dissabte, 11 de gener del 2020

Desembocadura de la Tordera 11/1/2020 Miquel Pons. Font: ornitho.cat

Observacions de Miquel Pons d'aui a la desembocadura de la Tordera...

uns 10 Gavians argentats (Larus michahellis)
unes 20 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
uns 10 Esplugabous (Bubulcus ibis)
1 Picot verd (Picus viridis)
uns 15 Tudons (Columba palumbus)
unes 20 Garses (Pica pica)
4 Merles (Turdus merula)
6 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
5 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
1 Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
2 Gafarrons (Serinus serinus)
unes 100 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Miquel Pons

Pagès de Dalt (Breda) 11/1/2020 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a Pagès de Dalt (Breda)...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Passerells comuns (Carduelis cannabina)
Lluers (Carduelis spinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Sobre petjades a la llera sorrenca 11/1/2020 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

Comparativa entre les petjades dels dos ungulats més habituals: el cabirol (1) i el senglar (2). Fixeu-vos en la disposició de les peülles secundàries, alineades amb les principals en el primer, i sobresortint pels laterals (donant forma trapezoidal) en el cas del senglar.

En respuesta a
I comparativa de mida entre les petjades d'un cabirol i les d'una llúdriga adulta (possiblement mascle).

Nucli urbà de Tordera i voltants 11/1/2020 David Caballé Ferran. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé Ferran d'avui al nucli urbà de Tordera i voltants...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
Gavians argentats (Larus michahellis)
2 Esplugabous (Bubulcus ibis)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Passerells comuns (Carduelis cannabina)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
1 Reietó (Regulus regulus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

També...

1 Aligot comú (Buteo buteo) a l'estany de Mas Mateu (Fogars de la Selva).

1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes) a la Riera de Repiaix (Sant Feliu de Buixalleu).

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé Ferran

Gualba 10/1/2020 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografia de l'Andreu Duclau d'ahir divendres a Gualba...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
Cornelles negres (Corvus corone)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
7 Lluers (Carduelis spinus)...
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Gafarrons (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: Andreu Duclau

Desembocadura de la Tordera 10/1/2020 Miquel Pons. Font: ornitho.cat

Observacions de Miquel Pons d'ahir divendres 10/1/2020 a la desembocadura de la Tordera...

unes 60 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
1 Mussol comú (Athene noctua)
20 Esplugabous (Bubulcus ibis)
uns 20 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Picot verd (Picus viridis)
Feia el reclam territorial
uns 15 Tudons (Columba palumbus)
6 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
unes 100 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Miquel Pons

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 10/1/2020 Pedro Plans. Font: ornitho.cat

Observacions de Pedro Plans d'ahir divendres 10/1/2020 al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
4 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
4 Tudons (Columba palumbus)
6 Coloms roquers (Columba livia)
1 Griva (Turdus viscivorus)
1 Tord comú (Turdus philomelos)
1 Merla (Turdus merula)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
1 Alosa vulgar (Alauda arvensis)
1 Titella (Anthus pratensis)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
3 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
2 Gratapalles (Emberiza cirlus)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
9 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
5 Lluers (Carduelis spinus)
15 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Rossinyol bord (Cettia cetti)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
1 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
1 Mallerenga carbonera (Parus major)
9 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
10 Pardals comuns (Passer domesticus)
1 Verdum (Carduelis chloris)
6 Gafarrons (Serinus serinus)
6 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Pedro Plans

Port d'Arenys de Mar 3/1/2020 Daniel Roca. Font: ornitho.cat

Observacions de Daniel Roca del passat divendres 3/1/2020 al Port d'Arenys de Mar...

unes 15 Baldrigues balears (Puffinus mauretanicus)
2 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
15 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
uns 10 Mascarells (Morus bassanus)
2 Gavines corses (Larus audouinii)
uns 100 Gavians argentats (Larus michahellis)
unes 50 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
unes 50 Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
uns 20 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
1 Blauet (Alcedo atthis)
1 Tudó (Columba palumbus)
uns 10 Coloms roquers (Columba livia)
2 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
3 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Daniel Roca

divendres, 10 de gener del 2020

Aiguabarreig Riera d'Arbúcies-Riu Tordera (Hostalric)

Observacions de David Caballé d'avui a l'Aiguabarreig Riera d'Arbúcies-Riu Tordera (Hostalric)...

1 Cornella negra (Corvus corone)
1 Gavià argentat (Larus michahellis)
1 Agró blanc (Casmerodius albus)
Tudons (Columba palumbus)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Titelles (Anthus pratensis)
2 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 10/1/2020 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

3 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Corb (Corvus corax)
3 Cornelles negres (Corvus corone)
8 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
3 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
Tudons (Columba palumbus)
2 Grives (Turdus viscivorus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
8 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
67 Aloses vulgars (Alauda arvensis)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Pardals de bardissa (Prunella modularis)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Passerells comuns (Carduelis cannabina)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)

També 1 Bernat pescaire (Ardea cinerea) a Sant Feliu de Buixalleu.

