dissabte, 7 de març del 2020

Desembocadura de la Tordera 7/3/2020 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'avui a la desembocadura de la Tordera...

mínim 100 Baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
3 Mascarells (Morus bassanus)
1 Paràsit gros (Stercorarius skua)
6 Gavines corses (Larus audouinii)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
uns 30 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
2 Martinets blancs (Egretta garzetta)
2 Esplugabous (Bubulcus ibis)
1 Ànec cullerot (Anas clypeata)
1 Ànec xiulador (Anas penelope)
2 Xarxets comuns (Anas crecca)
mínim 42 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Picots verds (Picus viridis)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
Merles (Turdus merula)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 7/3/2020 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui al Pla de la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
1 Verderola (Emberiza citrinella) mascle

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Terciari de l'EDAR de Tordera o Gravera de Palafolls 7/3/2020 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui al terciari de l'EDAR de Tordera o a la Gravera de Palafolls...

1 Fotja vulgar (Fulica atra)
2 Grassets de muntanya (Anthus spinoletta)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Gualba 7/3/2020 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Andreu Duclau d'avui a Gualba...

1 Esquirol (Sciurus vulgaris)
2 Gats domèstics (Felis catus domesticus)

3 Aligots comuns (Buteo buteo)
mínim 2 Cornelles negres (Corvus corone)
mínim 3 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
4 Puputs (Upupa epops)
2 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
Picots verds (Picus viridis)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
unes 3 Grives (Turdus viscivorus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
individu amb part del plomatge blanc
1 Cotoliu (Lullula arborea)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
1 Sit negre (Emberiza cia)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Lluers (Carduelis spinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Trist (Cisticola juncidis)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
uns 15 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Andreu Duclau

Campins 7/3/2020 Andreu Duclau. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Andreu Duclau d'avui a Campins...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Corb (Corvus corax)
Cornelles negres (Corvus corone)
Picots verds (Picus viridis)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Grives (Turdus viscivorus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Andreu Duclau

Roureda de Can Verdalet (Tordera) 6/3/2020


Aquest divendres 6/3/2020 per la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...

2 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1era observació dins la roureda, a la zona inundada més propera al torrent de Vall-lloparda. Hàbitat només temporal fins que les fulles no deixin passar la llum, possiblement exemplars que s'han refugiat de la Torderada de gener i que tornaran, aparentment, al riu.

Larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
Capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
Reinetes meridionals (Hyla meridionalis)
escoltades
Gripaus corredors (Epidalea calamita)
escoltats
Granotes verdes (Pelophylax perezi)
escoltades

1 Nimfa dorment (Nymphalis polychloros)
1 Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra)
unes 15 Brunes de bosc (Pararge aegeria)
1 Verdeta d'ull blanc (Callophrys rubi)
1 Coure comú (Lycaena phlaeas)

1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Cornella negra (Corvus corone)
10 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
5 parelles repartides per diferents zones inundades
mínim 5 Rasclons (Rallus aquaticus)
2 Polles pintades (Porzana porzana)
2 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
3 Picots verds (Picus viridis)
mínim 1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
uns 10 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
2 Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
2 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
mínim 2 Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)

Algunes imatges de la Roureda de Can Verdalet (Tordera)...

Gamarús (Strix aluco) a Can Carreres (Pineda de Mar) 6/3/2020 Antoni Abad. Font: ornitho.cat

1 Gamarús (Strix aluco) fotografiat per l'Antoni Abad ahir divendres 6/3/2020 a Can Carreres (Pineda de Mar)...


Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: Antoni Abad

Mosques grosses (Himantoglossum robertianum) a Santa Susanna 6/3/2020 Pep Pannon. Font: ornitho.cat

3 Mosques grosses (Himantoglossum robertianum), 2 florides, fotografiades per Pep Pannon ahir divendres 6/3/2020 a Santa Susanna...


Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: Pep Pannon

Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni) 6/3/2020 David Caballé. Font: ornitho.cat


Observacions de David Caballé d'ahir divendres 6/3/2020 al Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni)...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Astor (Accipiter gentilis)
4 Corbs (Corvus corax)
Cornelles negres (Corvus corone)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Corriol petit (Charadrius dubius)
Primer personal
Picots verds (Picus viridis)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
5 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
1 Griva (Turdus viscivorus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Cogullades vulgars (Galerida cristata)
Cotolius (Lullula arborea)
1 Titella (Anthus pratensis)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Passerells comuns (Carduelis cannabina)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallaretes cuallargues (Sylvia undata)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
mínim 10 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Un altre problema...

En resposta a
Ramat de xais per dintre del riu Tordera a la Verneda, Sant Celoni, i l'accés ilimitat que hi ha, roderes , circuits de enduro, espai que cal preservar urgentment ,per cert primer corriol petit al curs mig...

Els ramats de xais que pasturen dintre del riu són un dels pitxors enemics de tot ésser viu que fa vida a terra (vegetals, animals..), trepitja tot al seu pas ous ,polls,.... es una bona eina per neteja de sotabosc però on cal, ón no NO

divendres, 6 de març del 2020

Pluja 6/3/2020 (actualitzat 19:00h)


Pluja d'aquesta tarda de divendres 6/3/2020, fins a les 19:00h...

1.6 mm a Santa maria de Palautordera
1.3 mm a Montnegre
1.0 mm a Sant Celoni
0.0 mm a La Batllòria
0.0 mm a Breda
0.0 mm a Fogars de la Selva
1.2 mm a Tordera
0.4 mm a Tossa de Mar
0.6 mm a Lloret de Mar
1.2 mm a Blanes
4.9 mm a Malgrat de Mar
5.8 mm a Santa Susanna
2.4 mm a Pineda de Mar
2.2 mm a Calella
1.4 mm a Sant Pol de Mar
1.2 mm a Canet de Mar
0.2 mm a Arenys de Munt
0.3 mm a Arenys de Mar

0.0 mm a Puig Sesolles (Montseny 1.668m)
0.8 mm a Montseny
0.0 mm a Arbúcies
0.0 mm a Santa Coloma de Farners
4.4 mm a Caldes de Malavella
2.2 mm a Llagostera

primer Corriol petit (Charadrius dubius) prenupcial a la desembocadura de la Tordera 5/3/2020 Eloi de San Martín. Font: Twitter.com


Martinet blanc (Egretta garzetta) al Port d'Arenys de Mar 5/3/2020 Joan Alzina. Font: Twitter.com