dissabte, 28 de desembre del 2019

Pla de Grau (Malgrat de Mar) 27/12/2019 Antoni Abad. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Antoni Abad d'ahir divendres 27/12/2019 al Pla de Grau (Malgrat de Mar)...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 Mussol comú (Athene noctua)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
8 Gavians argentats (Larus michahellis)
mínim 9 Esplugabous (Bubulcus ibis)
8 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
10 Tudons (Columba palumbus)
20 Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica)
10 Garses (Pica pica)
4 Aloses vulgars (Alauda arvensis)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
5 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
7 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
mínim 70 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
mínim 60 Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
mínim 100 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Antoni Abad

Santa Susanna 28/12/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a Santa Susanna...

25 Esplugabous (Bubulcus ibis)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Illa del riu (Tordera) 28/12/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a l'Illa del riu (Tordera)...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Cornelles negres (Corvus corone)
Gavians argentats (Larus michahellis)
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Rascló (Rallus aquaticus)
Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Merles (Turdus merula)
14 Cotolius (Lullula arborea)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Lluers (Carduelis spinus)
1 Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Trists (Cisticola juncidis)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Les Llobateres (Sant Celoni) 28/12/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a Les Llobateres (Sant Celoni)...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
2 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
Picots verds (Picus viridis)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Pardals de bardissa (Prunella modularis)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Vallgorguina 28/12/2019 Helena Navalpotro Buscail. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Helena Navalpotro Buscail d'avui a Vallgorguina...

mínim 10 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
Lluers (Carduelis spinus)

Font: www.ornitho.cat
Observadora: Helena Navalpotro Buscail

Roureda de Can Verdalet (Tordera) 27/12/2019


Aquest divendres 27/12/2019 per un petit sector de la Roureda de Can Verdalet (Tordera), només 1 ha (de 18) on es fan tasques voluntàries (ni de conya les administracions competents o els responsables de la destrossa, com es va dir que es faria) de restauració hidrològica...

centenars de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)

2 Brunes de bosc (Pararge aegeria)

uns 25 Pixavins estriats (Sympetrum striolatum)
moltes parelles fent la posta en vol sobre els tolls

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
mínim 2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
mínim 4 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Tudó (Columba palumbus)
2 Gaigs (Garrulus glandarius)
mínim 3 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
uns 20 Tords comuns (Turdus philomelos)
2 Merles (Turdus merula)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
4 Gratapalles (Emberiza cirlus)
uns 10 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
uns 10 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
12 Lluers (Carduelis spinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues petites (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)

Algunes imatges de la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...

Més mentides del sector productiu sobre la Cuca peluda del suro (Lymantria dispar) i les suredes 28/12/2019

Veure també...

Sobre les suredes i la Cuca peluda del suro (Lymantria dispar) al Montnegre (Tordera) 31/7/2019

Més sobre la Cuca peluda del suro (Lymantria dispar) i les suredes 27/8/2019

Sobre les suredes de la Feixa del Gram (Santa Susanna-Tordera) 6/10/2019 Jordi Torallas. Font: Twitter.com

... i respectius enllaços sobre el tema.
(fil) sobre com gestiona els ecosistemes i la biodiversitat el sector productiu...

"defensa que (els tractaments insecticides dels boscos amb avionetes) són segurs i necessaris per combatre les espècies invasores en temps de canvi climàtic"... tota la notícia és falsa i absurda.

L’eruga del suro NO és una "espècie invasora d’origen americà que devora els arbres", sinó autòctona, peça clau i imprescindinble per a l'ecologia i xarxa tròfica de les suredes. Cap espècie defoliadora autòctona devora arbres o causa danys a cap altre espècie (ni vegetal ni animal), són espècies beneficioses per a totes.

Les explosions demogràfiques cícliques d'aquesta espècie NO són ni plaga ni cap perill per a l'ecosistema, per als arbres o per a la seva explotació, sinó un procés natural i propi dels boscos en maduració que esperona la salut, la complexitat i el funcionament de tot l'ecosistema.

Això no té res a veure amb el canvi climàtic, quina barbaritat. Hi ha molts factors (tots naturals i explicables sense haver d'inventar coses), un d'ells el desequilibri de la xarxa tròfica originat pels tractaments insecticides que fan disminuir el nombre de predadors naturals.

Prou ja de mentir... Un bosc sa és aquell que gaudeix dels seus propis mecanismes ecològics per a la seva viabilitat i complexitat, NO un munt d'arbres esterilitzats a costa d'eliminar tot allò que posi en perill la seva estètica o ús social, i que s'ha d'intervenir constantment.

"veient que el tractament d’Agricultura funciona"... fals. No soluciona res sinó que fa crònics uns tractaments pel desequilibri tròfic que ells mateixos originen, a més d'inútils perquè l'equilibri el genera el propi ecosistema, i gratis. Creen l'oferta i la demanda a la vegada.

"Ella sola és la culpable que la producció de suro de la Selva i el Maresme hagi baixat de l’entorn d’un 25%"... Fals. L'eruga menja fulles, no suro, i l'arbre (com la resta d'espècies defoliades) està perfectament adaptat a les defoliacions i no els genera cap mal que no patís ja sense defoliació transitòria.

"admet que aquests tractaments que es fan amb avionetes han generat dubtes i inquietuds"... fals. Lo que fan és mentir per justificar-los, ja ho demanaven des del principi sense cap argument o criteri mínimament sòlid que els avalés (ara també). El dubte era com fer-los passar per necessaris.

