gent en gaudís». Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient de Tordera, Carles Aulet, assegura que la tala era necessària «perquè els arbres feien perillar la seguretat d’algunes construccions properes» i que es van demanar els permisos corresponents.

Aulet també va aclarir que l’empresa encarregada de la tala es va quedar la fusta, «el valor de la qual serà descomptat de la factura que presenti al consistori». Les entitats reclamen que des del parc s’exigeixin les responsabilitats necessàries als promotors de la tala i que «amb les despeses al seu càrrec es restauri l’indret».

dilluns, 4 d’agost del 2008

Viaducte de l’autopista C-32 sobre la riera de Santa Susanna 4/8/08. David Caballé

Avui al viaductes de la C-32 a Santa Susanna, en David Caballé ha vist...

Mínim 7 orenetes cua-rogenques (Hirundo daurica) adultes i mínim 1 jove
>15 roquerols (Ptyonoprogne rupestris), >8 joves i 1 niu ocupat encara
>50 orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
.
roquerol (Ptyonoprogne rupestris) jove
fotografia de David Caballé
.orenetes cua-rogenques (Hirundo daurica), jove i adult
fotografies de David Caballé

Els durbecs (Coccothraustes coccohraustes) de Fogars de la Selva 4/8/08. David Caballé

En David Caballé comenta que es continuen veient els 4 durbecs (Coccothraustes coccohraustes) a casa dels seus pares.

Riu Tordera al Pla de Can Simó (Fogars de la Selva) 4/8/08. David Caballé

Avui al tram de riu pel Pla de Can Simó (Fogars de la Selva) en David Caballé ha vist...

1 poll de corriol petit (Charadrius dubius)
2 bernats pescaires (Ardea cinerea)
4 tortuhues de rierol (Mauremys leprosa) assolellant-se a l’estació d’aforament
1 granota pintada (Discoglosus pictus)... entre altres
.
tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
fotografies de David Caballé
.

granota pintada (Discoglossus pictus) Fotografia de David Caballé

Notícia 4/8/08 ... Sobre el nou POUM de Blanes.


Blanes vol enfortir la seva capitalitat
El Punt 04.08.2008 JORDI COLOMER

El nou pla general marca les línies per convertir la vila en l'«autèntic referent» per al nord del Maresme i la Selva marítima

Blanes vol enfortir el paper de capitalitat que ja exerceix en la seva àrea d'influència i el pla general (POUM) aprovat fa una setmana pel ple municipal inclou diverses línies d'actuació encaminades en aquest sentit. El pla preveu el sòl necessari per dotar i consolidar equipaments i serveis d'abast supramunicipal, així com més terreny per a la zona de la ciutat esportiva. Igualment, es classifica com a sòl urbanitzable per a usos residencials el costat nord de la carretera d'accessos a la Costa Brava, i es preveu la creació de la ronda oest, aprofitant la nova zona industrial que es vol fer al sector de ponent de la ciutat. Un altre dels objectius importants del pla general és la potenciació dels parcs urbans de la vila, amb la signatura de diversos convenis.

El nou pla general de Blanes vol convertir definitivament la vila en l'«autèntic referent» de l'àrea del delta de la Tordera, en la zona de pas entre el nord del Maresme i la Costa Brava. En aquest afany per enfortir el paper de capitalitat que la vila exerceix a la seva zona d'influència, Blanes ha reservat en el seu nou pla general un sector, al costat de la ciutat esportiva, que ha de permetre encabir-hi un recinte firal, un centre d'estudis universitaris i altres equipaments i serveis de primer ordre, de caràcter supramunicipal. Aquest sector urbanitzable no delimitat, que preveu un cert grau residencial, està ubicat, a més, en una àrea de bona accessibilitat, a l'entrada de la ciutat venint de Tordera. Aquest nou sector enllaçarà el barri de Ca la Guidó amb la zona de la ciutat esportiva, que el pla general també amplia per a possibles noves instal·lacions. Aquesta zona d'entrada de Blanes venint de Tordera rep moltes de les novetats del nou pla, ja que a l'altra banda de la carretera, just davant de la ciutat esportiva, en el límit oest de la ciutat, començarà una nova zona urbanitzable d'ús industrial, amb la qual es complementaran els polígons ja existents en aquesta zona. Aquesta actuació permetrà l'obertura de la nova ronda oest, que enllaçarà la carretera de Tordera, des de la ciutat esportiva, passant per l'estació de trens, fins a l'avinguda Catalunya. Aquesta nova via permetrà un nou accés ràpid i directe a la zona de la Plantera i s'Abanell, reduint i distribuint part de la intensitat de trànsit que hi ha a l'avinguda d'Europa.

