dissabte, 30 de març del 2019

Desembocadura de la Tordera 29/3/2019 Daniel Roca. Font: ornitho.cat

Observacions de Daniel Roca d'ahir divendres 29/3/2019 a la desembocadura de la Tordera...

unes 50 Baldrigues balears (Puffinus mauretanicus)
1 Mascarell (Morus bassanus)
1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
4 Gavines menudes (Hydrocoloeus minutus)
2 Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
Gavians argentats (Larus michahellis)
uns 10 Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
7 Martinets blancs (Egretta garzetta)
uns 10 Esplugabous (Bubulcus ibis)
mínim 8 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
3 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Blauet (Alcedo atthis)
1 Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
27 Corriols petits (Charadrius dubius)
19 Cames llargues (Himantopus himantopus)
3 Gambes roges vulgars (Tringa totanus)
2 Valones (Tringa glareola)
4 Xivites (Tringa ochropus)
1 Becadell comú (Gallinago gallinago)
2 Titelles (Anthus pratensis)
1 Cuereta groga italiana (Motacilla flava cinereocapilla)
1 Cuereta groga ibèrica (Motacilla flava iberiae)
unes 20 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
unes 20 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
1 Puput (Upupa epops)
mínim 1 Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
1 Picot verd (Picus viridis)
uns 10 Tudons (Columba palumbus)
1 Colom roquer domèstic (Columba livia f. domestica)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
5 Garses (Pica pica)
2 Merles (Turdus merula)
2 Passeriformes no identificats (Passeriformes sp.)
cap al N sobre el mar
1 Trist (Cisticola juncidis)
4 Rossinyols bords (Cettia cetti)
3 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
1 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
1 Mallerenga carbonera (Parus major)
uns 20 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
4 Pardals comuns (Passer domesticus)
1 Pardal xarrec (Passer montanus)
1 Verdum (Carduelis chloris)
uns 10 Gafarrons (Serinus serinus)
3 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Daniel Roca

Platja de Poblenou (Pineda de Mar) 30/3/2019


Aquesta tarda passejant per la platja de Poblenou (Pineda de Mar)...

Moltíssims invertebrats arreu ja, tot i estar tot massa sec per ser març, que contrasta amb els pocs ocells observats avui (res a destacar).

unes 40 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis), arreu

1 Capgròs comú (Carcharodus alceae)
1 Barrinadora del gerani (Cacyreus marshalli)
1 Blaveta estriada (Leptotes pirithous)
mínim 2 Blavetes dels pèsols (Lampides boeticus)
1 Migradora dels cards (Vanessa cardui)
1 Papallona reina (Papilio machaon)
1 Marbrada comuna (Euchloe crameri)
2 Blanquetes de la col (Pieris rapae)
1 Safranera de l'alfals (Colias crocea)
2 Brunes de bosc (Pararge aegeria)

Barrinadora del gerani (Cacyreus marshalli)...

Marbrada comuna (Euchloe crameri)...

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

Arreu floracions ja, destacant per abundància entre moltes altres espècies el Galleret (Lamium amplexicaule), els Caps blancs (Alyssum maritimum), el Cebollí (Asphodelus fistulosus) i el Rave de mar (Cakile maritima)...


i l'exòtica i cada vegada més comuna aquí Calèndula (Arctotheca calendula)...


Arreu també (o almenys on el tractor no les limita) les Vinagrelles (Rumex bucephalophorus) ja tenen els seu característic color vermell que forma catifes a les platges de l'Alt Maresme...


Algunes imatges de la Platja de Poblenou (Pineda de Mar)...

Sant Esteve de Palautordera 30/3/2019 Eva Rodellas. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Eva Rodellas d'avui a Sant Esteve de Palautordera...

1 Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)

1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Tudons (Columba palumbus)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
3 Merles (Turdus merula)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
1 Mallerenga petita (Periparus ater)
1 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
1 Mallerenga carbonera (Parus major)
Pardals comuns (Passer domesticus)
1 Gafarró (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observadora: Eva Rodellas

Santa Maria de Palautordera 30/3/2019 Eva Rodellas. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Eva Rodellas d'avui a Santa Maria de Palautordera...

2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
1 Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

També 1 Gat mesquer (Genetta genetta) atropellat el diumenge 24/3/2019.

Font: www.ornitho.cat
Observadora: Eva Rodellas

Arenys de Mar 30/3/2019 Núria Català i Vilanova. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografies de la Núria Català i Vilanova d'avui a Arenys de Mar...

