dissabte, 20 de gener de 2018

Aus marines davant la costa del Maresme 20/1/2018 Font: Twitter.com

Brash in the wake. Mataró pelagic trip, Sea


Pere Alzina Hace 3 horas

Desembocadura de la Tordera 20/1/2018


Aquesta tarda per la desembocadura de la Tordera...

1 Llagostot egipci (Anacridium aegyptium)

1 Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)

7 Granotes pintades (Discoglossus pictus)

Llisses calues (Liza ramada)
Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

9 Gossos (Canis familiaris)

5 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
11 Mascarells (Morus bassanus)
4 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
mínim 545 Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
nombre considerable, a tot arreu (a la barra, grups al mar, volant, dins la desembocadura amb les vulgars,...).
mínim 115 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
mínim 79 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
8 Xarxets comuns (Anas crecca)
4 mascles i 4 femelles
38 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
2 Rasclons (Rallus aquaticus)
18 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
3 Becadells comuns (Gallinago gallinago)
1 Blauet (Alcedo atthis)
mínim 1 Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
3 Titelles (Anthus pratensis)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
unes 15 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
uns 10 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
1 Puput (Upupa epops)
1 Picot verd (Picus viridis)
mínim 3 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
uns 40 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
4 Garses (Pica pica)
2 Tords comuns (Turdus philomelos)
3 Merles (Turdus merula)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
mínim 3 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
uns 15 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
uns 15 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
mínim 4 Verdums (Carduelis chloris)
unes 20 Caderneres (Carduelis carduelis)

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

Granotes pintades (Discoglossus pictus)...

Gavines capnegres (Larus melanocephalus)...

Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) majoritàriament i algunes capnegres...

I gràcies...


Algunes imatges de la desembocadura de la Tordera...


És una llàstima (per ser suau i correcte) que hagin tornat a obrir un accés directe a l'interior del riu, tancat amb vegetació i plantat amb freixes i oms joves fa uns anys, i només per canviar un poste de la llum. Entre això i el carril bici ho trinxen de nou...