dissabte, 18 d’agost del 2018

Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) pescant entre banyistes a Cala Canyelles (Lloret de Mar) 16/8/2018 Josep Tort. Font: Youtube.comLloret Banco de peces
Josep Tort 16/8/2018

Banco de peces a orillas de Cala Canyelles a tan solo 5 metros de la orilla. Impresionante!!

Crescudeta del cabal de la Tordera a Fogars de la Selva 17/8/2018

Crescudeta ahir del cabal de la Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva), i avui passant amb el cotxe pel pont de l'N-II a Tordera es torna a veure cabal superficial... Efímer però.

Comparativa del mateix tram de la Tordera (Can Simó, Fogars de la Selva) entre el 22/7/2018 i avui 18/8/2018... Hi ha més aigua a l'agost que al juliol... Està essent un molt bon any hidrològic...

A part de ser un bon any hidrològic, la millora en el nivell de l'aqüífer, uns 0,6 m per sobre de 2016 (any semblant a l'actual) hi te bastant a veure. Queda clar el camí a seguir si volem recuperar el cabal permanent que li pertoca a la Tordera!

Al tram final és tal com dius 100%, sense cap mena de dubtes. La diferència aquí és la plúvio que té molta més incidència directa en ser poc profund l'aqüífer (i a més a més, a més pluja menys extraccions per regar el blat de moro).

Riu Tordera aigües amunt de l'estació d'aforament de Can Simó (Fogars de la Selva) 18/8/2018


Aquest matí a la Tordera aigües amunt de l'estació d'aforament de Can Simó (Fogars de la Selva)...

centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
adults, juvenils, metamòrfics i capgrossos arreu

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Verons euroasiàtics (Phoxinus phoxinus)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

uns 10 Damers dels conillets (Melitaea deione)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Brunes boscanes (Pararge aegeria)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
4 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Blauet (Alcedo atthis)
1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
... com a més destacat.

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), juvenil i capgrossos...

Bernats pescaires (Ardea cinerea)...

Algunes imatges de la Tordera aigües amunt de l'estació d'aforament de Can Simó (Fogars de la Selva)...

Riu Tordera a Sant Cebrià (Fogars de la Selva) 18/8/2018


Aquest matí en ullada ràpida a la Tordera a l'alçada de Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...

mínim 6 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
tot i l'hora i els núvols

centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Blauet (Alcedo atthis)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
... com a més destacat.

Algunes imatges de la Tordera a Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...

Gualba 15/8/2018 Albert Montori. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Albert Montori d'aquest dimecres 15/8/2018 a Gualba...

1 Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)
1 Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)

1 Gripau comú (Bufo spinosus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Albert Montori

La típica tempesta de la segona meitat d'agost 17/8/2018, no tant al litoral.


Típica tempesta de la segona meitat d'agost aquest 17/8/2018, peró més a l'interior i muntanya que al litoral...

14.0 mm a Vallgorguina
12.0 mm a Santa Maria de Palautordera
8.2 mm a Sant Celoni
21.4 mm a Breda
22.1 mm a Fogars de la Selva
5.4 mm a Tordera
1.0 mm a Blanes
1.9 mm a Malgrat de Mar
2.7 mm a Santa Susanna
1.4 mm a Pineda de Mar
1.0 mm a Calella
16.6 mm a Canet de Mar
21.5 mm a Arenys de Mar
27.2 mm a Arenys de Munt
31.2 mm a Arenys de Munt

12.0 mm a Arbúcies
24.5 mm a Santa Coloma de Farners
30.2 mm a Sils

divendres, 17 d’agost del 2018

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 17/8/2018 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

2 Àguiles calçades (Aquila pennata)
1 caçant conill + 1 migració activa
2 Astors (Accipiter gentilis)
Comentari : Caçant tudons
Informació : 2x 1r any calendari
1 Milà negre (Milvus migrans)
Migració activa davant la tempesta.
4 Corbs (Corvus corax)
grup familiar
1 Escorxador (Lanius collurio)
Informació : 1x 1r any calendari
6 Capsigranys (Lanius senator)
mínim 6 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Blauet (Alcedo atthis)
mínim 35 Abellerols (Merops apiaster)
2 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
mínim 400 Ballesters (Apus melba)
migrant
mínim 17 Tórtores (Streptopelia turtur)
1 Tallarol gros (Sylvia borin)
7 Tallarols de garriga (Sylvia cantillans)
1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
mínim 45 Pardals roquers (Petronia petronia)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Pla del Repiaix (Breda) 17/8/2018 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui al Pla del Repiaix (Breda)...

1 Capsigrany (Lanius senator)
1 Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Comentari : 1er. Primerenc
Informació : 1x 1r any calendari

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Les Feixes de Gaserans (Sant Feliu de Buixalleu) 17/8/2018 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui a Les Feixes de Gaserans (Sant Feliu de Buixalleu)...

