dissabte, 6 de maig del 2017

Més sobre el Rorqual comú (Balaenoptera physalus) mort aparegut a la Platja Gran de Lloret de Mar 6/5/2017

Una embarcació de trasllada la morta de al port de

Rectificació: la balena morta trobada a l'han portat mar endins. Allà intentaran enfonsar-la, donat el seu estat de descomposició.

Apareix una balena morta a la platja de Lloret (Vídeo: )

En respuesta a  
El moment en què retiren el cadàver de la balena de (Vídeo: )

VÍDEO: Aparece una ballena muerta en la playa de Lloret de Mar

Aparece una ballena muerta en la costa de Lloret de Mar

Aparece el cadáver de una ballena en Lloret de Mar

Remolquen mar endins una balena en avançat estat descomposició que ha aparegut morta a la platja Gran de Lloret, a la Selva.

Apareix una balena morta a la platja de Lloret

Estornell negre (Sturnus unicolor) al Pla de Pineda (Malgrat de Mar) 6/5/2017

Aquesta tarda hi havia 1 Estornell negre (Sturnus unicolor) al Pla de Pineda (Malgrat de Mar), espècie poc freqüent a la zona.

També...

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus) femella
mínim 1 Tórtora (Streptopelia turtur)
1 Puput (Upupa epops)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
... entre altres.

Falcó cama-roig (Falco vespertinus) al Pla d'Amunt (Tordera) 6/5/2017

1 Falcó cama-roig (Falco vespertinus) mascle avui al Pla d'Amunt (Tordera), a un fil elèctric paral·lel a la carretera BV-5122 de Tordera a Fogars.

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 5/5/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografies de l'Arnau Tolrà d'aquest divendres 5/5/2017 al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

1 Milà negre (Milvus migrans)...
uns 5 Aligots comuns (Buteo buteo)
2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
mínim 12 Xots (Otus scops)
2 Mussols comuns (Athene noctua)
mínim 6 Corriols petits (Charadrius dubius)...
Comentari : principis de display al guaret.
Cogullades vulgars (Galerida cristata)
Comentari : Nius amb polls. En talussos.
2 Piules dels arbres (Anthus trivialis)
mínim 4 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
2 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe)
mínim 7 Cruixidells (Emberiza calandra)
4 Tórtores (Streptopelia turtur)
Abellerols (Merops apiaster)
2 Capsigranys (Lanius senator)
1 Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
mínim 1 Cuereta groga alemanya (Motacilla flava flava)
mínim 45 Cueretes grogues escandinaves (Motacilla flava thunbergi)...
Comentari : Estol compacte, s'ajoquen juntes
1 Cuereta groga anglesa (Motacilla flava flavissima)...
mínim 3 Cueretes grogues ibèriques (Motacilla flava iberiae)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Comentari :Primera vegada que nidifica aquí. A l'edificació SW.
mínim 25 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografies: Arnau Tolrà

Pas intens de cueretes grogues de diverses nacionalitats. Les + septentrionals són les que passen + tard. Motiu: Adequar l'arribada al clima

Voltants del riu Tordera a Fogars de la Selva 5/5/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest divendres 5/5/2017 al riu Tordera a Fogars de la Selva...

1 Milà negre (Milvus migrans)
Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 5 Tórtores (Streptopelia turtur)
1 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
Comentari : Cantant a ple sol.
mínim 10 Cruixidells (Emberiza calandra)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Pla d'Anyells (Tordera) 5/5/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest divendres 5/5/2017 al Pla d'Anyells (Tordera)...

2 Àguiles marcenques (Circaetus gallicus)
Comentari : Fent jocs aeris.
1 Milà negre (Milvus migrans)
3 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 Xot (Otus scops)
Cornelles negres (Corvus corone)
2 Martinets rossos (Ardeola ralloides)
Comentari : En vol cap al sud, amb martinets blancs.
16 Martinets blancs (Egretta garzetta)
Gavians argentats (Larus michahellis)
mínim 1 Capsigrany (Lanius senator)
1 Cotoliu (Lullula arborea)
Cogullades vulgars (Galerida cristata)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
3 Puputs (Upupa epops)
uns 20 Abellerols (Merops apiaster)
Oriols (Oriolus oriolus)
2 Cucuts (Cuculus canorus)
Tudons (Columba palumbus)
3 Coloms roquers (Columba livia)
3 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
3 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Griva (Turdus viscivorus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols de garriga (Sylvia cantillans)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Ballesters (Apus melba)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Gravera de Palafolls 5/5/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest divendres 5/5/2017 a la Gravera de Palafolls...

1 Milà negre (Milvus migrans)
Comentari : Duent branca riu amunt.
3 Agrons rojos (Ardea purpurea)
2 Corriols petits (Charadrius dubius)
2 Cueretes grogues ibèriques (Motacilla flava iberiae), mascle i femella
Comentari : Parella amb actitud de nidificació.
mínim 65 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
Comentari : dues parelles amb polls
Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
Comentari : Polls de totes mides.
1 Perdiu roja (Alectoris rufa)
1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Estany de Can Torrent (Tordera) 5/5/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest divendres 5/5/2017 a l'Estany de Can Torrent (Tordera)...

mínim 1 Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
mínim 1 Fotja vulgar (Fulica atra)
mínim 1 Tórtora (Streptopelia turtur)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Riu Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva) 5/5/2017


Aquest divendres 5/5/2017 pel riu Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...

mínim 98 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
15 captures manuals
mínim 2 Serps verda (Malpolon monspessulanus)
unes 10 Serps d'aigua (Natrix maura)
mínim 2 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

2 larves de Tritó palmat (Lissotriton helveticus)
1 larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
capgrossos i postes de Reineta meridional (Hyla meridionalis)
1 Gripau comú (Bufo spinosus)
capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)
capgrossos i metamòrfics de Granota pintada (Discoglossus pictus)
milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu

unes 5 Anguiles europees (Anguilla anguilla)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Barbs rojos (Phoxinus phoxinus)
Carpes (Cyprinus carpio)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

rastres de Llúdriga (Lutra lutra), petjades i excrements
5 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)
rastres i restes d'Eriçons comuns (Erinaceus europaeus)
rastres de Senglars (Sus scrofa)

1 Milà negre (Milvus migrans)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Agrons rojos (Ardea purpurea)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
4 Corriols petits (Charadrius dubius), 2 parelles
2 Xivites (Tringa ochropus)
1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 2 Oriols (Oriolus oriolus)
2 Abellerols (Merops apiaster)
1 Cucut (Cuculus canorus)
2 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tudons (Columba palumbus)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
2 Picots verds (Picus viridis)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
2 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
2 Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
3 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
mínim 1 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
2 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 1 Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 2 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 2 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
mínim 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Falciots negres (Apus apus)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Serp d'aigua (Natrix maura)...

larves de Tritó palmat (Lissotriton helveticus)...

larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

capgrossos de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...

postes de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...

Granota pintada (Discoglussus pictus)...

Gripau comú (Bufo spinosus)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Algunes imatges del riu Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...