dissabte, 1 de març del 2008

Tram final de la Riera de Vallmanya (Tordera) 1/3/08


Amb el David Caballé a les aigües residuals de l’EDAR de Tordera i tram final de la riera de Vallmanya-riu Tordera (Tordera)...

Una oreneta de ribera (Riparia riparia), la primera de l’any.

Una cotxa blava (Luscinia sverica)

Un teixidor (Remiz pendulinus)

... com a més destacat.

També un rascló (Rallus aquaticus), polles d’aigua (Gallinula chloropus), els sempre presents xoriguer comú (Falco tinnunculus), aligot comú (Buteo buteo) i esparver vulgar (Accipiter nisus),... entre altres.

Abundants, per variar, les granotes verdes (Pelophylax perezi), les sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica), alguna reineta (Hyla meridionalis), 3 tortugues de temples roges – de Florida – (Trachemys scripta) i almenys 3 tortugues de rierol (Mauremys leprosa) però difícils de quantificar entre tanta vegetació.

Illa de riu i Braç esquerre del riu Tordera (Tordera) 1/3/08

Llacuna del Life (Tordera) sota la boira
.
Aquest matí amb una boira que no escampava mai a l’illa del riu i el braç esquerre (Tordera)...

Ja hi ha 4 cabussets (Tachybaptus ruficollis) a la llacuna del Life, dues parelles d’ànecs collverds (Anas platyrhynchos), almenys 5 polles d’aigua (Gallinula chloropus), un aligot comú (Buteo buteo), més de 5 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea), ... com a més destacat.

Basses del braç esquerre del riu Tordera...


Aligot comú (Buteo buteo)
.
Abundants les granotes verdes (Pelophylax perezi) per tot arreu, a l’igual que les centenars de postes i milers de petits cap-grossos de gripaus corredors (Epidalea calamita)...
.

algunes notícies per llegir 1/3/08...

Sobre Pinya de Rosa…

La Generalitat té tres mesos per comprar Pinya de Rosa o si no l´haurà d´expropiar
Diari de Girona 1/3/08

L'escriptura de la venda va entrar a l'Ajuntament el 20 de febrer. El Govern es podria veureobligat a igualar el preu de compra, 24 milions d'euros, quan l'oferta oscil·lava entre 12 i 15Més sobre el retrocés de la costa...


El consell de ministres aprova 1,7 milions per refer el passeig
Diari de Girona 1/3/08

L'aportació de sorra depèn de l'estudi d'impacte ambiental que s'està fent sobre els bancs de Blanes i Arenys


El govern espanyol aprova invertir 1,7 milions a s'Abanell de Blanes
El Punt 01.03.2008 T.B.Sobre l’aigua...


Medi Ambient, la sequera i el Ter
Editorial Diari de Girona 1/3/08

En campanya electoral hi ha coses que es tendeixen a magnificar", va afirmar dijous a Celrà el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, sobre les fuites a la canonada que porta l'aigua del riu Ter a Barcelona. Baltasar va fer...Aigua
Ramon Iglesias. Diari de Girona 1/3/08

El periodisme viu dels titulars i la política fabrica titulars per sobreviure. La política no té memòria i el periodisme en té poca. No és d'estranyar, doncs, l'espectacle de portades, declaracions i acusacions sobre l'aigua... o millor dit sobre...


L'aigua, un bé escàs que exigeix nous hàbits
El Punt 29.02.2008 JAUME ROCABERT CABRUJA.

Visó americà (Mustela vison) al riu Tordera (Fogars de la Selva) 29/2/08

.
Avui he sorprès a un petit visó americà (Mustela vison) mentre cercava aliment entre les roques del riu Tordera sota el pont de l’autopista AP-7 (Fogars de la Selva).
.

Es tracta una espècie invasora introduïda a Europa degut a escapaments de granges pelleteres o a alliberaments per part de grups “defensors dels animals” i que ràpidament s’han escampat per tot el territori, més concretament als medis aquàtics. Actualment és molt comú a tota la conca del riu Tordera i els podem trobar al riu, rieres, estanys, basses,... amb relativa facilitat.

