dilluns, 31 de desembre del 2007

algunes notícies per llegir 30/12/07...

La base de muntatge de l’AVE indigna Sant Feliu de Buixalleu...

http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=470674&idseccio_PK=1049

L'alcalde de Sant Feliu de Buixalleu s'indigna amb Adif per la base de muntatge del TAV
28.12.2007 JORDI COLOMER


Més sobre el retrocés de la costa...

L'estructura del passeig de s'Abanell ha quedat debilitada i amenaça de descalçar-se


Com ja es va dir fa unes setmanes… Algunes notícies per llegir d'avui 19/12/07, El regidor de Medi Ambient de Tordera va realitzat una entrevista a Radio Tordera on parla entre altres coses, dels espais naturals, de l’estany de la Júlia, de l’estany de Cal Raba, del Braç esquerre del riu Tordera, de l’ampliació del Life amb una bassa d’aigües permanents de gran superfície, dels aiguamolls del terciari, del passeig fluvial, del potencial natural del municipi, de l’asfaltat de pistes, de la nova potabilitzadora a Can Buscà,... entre altres.

Si llavors no vau poder escoltar l’entrevista, ara està penjada a la web de Ràdio Tordera…

http://www.radiotordera.cat/Podcast/Arxius/Politics_Carles_Aulet.mp3

diumenge, 30 de desembre del 2007

Anellament a l'estany de Can Torrent (Tordera) 29/12/07

.
Aquesta tarda-nit a l’estany de Can Torrent (Tordera), el grup PARUS ha realitzat una nova jornada d’anellament científic.

Avui, a més de més de 100 repicatalons (Emberiza schoeniclus), uns 50 pardals comuns (Passer domesticus), trist (Cisticola juncidis), rossinyol bord (Cettia cetti) i mallerenga blava (Parus caeruleus), ... un cruixidell (Miliaria calandra)...

Observats per la zona un parell d’aligots comuns (Buteo buteo), picots verds (Picus viridis), merles (Turdus merula), gaigs (Garrulus glandarius),... entre altres.

Podeu veure el resultat d’aquesta jornada i anteriors aquí...

http://www.parusnatura.org/anellar.html
.

cruixidell (Miliaria calandra)

cotxes blaves (Luscinia svecica) al riu Tordera - riera de Vallmanya (Tordera) 29/12/07

.
Aquest matí en David Caballé ha observat un parell de cotxes blaves (Luscinia svecica) al riu Tordera a l’alçada de la riera de Vallmanya (Tordera), just on desemboquen les aigües de l’EDAR de Tordera (sense depurar correctament per manca de capacitat, actualment es realitzen les obres d’ampliació), un gran herbassar inundat amb clapes de canyís i bogar, i amb alguns arbres i canyars dispers.
.
.
Aquesta espècie és poc freqüent durant les migracions, i rara i molt localitzada com a hivernant al litoral dels Països Catalans.

Hores més tard hem tornat per provar de fotografiar-les (amb èxit) i hem pogut veure un mínim de 3 alhora i al mateix lloc, molt actives i alimentant-se per l’herbassar inundat i en companyia de multitud de titelles (Anthus pratensis), cueretes blanques (Motacilla alba) i torrenteres (Motacilla cinerea), rossinyols bords (Cettia cetti), cargolets (Troglodytes troglodytes), pit-roig (Erithacus rubecula), mallerengues blaves (Parus caeruleus), pardals de bardissa (Prunella modularis), ... entre altres.

Una de les cotxes blaves alimentant-se...
.
.
Aquest matí en David ha pogut veure a la zona també (i reobservades hores més tard per tots dos)...