1 Puput (Upupa epops)...
1 Gaig (Garrulus glandarius)
1 Merla (Turdus merula)...
2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
1 Mallerenga carbonera (Parus major)...

Font: www.ornitho.cat
Observadora i fotografies: Núria Català i Vilanova

Cartell "La reforestació de les platges" del Servei Forestal de la Segona República (1931)

Curiós cartell de la Segona República (1931), del Servei Forestal, sobre "La reforestació de les platges", pràctica desastrosa durant dècades i fins i tot segles (i que encara dura amb finalitats estètiques com a falsa "recuperacions ambientals") que ha fet desaparèixer comunitats vegetals i hàbitats valuosos i que és l'origen de gairebé totes les pinedes litorals del país.

Origen de la imatge: https://twitter.com/xiscoroig/status/1111708559627243527


Més informació a:

Cartells de la Col·lecció Fornas
Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris
Parlament de Catalunya. 2004

Producció gràfica de la Segona República i la Guerra Civil

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a la desembocadura de la Tordera 29/3/2019 Daniel Roca. Font: Twitter.com

Used to be common, now declining or extinct in many areas. Tordera river delta could be a stronghold for again, with just a bit of protection, but is a stronghold for dogwalkers instead.

divendres, 29 de març del 2019

Falciot negre (Apus apus) a Blanes 28/3/2019 Òscar Anscari. Font: Twitter.com

Avui per fi he vist les primeres orenetes vulgars. Unes a la Gola del Ter, juntament amb un falciot i unes altres a Blanes, a Sa Palomera. Benvingudes boniques!.

2 Falciots negres (Apus apus) a Calella 29/3/2019

Aquesta tarda, els 2 primers Falciots negres (Apus apus) de l'any sobre el nucli urbà de Calella.

Bassa de ca l'Alomar (Sant Iscle de Vallalta) 28/3/2019 Oriol Clarabuch. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Oriol Clarabuch d'ahir dijous 28/3/2019 a la Bassa de ca l'Alomar (Sant Iscle de Vallalta)...

2 Granotes verdes (Pelophylax perezi)
més de 200 capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)

1 Vellutada del salze (Nymphalis antiopa)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Oriol Clarabuch

Pujada a Montpalau (Tordera-Pineda de Mar) 29/3/2019


Aquesta tarda pujant a Montpalau (Tordera-Pineda de Mar)...

unes 25 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

1 Vellutada del salze (Nymphalis antiopa)
mínim 6 Papallones de la c blanca (Polygonia c-album)
unes 15 Atalantes (Vanessa atalanta)
3 Migradores dels cards (Vanessa cardui)
6 Reines zebrades (Iphiclides feisthamelii)
unes 10 Papallones reina (Papilio machaon)
9 Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
1 Safranera de l'alfals (Colias crocea)
6 Marbrades comunes (Euchloe crameri)
mínim 7 Blanquetes de la col (Pieris rapae)
unes 20 Brunes de bosc (Pararge aegeria)
unes 15 Margeneres comunes (Lasiommata megera)
desenes de Verdetes d'ull blanc (Callophrys rubi)
2 Coures verdets (Tomares ballus)
1 Blaveta de l'heura (Celastrina argiolus)
1 Blaveta comuna (Polyommatus icarus)
mínim 11 Blavetes estriades (Leptotes pirithous)
2 Blavetes dels pèsols (Lampides boeticus)

1 Esquirol (Sciurus vulgaris)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
6 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
uns 20 Tudons (Columba palumbus)
3 Gaigs (Garrulus glandarius)
unes 10 Merles (Turdus merula)
uns 15 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
4 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Trist (Cisticola juncidis)
2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
1 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
2 Bruels (Regulus ignicapilla)
unes 15 Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
mínim 6 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
unes 20 Mallerengues carboneres (Parus major)
uns 10 Gafarrons (Serinus serinus)
unes 10 Caderneres (Carduelis carduelis)

Vellutada del salze (Nymphalis antiopa)...

Papallones de la c blanca (Polygonia c-album)...

Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii)...

Papallona reina (Papilio machaon)...

Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra)...

Atalanta (Vanessa atalanta)...

Bruna de bosc (Pararge aegeria)...

Verdeta d'ull blanc (Callophrys rubi)...

Blaveta estriada (Leptotes pirithous)...

Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus)...

Aligot comú (Buteo buteo)...

Algunes imatges de la pujada i baixada de Montpalau (Tordera-Pineda de Mar)...