El principal problema que comporta és la depredació que exerceix sobre les espècies autòctones... amfibis, peixos, tortugues d’aigua,... nius, polls i fins i tot adults d’aus aquàtiques,... mamífers,... en definitiva qualsevol cosa que estigui al seu abast durant els seus constants saltirons i corredisses pels espais humits, i posant en perill o en declivi important a moltes d’aquestes espècies.

Tot i que en determinats llocs es realitzen captures per al control de les seves poblacions (com per exemple a Sils), es fa de manera aïllada tant a l’espai com en el temps, fent inútils tots aquests esforços degut a la gran mobilitat i ràpida expansió des de llocs propers i comunicats per una àmplia xarxa de rieres, recs i canals. Afegir que actualment no hi ha cap mena de control o gestió de les espècies invasores al riu Tordera i rodalies.

Caldria doncs realitzar una sèrie de campanyes destinades a la seva captura “a tota la conca” de manera periòdica i continuada.

Algunes fotografies del visó americà d’aquesta tarda...

Riera de Santa Coloma (Maçanet de la Selva-Massanes) 29/2/08


Des del pont de l’autopista AP-7 amunt, la Riera de Santa Coloma fa de límit municipal entre Maçanet de la Selva i Massanes.

Es tracta d’un tram molt sorrenc i totalment envoltat de plantacions lineals inundables de pollancres i plàtans. Abundants freixes, gatells, salzes, verns i algun roure a les ribes, i al llit del riu abundants boges, canyís, càrex i herbassars amb alguns tolls. El tram proper al pont de ferro de la C-35 topa amb una paret rocosa i un bosc humit de roures, sureres i pinastres.
.

Com a més destacable... una xivita (Tringa ochropus), una parella d’ànecs collverds (Anas Platyrhynchos), més de 10 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea), abundants encara els repicatalons (Emberiza schoeniclus), 6 cornelles (Corvus corone), 2 aligots comuns (Buteo buteo),... entre altres.

Abundants les granotes verdes (Pelophylax perezi) a tot el recorregut.

Xivita (Tringa ochropus)
.
Molt seca la bassa de Can Panol (Massanes), i abundant floració a les plantacions...
.

Desembocadura del riu Tordera 29/2/08

.
Imatge insòlita de la desembocadura del riu Tordera… casi completament seca, amb alguns trams del canyís amb aigua.

17 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), a la sorra de la platja o nedant al mar. Unes 15 polles d’aigua (Gallinula chloropus), cercant menjar al fang. 2 rasclons (Rallus aquaticus) limitats al escàs canyís inundat que queda. 2 cueretes blanques (Motacilla alba) i 4 garses (Pica pica)... i gràcies.
.
ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
.
Rasclons (Rallus aquaticus)
.
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
.
Continua el soroll del motor per bombejar l’aigua al mar, val a dir que amb escassa efectivitat de les pantalles per insonoritzar-lo (només amb pantalles direcció al càmping)...
.
.
I paradisíaques platges ... llestes per acollir als turistes...
.

dijous, 28 de febrer del 2008

Pla de Can Golba (Tordera) 28/2/08


Sota l’urbanització de Niàgara Parc (Tordera), trobem el Pla de Can Golba... conjunt de camps de conreus i plantacions de pollancres drenats per un conjunt de canals i recs, i envoltats de rouredes i bosc mediterrani (a grans trets).

També podem trobar un conjunt de prats sense conrear (petits i testimonials) amb joncs, alguns freixes, roures i gatells al canal central.

La major part dels canals tenen aigua tot l’any, i estan majoritàriament coberts de boga, canyís i càrex. A la part central del pla, aquest canal es converteix en una bassa.

Tot i la proximitat a l’urbanització, és una zona molt tranquil·la perquè entre aquesta i pla transcorre la riera de Can Cerdanet (autèntica claveguera a l’aire lliure que recull totes les aigües fecals de l’urbanització i masos).
.
.
Només trobarem informació sobre aquest espai al Inventari de zones humides de Catalunya...

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_zones_humides/enllassos.jsp?ComponentID=37854&SourcePageID=38689#1

... concretament a...