1 Mussol banyut (Asio otus)
mínim 3 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Pluges d'avui 17/8/2018 (actualitzat a 16:00h)


Les fortes pluges d'avui 17/8/2018 que deixen quantitats importants a alguns sectors de Catalunya, de moment (16:00h) no afecten a la Baixa Tordera i cauen ruixats bàsicament a l'interior i muntanya deixant al marge el litoral...

?.? mm a Sant Celoni
17.2 mm a Breda
19.1 mm a Fogars de la Selva
3.0 mm a Tordera
0.6 mm a Blanes
1.0 mm a Malgrat de Mar
2.1 mm a Santa Susanna
0.4 mm a Pineda de Mar
0.0 mm a Calella
14.0 mm a Canet de Mar
27.4 mm a Arenys de Munt
24.0 mm a Arenys de Munt

9.2 mm a Arbúcies
21.6 mm a Santa Coloma de Farners

Realitzat el Pla director de l’espai Mines de Can Palomeres de Malgrat de Mar 16/8/2018 DiBa

Realitzat el Pla director de l’espai Mines de Can Palomeres de Malgrat de Mar
Diputació de Barcelona 16/8/2018

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’ajuntament de Malgrat de Mar el Pla director de les Mines de Can Palomeres, un espai forestal on s’hi poden identificar de manera episòdica els vestigis de l’època minera realitzada entre 1909 i 1914 per l’empresa francesa Société des Mines de Fer de Malgrat, així com de i l’exportació de mineral de ferro a través de transport marítim.


Actualment, la muntanya de Can Palomeres conforma una important massa forestal que esdevé el pulmó verd, on s’hi conserven encara galeries d’extracció del mineral, moltes d’elles de fàcil accés, i que son també un dels refugis de ratpenats més important de Catalunya i Europa, fet que ha donat lloc a la seva inclusió com a Espai Xarxa Natura 2000.

El Pla director d’aquest conjunt, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) defineix, programa i avalua el conjunt d’estudis, projectes i actuacions de restauració, així com la reutilització i revitalització dels elements associats a l’activitat minera amb la finalitat de conservar-les, valoritzar-les i fer-les accessibles a tots els ciutadans.

Entre el 1909 i el 1914, l’empresa francesa Société des Mines de Fer de Malgrat va desenvolupar una ambiciosa explotació minera destinada a l’extracció de ferro i a la seva exportació cap al nord d’Europa a través de transport marítim. Aquest fet va resultar d’important transcendència social, provocant un fort augment demogràfic a la població.

L’any 1914, a l’esclatar la Primera Guerra Mundial, aquest fet va desencadenar la inviabilitat econòmica de les mines i el seu tancament definitiu. Però, malgrat la curta durada de l’explotació minera i del desmuntatge posterior de moltes de les seves instal·lacions, aquesta activitat va deixar una empremta important en el veïnat i una nova fisonomia al paisatge del municipi.

Estat actual de la base de formigó de l’estació de descàrrega del telefèric, coneguda amb el nom de la Pilona, de l'explotació minera de Can Palomeres de Malgrat de Mar 
Foto: SPAL/Diputació de Barcelona

Vista del telefèric des del que es nodrien de mineral extret de les mines de Can Palomeres els vaixells davant la platja de Malgrat de Mar (c. 1910) 
Foto: SPAL/Diputació de Barcelona

Sobre els Lloritos o Raors (Xyrichtys novacula) del Maresme 17/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Enric Sagristà Hace 2 horas
el llorito o raor és una de les espècies de peix que, a Catalunya, gairebé només el trobem a la costa del maresme? És una de les espècies més sensibles als dragatges de sorra tant en zona d'extracció com de deposició ja que habiten els fons sorrencs somers (5-50m).

Furtius amb impunitat a la Tordera 17/8/2018 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

La evident desprotecció de la Tordera confia als furtius fins al punt de deixar les xarxes japoneses esteses sobre el riu durant tota la nit per recollir els ocells l'endemà.

Anellament a Calella 17/8/2018


Aquesta nit passada han estat anellant a Calella na Francina Turón, en Joan Grajera, en Carles Tobella i l'Enric Badosa.

La Francina ha anellat les 2 parelles (2 mascles i 2 femelles) de 2 nius d'Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)...


Després s'ha fet un control (E95) d'un Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) anellat el 8/9/2017 també a Calella...


Al dormidor, amb els emplomallats, hi havia 1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), rar aquí a l'agost, i en Carles comenta que enguany ha comptat a aquest dormidor 161 exemplars de Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), superant els 220 entre aquests, els de Blanes i els d'Arenys.