El pla general també preveu el nou cementiri, ja que l'actual no té perspectives de créixer. Estarà ubicat a la zona limítrofa amb Lloret, ja que encara continua oberta la possibilitat de mancomunar aquest equipament amb la població veïna, tot i que les negociacions per aquest tema encara estan molt verdes.

Pel que fa als equipament, el nou POUM preveu que és necessària la construcció de dos CEIP i un IES, que se situaran en els nous sectors urbanitzables al nord de la carretera d'accés a la Costa Brava. També preveu un CAP a Ca la Guidó i un ambulatori de temporada a s'Abanell o als Pins; una biblioteca filial al nou sector de Mas Puig; la creació de tres o quatre centres cívics nous al Pins, al nucli antic, a Ca la Guidó i a Montferrant, i el complex cultural i el nou auditori a l'avinguda de Catalunya.

El POUM preveu la preservació del patrimoni natural. Pel que fa al delta de la Tordera, el pla general preveu la preservació de l'espai agrícola, protegint l'horta i remarcant els camins rurals existents, de manera que el delta de la Tordera es potenciï com a parc agrari. El pla general incorpora, a més, l'espai de connexió annexa a Pinya de Rosa com a connector biològic que evita l'aïllament de l'indret amb relació a les àrees boscoses properes situades a l'altre costat de la carretera de Lloret.

Creixements residencials

Quant als creixements residencials, es mantenen els sòls urbanitzables no executats del pla general anterior, i es classifica com a nou sòl urbanitzable per a usos residencials el costat nord de la carretera d'accessos a la Costa Brava. Aquest creixement residencial ha de servir per relligar els barris existents en aquest costat, des de Valldolig fins a Ca la Guidó, amb la trama urbana de la ciutat. També s'ha classificat com a sòl urbà el barri del Puig de la Dona. Per tal que no hi hagi segregació de la trama urbana, es proposa un desenvolupament en tipologia d'eixample a la part baixa més propera a la carretera, amb la transformació d'aquesta via en una nova via urbana i un nou eix cívic amb edificis residencials que permetin el comerç a la planta baixa.

Parlant de números, el nou POUM preveu 5.226 nous habitatges, la meitat dels quals ja estaven previstos en l'anterior pla, del 1981.

El POUM també fa una delimitació específica dels diferents teixits històrics de la ciutat. Així, en els barris de s'Auguer i de sa Carbonera, que encara conserven bona part de la seva identitat, es mantenen les condicions de l'edificació i es farà una ordenança estètica.

Polla pintada (Porzana porzana) a la llacuna del Life de l’illa del riu (Tordera) 3/8/08

Aquesta tarda a última hora, una polla pintada (Porzana porzana) a la bassa central envoltada de bogues de la llacuna del Life de l'illa del riu (Tordera), molt refiada, sobre la nansa i que finalment s’amaga poc a poc entre les tiges de boga.

Es tracta de la primera en pas migratori postnupcial d’una espècie que fins ara no s’havia observat aquí, però que és força regular en migració a la Baixa Tordera amb observacions a altres zones humides properes i a la desembocadura del riu.