Zones humides de la conca de la Tordera (pàg. 89)

Sota el topònim «aiguamolls del curs baix del Tordera» s’agrupen una sèrie de petits espais localitzats al curs d’aquest riu.

Sobre un d’aquests petits espais, el Pla de Can Golba, podem llegir “literalment”…

Pla de can Golba
Es tracta d’una sèrie d’herbasars i prats humits. Alguns dels prats presenten recobriment arbori, amb espècies com el freixe (Fraxinus angustifolia), el gatell (Salix atrocinerea), etc. Entre els higròfits i helòfits destaquen Alisma plantagoaquatica, Juncus conglomeratus, J. bufonius, Scirpus setaceus, Rorippa nasturtium-aquaticum, Galium palustre, Sparganium erectum, etc. Entre els hidròfits que es troben en aquests herbassars (hàbitat d’interès comunitari, codi 3150) Ranunculus trichophyllus i Callitriche stagnalis.


Referint-se al conjunt dels “aiguamolls del curs baix del Tordera”...

Particularitats ecològiques i biològiques…

- Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva hàbitats
- Presència d’espècies de fauna dels annexos II i IV de la Directiva hàbitats
- Elevada diversitat biològica i representativitat

Valoració general de l’indret…

Els aiguamolls del curs baix del Tordera són un conjunt d’espais de notable interès natural i conservacionista. L’aigua d’inundació hi és de millor qualitat que la del riu i destaquen per la seva elevada diversitat florística, amb espècies força rares en el conjunt de Catalunya.

...

Tot i que actualment aquest inventari es troba en revisió (eterna, val a dir), ja fa molts anys que aquest pla va sofrir una gran transformació (tala de bosc de ribera i ompliment amb terres pel cultiu de cereal), i actualment no gaudeix de la majoria d’espècies vegetals a que fa referència.

Per una banda la seva inclusió “renovada” a l’inventari, la encara presència de totes les espècies d’amfibis de la baixa Tordera (totes), la presència de tortugues de rierol (Mauremys leprosa), i el seu encara potencial (existència de retalls de vegetació i arbrat riberenc, orquídies, roureda,..) ... i per altre banda la cada vegada més unànime necessitat de millorar les zones humides com a instrument de regulació i millora dels recursos hídrics de la conca... farien molt interessant un conjunt de mesures per recuperar aquesta zona humida.

Comença la floració (roureda)...
.

A tocar de l'urbanització...
.

Resistint encara al formigó, a tocar de l’urbanització trobem un retall d’allò que al seu dia era molt més abundant... una zona inundable (a la part central amb més de mig metre de profunditat) amb herbassars, canyís, alguns gatells i freixes, i una petita plantació de pollancres.

A destacar la gran quantitat de postes d’amfibis i almenys 2 tritons palmats (Lissotriton helveticus) nedant entre les tiges de canyís, molt escorredissos. A última hora abundants cants de reinetes (Hyla meridionalis), tòtils (Alytes obstreticans) i granotes verdes (Pelophylax perezi).
.
Posta de gripau corredor (Epidalea calamita)
.

Pel que fa a observacions avui...

Un aligot comú (Buteo buteo), almenys 4 picots verds (Picus viridis) i un picot garser gros (Dendrocopos major), trist (Cisticola juncidis), rossinyol bord (Cettia cetti), merla (Turdus merula),...

Però molt abundants ja els hèptils...

5 tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
3 vidriols (Anguis fragilis)
>10 sargantanes (Podarcis sp.)
1 llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) juvenil
>100 granotes verdes (Phelophylax perezi)
>50 reinetes (Hyla meridionalis) escoltades
>5 tòtils (Alytes obstreticans) escoltats
2 tritons palmats (Lissotriton helveticus)
1 granota pintada (Discoglossus pictus)
14 gripaus corredors (Epidalea calamita)
.
Vidriols (Anguis fragilis)
.
Sargantana (Podarcis sp.)

llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) juvenil

Granota verda (Pelophylax perezi)

Gripau corredor (Epidalea calamita)