dissabte, 8 de juny de 2019

Riu Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva) 8/6/2019


Aquesta tarda per la Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...

mínim 60 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus)
2 Serps d'aigua (Natrix maura)
3 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

centenars de Granotes verdes (Pelophylax perezi)

Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Verons de l'Adour (Phoxinus bigerri)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

uns 50 Paons de dia (Aglais io)
arreu, moltíssims avui
2 Brocats variables (Euphydryas aurinia)
Damers dels conillets (Melitaea deione)
Damers de la centàurea (Melitaea phoebe)
Mirallets (Issoria lathonia)
1 Papallona de la c blanca (Polygonia c-album)
2 Bruixes (Brintesia circe)
1 Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii)
Papallones reina (Papilio machaon)
Escacs ibèrics (Melanargia lachesis)
Blanquetes perfumades (Pieris napi)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Safraneres de l'alfals (Colias crocea)
Brunes de bosc (Pararge aegeria)
Daurats foscos (Thymelicus acteon)
Dards rossos (Ochlodes sylvanus)
Coures comuns (Lycaena phlaeas)
Blavetes de l'heura (Celastrina argiolus)
Blavetes comunes (Polyommatus icarus)
Morenetes meridionals (Aricia cramera)
Brunes de prat (Maniola jurtina)
1 Lleonada de garriga (Coenonympha dorus)
Saltabardisses cintades (Pyronia bathseba)

1 Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

3 Aligots comuns (Buteo buteo)
5 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
5 Martinets blancs (Egretta garzetta)
9 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 15 Blauets (Alcedo atthis)
2 nius més localitzats a 2 talussos diferents nous d'aquest any amb la torderada de novembre passat, i molts joves arreu (mínim 12).
mínim 9 Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 4 parelles a 4 llocs diferents
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
1 Perdiu roja (Alectoris rufa)
1 Cucut (Cuculus canorus)
6 Abellerols (Merops apiaster)
mínim 4 Oriols (Oriolus oriolus)
2 Picots verds (Picus viridis)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Tudons (Columba palumbus)
5 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
1 Garsa (Pica pica)
2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
1 Papamosques gris (Muscicapa striata)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
4 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

nounat de Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)...

Granota verda (Pelophylax perezi)...

Paó de dia (Aglais io)...

No em cansaré mai de dir que els rius han d'erosionar marges i formar talussos, per petits que siguin, són importants per a moltes espècies i enguany sembla un bon any de blauets gràcies a la torderada de novembre passat... Sense talussos no hi ha blauets nidificants, per molts peixos que hi hagi i per molt neta que estigui l'aigua... insisteixo.


Algunes imatges de la Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...