Per altre banda, un conill (Oryctolagus cuniculus) afectat per mixomatòsis...
.


Riu Tordera entre el Polígon Industrial de Fogars de la Selva i Hostalric 3/8/08


Aquesta tarda en recorregut pel riu Tordera entre el Polígon Industrial de Fogars de la Selva (tram degradat) i el nucli urbà d’Hostalric (tram forestal), passant sota el pont d’accés a l’AP-7 a Hostalric...

3 bernats pescaires (Ardea cinerea)
9 martinets de nit (Nycticorax nycticorax), 4 juvenils
2 martinets blancs (Egretta garzetta)
1 polla d’aigua (Gallinula chloropus)
8 ànecs collverd (Anas platyrhynchos)
2 xivitones (Actitis hypoleucos)
>20 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
un estol de >500 pardals comuns (Passer domesticus), verdums (Carduelis chloris), gafarrons (Serinus serinus), i algunes caderneres (Carduelis carduelis) i pardals xarrecs (Passer montanus) que es concentren a uns salzes al costat del Polígon Industrial per passar la nit.

1 visó americà (Mustela vison)

27 tortugues de rierol (Mauremys leprosa), la majoria juvenils d’aquest any o de l’anterior.
1 tortuga de tempes vermelles (Trachemys scripta elegans) juvenil
1 serp de collaret (Natrix natrix)
>25 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)
4 sargantanes roqueres (Podarcis muralis), assolellant-se sobre un tronc sobre l’aigua a una zona ombrívola a tocar del nucli urbà d’Hostalric.
>1000 granotes verdes (Pelophylax perezi) i abundants cap-grossos
2 granotes pintades (Discoglossus pictus)
>50 petits de reineta (Hyla meridionalis)
.

tortuga de rierol (Mauremys leprosa) juvenil


Algunes imatges del riu a l'alçada del Polígon Industrial de Fogars de la Selva...
.

algunes imatges del riu a l'alçada d'Hostalric...


I una anècdota...

Estic capficat amb lo meu, sota el pont d’Hostalric, amb tots els trastos escampats sobre la sorra i ficant el termòmetre a un toll.

De sobte... una mà que em toca l’esquena... 3 dones d’avançada edat.

- Escolta’m!!! Traureu els peixos o es moriran tots quan s’assequin els tolls?

- No, no!!!... jo no estic mirant això (però certament els tolls són plens de peixos)... estic mirant una altre cosa.

- Però, els traureu o es moriran tots?

- Es moriran tots, senyora.

Giren cua i marxen comentant que és una pena, que igual que l’any passat.

Ja de tornada cap al pont, per un dels carrers d’Hostalric, les mateixes dones...

- què!!! Com està la riera?

- Hola!... Força bé, hi ha molta gent però el riu està molt bé.

- i què miraves?

- Doncs estic buscant tortugues... tortugues d’aigua.

- Tortugues? (es miren)... Aquí?

- Sí, sí... sí que hi ha!!! Unes quantes.

Marxen... van a lo seu... parlant entre elles i amb una cara d’estranyar-se de tot allò.

Anellament de xots (Otus scops) a l’illa del riu (Tordera) 2/8/08. José Moreno i Enric Badosa

xot (Otus scops) femella
.
La nit de dissabte s’han anellat la femella i els tres pollets de xot (Otus scops) d’una de les caixes niu instal·lades a l’illa del riu (Tordera).

detall de l'ala de la femella

polls a l'interior de la caixa niu (Fotografia de José Moreno)


els 3 polls anellats

D’anada es va poder veure un siboc (Caprimulgus ruficollis) i un enganyapastors (Caprimulgus europaeus) aturats al mig del camí que transcorre entre el braç esquerre i la llacuna del Life de l’illa del riu, i de tornada només el siboc.

Siboc (Caprimulgus ruficollis) Fotografia de José Moreno

Nova caixa niu amb càmara web a Tordera. José Moreno


En José Moreno ha col·locat a un indret de Tordera una nova caixa niu per a òliba (Tyto alba) amb càmara web per realitzar els controls.