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

1era crescudeta de la Tordera de l'any 10/1/2020

Amb les pluges d'aquest matí de divendres 10/1/2020, 1era crescudeta de la Tordera de l'any... de 1.6 a 4.4 m3/s i pujant el cabal del riu a Can Simó (Fogars de la Selva)...


Javier Romera
@XavierRomeraC
Bueeenu... Fins els 4,8 m3/s i ja a la baixa el cabal de la Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva). I ho torno a dir... és un engany (i insult) els cabals assignats per aquest riu per a aquesta aplicació, i amb 4 gotes i una simple i normal crescudeta salta el verd
😏

--------------------------------------------------------

Sap greu aigualir el titular però la Tordera continua dins el sistema Ter Llobregat. L'aqüífer i la dessalinitzada es continuarà gestionant segons demandes AMB i nivell de embassaments fora conca, no dels cabals ecològics del riu o d les peculiaritats i necessitats locals...Fum
😏


El Govern aprova el Pla de sequera per garantir una gestió més localitzada i exacta en episodis d’escassetat d’aigua
Ràdio Tordera 10/1/2020


El Govern ha aprovat aquest dimarts el Pla de sequera per millorar la gestió dels episodis d’escassetat d’aigua a les conques internes de Catalunya. El pla substituirà l’aprovació i l’aplicació dels decrets de sequera, una eina que fins ara s’activava en situacions de falta d’aigua i que comportava mesures de gestió restrictives i d’aplicació global. Es divideix el territori de les conques internes catalanes en un total de 18 unitats d’explotació, en funció dels recursos d’aigua que s’utilitzen per garantir les diferents demandes i de la pluviometria. Les mesures a aplicar s’adapten a cada realitat i no de manera general i homogènia, com passava amb els decrets de sequera. El pla fixa cinc escenari i preveu adoptar mesures molt abans de l’entrada en situacions que impliquin restriccions d’aigua.

Una de les principals novetats del Pla de sequera és l’activació de mesures preventives molt abans d’arribar a una situació de sequera. En aquest sentit, a mesura que disminueixen les reserves dels recursos convencionals (embassaments i aqüífers), agafen més rellevància el recursos d’aigua no convencionals, com la dessalinització, l’ús de pous de sequera i l’aigua regenerada.

Entre finals de setembre i principis de desembre es van activar mesures per incrementar la producció d’aigua dessalinitzada en el sistema Ter Llobregat, ja que hi havia menys del 60% de reserves. Amb l’adopció d’aquestes solucions (amb les dessalinitzadores del Llobregat i la Tordera funcionant al 70 i al 75%, respectivament), s’ha alentit la disminució de reserves en els embassaments, allargant en el temps la necessitat d’adoptar mesures més restrictives en cas que la situació no millori.

El nou pla determina cinc escenaris en funció de l’estat de les reserves d’aigua: normalitat (embassaments al 60% de la seva capacitat o superior), prealerta (per sota del 60%), alerta (40%), excepcionalitat (25%) i emergència (16%).

Pluja 10/1/2020


Primeres pluges d'aquest any 2020, i bona regadeta, aquest divendres matí 10/1/2020...

15.2 mm a Santa Maria de Palautordera
17.0 mm a Vallgorguina
23.4 mm a Montnegre
17.8 mm a Sant Celoni
19.6 mm a La Batllòria
15.8 mm a Breda
12.0 mm a Fogars de la Selva
11.1 mm a Tordera
6.2 mm a Tossa de Mar
4.6 mm a Lloret de Mar
7.4 mm a Blanes
9.7 mm a Malgrat de Mar
10.1 mm a Santa Susanna
5.4 mm a Pineda de Mar
5.6 mm a Calella
7.6 mm a Sant Pol de Mar
9.8 mm a Canet de Mar
11.2 mm a Arenys de Mar
13.0 mm a Arenys de Munt
11.6 mm a Arenys de Munt
15.0 mm a Sant Iscle de Vallalta

15.4 mm a Puig Sesolles (Montseny 1.668m)
i 12 cm de neu
13.0 mm a Montseny
13.4 mm a Arbúcies
17.8 mm a Sant Hilari Sacalm
16.2 mm a Santa Coloma de Farners
8.2 mm a Sils
10.4 mm a Caldes de Malavella
11.2 mm a Llagostera


No hi ha res més pronosticable que lo que passa al Montseny després d'una nevadeta en divendres
😏


Bona enfarinada a cotes altes del massís del Montseny. Al Puig Sesolles s'han acumulat 12 cm de neu! Benvinguda!!! Imatges de la càmera de betevé a beteve.cat/temps-barcelona