dissabte, 20 de juny de 2009

FOTODENÚNCIA 20/6/09... L’ACA i subcontratas, principals responsables de la degradació del curs baix del riu Tordera.

Primer cal que ens ubiquem... al tram del braç esquerre del riu entre l’estació de Renfe i el Life...
.Això són les obres per passar la canonada de Blanes a Cardedeu al seu pas pel Braç esquerre del riu Tordera (PEIN, XN2000, protegit al POUM, i la mare que els va parir)...
.

Esculleres en comptes de bosc de ribera i canyissar, estretament i ocupació de lleres, ompliments de terres, tales,...

Hi concorren l’ACA, Medi Natural, Regidoria de Medi Ambient,... on hi treballen tècnics, càrrecs,... o això diuen (cobrar segur).

Espai “protegit”, època de nidificació, Directiva Marc de l’Aigua, PEF, etc, etc, etc,... ... ... s’ho passen tot pel cul.

Es que ningú controla aquestes coses???

Es que ningú treballa a aquests departaments???

I a la regidoria???

Es que a ningú l’importa???

Recomano que feu un càlcul de lo que ens estalviaríem si deixéssim de “mantenir” a tots els tècnics i polítics que, teòricament, tenen cura d’aquestes coses per nosaltres... us portareu una sorpresa.

Desprès s’omplen la boca amb “restauracions”, “treballs de millora”, “reforestacions”, “ajudes i subvencions”, “Directiva Marc de l’Aigua”, “laminació”, etc, etc, etc,... amb diner públic, això sí, i cobrant, oi?

No seria més fàcil (i econòmic) no enviar a la merda lo que encara tenim??? I més quan “teòricament” ells mateixos l'han “protegit”!!! O això semblava.

A l’ACA, a Medi Natural, a la Regidoria de Medi Ambient, als seus càrrecs i tècnics, ... i a qui li doni la gana ... li recomano que llegeixin una mica (en hores de feina, no patiu, així semblarà que esteu treballant)...

Sobre el PEIN...

El Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (DMAH)

Sobre la XN2000...

Xarxa Natura 2000 (DMAH)

ES5110007 Riu i Estanys de Tordera

Sobre les Àrees d’Interès Natural Específic del POUM de Tordera...

http://oslo.geodata.es/tordera/textos/normativa/3_VOLUM_7_RUSTIC.pdf

Sobre la PEF...

Planificació de l’espai fluvial a la conca de la Tordera

Sobre els boscos de ribera...

Subvencions per a actuacions de restauració d'espais fluvials

Sobre la Directiva Marc de l’Aigua...

Els principis essencials

Directiva marc de l'aigua

L'aigua i el medi

Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE

Futur Consell de la Conca de la Tordera. Reunió informativa 25/9/07

INFORME DE LES SESSIONS INFORMATIVES DE LA CONCA DE LA TORDERA

Taules sectorials del Procés Participatiu. Futur Consell de Conca.

Consell de Conca. Informe de les sessions informatives

INFORME SESSIÓ PLENÀRIA 1… PLA DE GESTIÓ DE LA CONCA DE LA TORDERA. Blanes 30/10/07

Consell de Conca. Actes dels grups de treball temàtics 1ª sessió (1/2)

Consell de Conca. Actes dels grups de treball temàtics 1ª sessió (2/3)

Consell de Conca. Actes dels grups de treball temàtics 1ª sessió (3/3)

Document "Función, problemática y riesgos en los ríos" per Alfredo Ollero

Consell de Conca. Actes de les sessions temàtiques i de la sessió plenària

Consell de Conca. Convocatòria a la Sessió de Retorn a les propostes al programa de mesures.

Sessió de Retorn del Procés Participatiu del Consell de Conca del Tordera 18/2/08

Disponible la presentació de la Sessió de Retorn del Procés Participatiu del Consell de Conca del Tordera del 18/2/08

I si saben, que llegeixin una mica més...

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA... Sobre la gestió, recuperació i redacció de projectes relacionats amb els espais fluvials i la vegetació de ribera. ACA

Bibliografia recomanada... ELS SISTEMES SOCIOECOLÒGICS DE LA CONCA DE LA TORDERA. ICHN, L’Observatori. 2008

Bibliografia recomanada... LA TORDERA, PERSPECTIVA GEOGRAFICOHISTÒRICA D’UN RIU. Cèsar Gutiérrez i Perearnau. Sant Celoni, 1999

Guies i directrius d'espais fluvials
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P5001477021217598421450&profileLocale=ca

Treballs de planificació de l'espai fluvial
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1203954461208200489918

Protocols per a l'elaboració de treballs de planificació de l'espai fluvial
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1204054461208200491072

Hi ha més, però pobrissons... seria demanar massa.

Properament...

El declivi de la granota verda, programa “El medi ambient” de TV3 18/6/09

Ho podeu veure aquí...

El declivi de la granota verda
El medi ambient (TV3) 18/6/09

Sobre la posta de corriol petit (Charadrius dubius) a la platja de la desembocadura del riu Tordera 20/6/09...


Doncs les cintes i la senyal per delimitar la posta funcionen...

Sobre la posta de corriol petit (Charadrius dubius) a la platja de la desembocadura del riu Tordera 18/6/09

Primer cap de setmana de prova, molta gent arreu, nens llençant petards a la platja, banyistes, gent passejant el gos, ... i de moment ho respecten.

Sempre hi ha el típic graciós, però de moment ho respecten...


El corriol torna a covar la posta un cop marxen els tafaners (varis)...


I pel que sembla, les garses (Pica pica) també respecten la zona, potser per les cintes?... pul·lulen per la platja però no s’apropen...

De moment... funciona.

Desembocadura del riu Tordera 19/6/09

Aquest divendres a la desembocadura del riu Tordera, com a més destacat...

2 corriols camanegres (Charadrius alexandrinus) al llit del riu
6 corriols petits (Charadrius dubius), les dos postes
65 gavines corses (Larus audouinii)
>100 gavians argentats (Larus michahellis)
2 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis) costa amunt
6 corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) joves
2 oriols (Oriolus oriolus)
1 boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
trist (Cisticola juncidis)
1 puput (Upupa epops)
7 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
4 polls morts de polla d’aigua (Gallinula chloropus)
... entre altres, i gràcies... molta gent arreu.
.
polls morts de polla d'aigua (Gallinula chloropus)...
.

corriols petits (Charadrius dubius)...


gavines corses (Larus audouinii)...


gavines corses (Larus audouinii) i gavians argentats (Larus michahellis)...

orenetes vulgars (Hirundo rustica)...

Algunes imatges d'aquest espai natural "desprotegit"...