Estació d'aforament i riu Tordera (Fogars de la Selva) 2/8/08


La part positiva...

Aquest dissabte al migdia, en visita a l’estació d’aforament i tram del riu Tordera aigües amunt (Fogars de la Selva)...

Es constata l’acumulació de tortugues aquàtiques a la part inferior de l’estació d’aforament, un any més, al assecar-se els tolls aigües avall. S’observen 18 tortugues de rierol (Mauremys leprosa), amb unes poques captures per a la seva mesura i marcatge, i 1 tortuga de tempes vermelles (Trachemys scripta elegans)... totes assolellant-se o nedant a la mateixa estació o al tram inferior del riu.

També es troba el cadàver depredat d’una tortuga jove de tempes vermelles...


Riu amunt...

4 corriols petits (Charadrius dubius), 1 fent-se el ferit per distraure perquè te la posta o els petits a prop.
1 xivitona (Actitis hypoleucos)
2 bernats pescaires (Ardea cinerea)
3 àncs collverds (Anas platyrhynchos), 1 donant cops d’ala a l’aigua per distreure als depredadors perquè te la posta o els petits a prop.
1 blauet (Alcedo atthis)
2 aligots comuns (Buteo buteo)
1 puput (Upupa epops)
1 picot verd (Picus viridis)
... entre altres.

3 tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1 serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
1 serp d’aigua (Natrix maura)
>20 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica), 3 juvenils
>1000 granotes verdes (Pelophylax perezi) i molts cap-grossos

La part negativa...

De tornada cap a l’estació d’aforament, ja de tarda...
.

Un grup de 5 equatorians practicant la pesca d’arrossegament al riu!!! Remuntant el riu amb una xarxa (una d’aquestes malles verdes de forat petit, tipus mosquitera) amb pedres al seu interior, i arrossegada per dos d’ells, un a cada banda de la riba. Dos més amb salabrets (un que corre amb una bossa riu amunt quan em veu), i un altre amb una bossa plena de peixos de tota mena i crancs americans.

- “en nuestro país lo hacemos siempre... se agarra de todo”.

- “venimos de la urbanización de aquí al lado... de Los Príncipes... hemos venido a pasar la vacaciones a casa de un amigo”.

- “la policía nos ha dicho que podemos venir a pescar... que no pasa nada”.

- “agarramos de todo, pero no hay tanto como en nuestro país”.

Deu ni do!!!!


Al arribar a l’alçada de la corba del riu, just al sorral on es troben els corriols petits... dos tot terreny entren allà fins arribar al curs d’aigua, baixen tots, amb 6 gossos que ho remenen tot, i es posen a pescar amb salabrets riu amunt i avall. Un altre grup arriba per preparar la merendola.
.

I al arribar a l’estació d’aforament... nens pescant amb salabrets i canyes, omplint un cub de peixos (allà s’hi concentren multitud de peixos... angules, barbs,... per culpa de la barrera que els impedeix remuntar l’estació).

A arribat l’agost!!!!

Truco als agents forestals i els explico lo dels vehicles al riu i lo dels equatorians pescant. Un cop donades les meves dades i les indicacions que em demanen, marxo. Minuts més tard em truca la patrulla, primer per demanar-me la localització exacta, i desprès per demanar-me sobre els vehicles que eren dintre del riu (el de color de camuflatge era fora quan ells van arribar) i per indicacions per buscar al grup d’equatorians.

Si mai veieu actituds que poden posar en perill la riquesa ecològica del riu (que és XN2000, amb flora i fauna protegida, i accés motoritzat, pesca i caça prohibides)... truqueu!!! El manteniment dels seus valors naturals depèn tant de qui els altera com del que mira cap a altre costat quan ho veu.

Torreferrussa (Agents forestals) 93 574 00 36 – 93 561 70 00