dissabte, 5 d’octubre del 2019

Fa només 10 anys que van enfonsar la piscifactoria d'Arenys de Mar... Vídeos de Jordi Coca al Youtube.com 5/10/2019Piscifactoria d'Arenys de Mar 020819
Jordi Coca 8/8/2019


Jordi Coca 12/9/2018


Jordi Coca 12/9/2018

Terciari de l'EDAR de Tordera i voltants 5/10/2019 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui al Terciari de l'EDAR de Tordera i voltants (Tordera)...

2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Ànec cullerot (Anas clypeata)
6 Rasclons (Rallus aquaticus)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Cotxa blava (Luscinia svecica)
1 Piula dels arbres (Anthus trivialis)
unes 25 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
1 Teixidor capnegre (Ploceus melanocephalus)
9 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
7 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Nucli urbà de Tordera i voltants 5/10/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui pel nucli urbà de Tordera i voltants...

3 Aligots vespers (Pernis apivorus)
4 Aligots comuns (Buteo buteo)
3 Cornelles negres (Corvus corone)
Gavians argentats (Larus michahellis)
10 Perdius roges (Alectoris rufa)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
uns 30 Ballesters (Apus melba)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Cogullades vulgars (Galerida cristata)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
1 Passerell comú (Carduelis cannabina)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
2 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Al Pla d'Anyells...

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
unes 20 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)

Al Pla de Can Jalpí...

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Sobre la vergonyant "situació òptima d'explotació de l'aqüífer de la Baixa Tordera" de l'ACA i l'excusa de la falsa sequera 3-4/10/2019

"situació òptima d'explotació" l'aqüífer de la Baixa Tordera, no és broma
😏
Amb dos collo..."Pel que fa als aqüífers, mantenen una situació òptima d'explotació aquells que disposen de fonts alternatives d’abastament, com és el cas del de la Vall Baixa del Llobregat i la Tordera"
🤨


L'any #hidrològic 2018-2019 acumula un important dèficit de pluja sobretot a partir d'aquest estiu bit.ly/2nY9rGt

Definitivament els tenen quadrats
😏
... El tram baix de la Tordera sec durant mesos com cada any per sobreexplotació dels aqüífers, l'any no acumula sequera a la conca, i parlen de "situació òptima d'explotació" l'aqüífer de la Baixa Tordera... Qua-drats.

Quan aquests dies et diguin que la Tordera està seca o per sota del cabal ecològic "per la sequera", no per la sobreexplotació dels aqüífers, i que anirà a pitjor "pel canvi climàtic", no per l'augment del volum d'extraccions pronosticat i sense límits... Recorda aquests mapes
😏

La Baixa Tordera. Un territori qe ni s'abasteix (ni l'afecta) ni suministra d'aigua als territoris veïns amb l'aigua dels embassaments sinó dels aqüífers de la Tordera, però que gestiona els recursos hídrics segons el nivell dels embassaments i les necessitats de l'AMB i el Ter
😏


Enguany portem un dèficit pluviomètric gairebé general a Catalunya, en contrast amb un any 2018 que va ser molt plujós al conjunt del país. En parlem al següent fil
👇


En respuesta a
Mapes de precipitació acumulada de gener a setembre de 2019 i percentatge respecte de la mitjana climàtica (1961-1990). Destaca #Amposta, amb només 105,4 mm (28,1%) #Montsià #TerresdelEbre

L’important dèficit es pot comprovar millor fent ús de l’índex de precipitació estàndard (IPE), que defineix el dèficit o excés de precipitació (situació pluviomètrica o categoria hídrica) respecte a la distribució de la precipitació acumulada en un interval temporal (1-72 mesos)


Una extensa àrea de la #Garrotxa, el #Ripollès i l’#AltEmpordà, així com de la part baixa de la Noguera Ribagorçana i el #Montseny, es troben en una situació de sequera excepcional, si prenem dades dels últims 9 mesos (IPE < -2,5). Més info: bit.ly/1WlbAD9

En respuesta a
"Els intervals més llargs (superiors a 12 mesos) aporten informació sobre l’estat de les aigües subterrànies, dels cursos d’aigua i de l’emmagatzematge d’aigua als embassaments. Per contra, els intervals més curts (inferiors a 9 mesos) són útils per a estimar la humitat del sòl"