Aquest és només un exemple. Així és com gestionen la biodiversitat i els hàbitats als espais XN2000 del nostre país. I aquests són els qui gestionen la biodiversitat i els ecosistemes al nostre país. Ja poden fer tantes proves pilot per fer-se passar per "sostenibles" com vulguin.

Fotografia del tram final i delta interior de la Tordera 27/12/2019 Jordi Pons i Prats. Font: Instagram.com


dijous, 26 de desembre del 2019

Pas de Grues (Grus grus) per Sant Celoni 26/12/2019 Òscar Anscari. Font: Twitter.com

ocellaires de Catalunya, em podríeu dir que són les aus que he pogut veure avui. Disculpeu per la mala qualitat de les fotografies (mòbil), fetes a Sant Celoni 15:00, vol en direcció oest. Gràcies
🦉

Santa Susanna 25/12/2019 Santiago Poch. Font: ornitho.cat

Observacions de Santiago Poch d'ahir dimecres 25/12/2019 a Santa Susanna...

1 Perdiu roja (Alectoris rufa)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Merles (Turdus merula)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
1 Bruel (Regulus ignicapilla)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues petites (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Gafarrons (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Santiago Poch

Mussol comú (Athene noctua) a Santa Susanna 25/12/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

1 Mussol comú (Athene noctua) observat per David Caballé ahir dimecres 25/12/2019 a Santa Susanna.

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Can Jordà (Santa Susanna) 23/12/2019 Oriol Clarabuch. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Oriol Clarabuch del dilluns 23/12/2019 a Can Jordà (Santa Susanna)...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
2 Picots verds (Picus viridis)
1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
3 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Tudó (Columba palumbus)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
1 Tord comú (Turdus philomelos)
7 Merles (Turdus merula)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
3 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)
3 Lluers (Carduelis spinus)
uns 15 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
uns 20 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
2 Rossinyols bords (Cettia cetti)
uns 10 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
5 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
4 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
2 Bruels (Regulus ignicapilla)
5 Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
2 Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
3 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
6 Mallerengues carboneres (Parus major)
2 Pardals comuns (Passer domesticus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Oriol Clarabuch

Breda 25/12/2019 Jose Manuel Arcos. Font: ornitho.cat

Observacions de Jose Manuel Arcos d'ahir dimecres 25/12/2019 a Breda...

Aligots comuns (Buteo buteo)
Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
3 Cornelles negres (Corvus corone)
Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Puput (Upupa epops)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Titelles (Anthus pratensis)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Jose Manuel Arcos

Riells i Viabrea 25/12/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'ahir dimecres 25/12/2019 a Riells i Viabrea...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Corbs (Corvus corax)
Passerells comuns (Carduelis cannabina)

També 2 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) a Gualba.

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

dimarts, 24 de desembre del 2019

Pla de la Júlia (Tordera) 24/12/2019 David Abert. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografia de David Abert d'avui al Pla de la Júlia (Tordera)...

1 Falcó pelegrí (Falco peregrinus)...
vídeo aquí... https://twitter.com/Davitens/status/1209520609920720897
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Puput (Upupa epops)

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: David Abert

Port i platja del Cavaió (Arenys de Mar) 23/12/2019 Lluís-Xavier Toldrà Bastida i Eulàlia Maspons. Font: ornitho.cat

Observacions de Lluís-Xavier Toldrà Bastida i Eulàlia Maspons (i fotografies de Eulàlia Maspons) del dilluns 23/12/2019 al Port d'Arenys de Mar...

1 Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)...
Comentari de Lluís-Xavier Toldrà Bastida :Anella llegible K32. Motxila tipus emissor
mínim 3-4 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)...
2 Gavines corses (Larus audouinii)...
Gavians argentats (Larus michahellis)...
Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
1 Blauet (Alcedo atthis)...
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Gafarró (Serinus serinus)

I a la platja del Cavaió (Arenys de Mar)...

3 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
mínim 1 Mascarell (Morus bassanus)
mínim 1 Gavià argentat (Larus michahellis)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
mínim 1 Titella (Anthus pratensis)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)
1 Pinsà comú (Fringilla coelebs)
mínim 1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)

Font: www.ornitho.cat
Observadors: Lluís-Xavier Toldrà Bastida i Eulàlia Maspons
Fotografies: Eulàlia Maspons

Fotografies d'en Josep Comas del Delta de la Tordera després del temporal marí 23/12/2019 Font: Grup de Facebook Delta la Tordera

Fotografies d'en Josep Comas del Delta de la Tordera (aquestes i altres a facebook.com/groups/1445275 ) Sort que els municipis deltaics implicats van apostar per una Taula on cercar solucions per aquestes coses...carrils bici, jardineria, xerrades i sortidetes...ho tenen controlat
👍

En respuesta a
Entre res i la ? El camí es llarg...


En respuesta a y
Quina Taula?
🤷‍♂️
Els 4 ajuntaments van decidir (comunicat per "l'equip tècnic") que era, literal, "un banc d'idees, sense cap treball tècnic sobre el que treballar, no vinculants, i sempre que no es tractés sobre temes rellevants perquè interferien en les polítiques municipals".
🤷‍♂️


Així de memòria, la cosa va quedar en que alguns volien fer una jornada d neteja de plàstics a la platja, alguna sortida per les escoles i alguna cosa de fulletons per repartir.. mesures estrelles.. i xerrar del riu Serpis i del passeig fluvial per adaptar-se al canvi climàtic.
🤷‍♂️


Ha canviat alguna cosa?
🤔