Mínim 2 bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
1 becada (Scolopax rusticola) aixecada
2 becadells comuns (Gallinago gallinago)
almenys 5 esplugabous (Bubulcus ibis)
1 martinet blanc (Egretta garzetta)
abundants titelles (Anthus pratensis)
mínim 3 grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
alguns lluers (Carduelis spinus)
>100 passerells comuns (Carduelis cannabina)
abundants cadeneres (Carduelis carduelis)
gafarrons (Serinus serinus)
verdums (Carduelis chloris)
gratapalles (Emberiza cirlus)
pardals de bardissa (Prunella modularis)
cargolets (Troglodytes troglodytes)
pit-roig (Erithacus rubecula)
cueretes blanques (Motacilla alba)
mínim 3 cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
>10 rossinyols bords (Cettia cetti)
repicatalons (Emberiza schoeniclus)
tord comú (Turdus philomelos)
merla (Turdus merula)
garsa (Pica pica)
>15 gavines vulgars (Larus ridibundus)
gavià argentat (Larus michahellis)
mínim 2 rasclons (Rallus aquaticus) escoltats, 1 observat a la riera
polla d’aigua (Gallinula chloropus) escoltada
>50 pinsà vulgar (Fringilla coelebs)
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
tudó (Columba palumbus)
alosa vulgar (Alauda arvensis) escoltada
3 cogullades vulgars (Galerida cristata)
cotoliu escoltada (Lullula arborea)
mallarenga blava (Parus caeruleus)
pardal xarrec (Passer montanus)
abundant trist (Cisticola juncidis)
mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
1 picot verd (Picus viridis)
tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Algunes observacions d'en David Caballé 24-29/12/07...

Algunes observacions d’en David Caballé d’aquests darrers dies...

Les Llobateres (Sant Celoni) 24/12/07...

1 picot garser petit (Dendrocopos minor) mascle
a més dels habituals.Desembocadura del riu Tordera i Punta de la Tordera (Malgrat de Mar) 26/12/07...

> 70 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
> 40 gavines capnegres (Larus melanocephalus)
2 gavots (Alca torda)2 rasclons (Rallus aquaticus)
2 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus)
1 gavià fosc (Larus fuscus)
1 cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
3 baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
> 10 mascarells (Sula bassana)
2 martinets blancs (Egretta garzetta)
xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
1 arpella vulgar (Circus aeruginosus) volant pel mar i després riu amunt
1 blauet (Alcedo atthis)
gratapalles (Emberiza cirlus)
entre altres...

Illa de riu i braç esquerra del riu (Tordera) 26/15/07...

aligot comú (Buteo buteo)
>50 aloses vulgars (Alauda arvensis)
12 cotolius (Lullula arborea)
cogullada vulgar (Galerida cristata)
ànec collverd (Anas platyrhynchos)
polla d’aigua (Gallinula chloropus)
1 becadell comú (Gallinago gallinago)
6 becs de corall senegalès (Estrilda astrils)
repicatalons (Emberiza schoeniclus)
pinsà vulgar (Fringilla coelebs)
trist (Cisticola juncidis)
grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
titella (Anthus pratensis)
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
gavià argentat (Larus michahellis)
pit-roig (Erithacus rubecula)
mallerenga blava (Parus caeruleus)
mallarenga carbonera (Parus major)
entre altres...Desembocadura del riu Tordera 29/12/07...

1 cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)

dissabte, 29 de desembre del 2007

Xoriguers comuns (Falco tinnunculus) al nucli urbà de Tordera


Aquests darrers dies de desembre, una parella de xoriguers comuns (Falco tinnunculus) s’ha instal·lat al nucli urbà de Tordera.

Ja fa almenys una setmana que ronden pel centre, volant sobre carrers i teulades, i fan servir l’església o l’edifici alt per posar-se.

Aquests dies les teulades, carrers i patis de Tordera s’omplen de cueretes blanques (Motacilla alba), cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), pardals xarrecs (Passer montanus) i comuns (Passer domesticus), estornells vulgars (Sturnus vulgaris), pit-roig (Erithacus rubecula), tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), mallerengues blaves (Parus caeruleus) i carboneres (Parus major), mosquiters comuns (Phylloscopus collybita),... a més de les abundants tórtores turques (Streptopelia decaocto) i coloms domèstics (Columba livia var. domestica), alguns tudons (Columba palumbus) i els sorollosos gavians argentats (Larus michahellis).

Algunes notícies per llegir d'avui 28/12/07

dimecres, 26 de desembre del 2007

Programa de custòdia del territori per a la recuperació, gestió i conservació de l’entorn fluvial privat 2008

El programa pretén impulsar la custòdia del territori per a la protecció, gestió i conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics dels entorns fluvials de Catalunya.

Fins al proper 31 de gener de 2008 es pot presentar el formulari de sol·licitud.

Trobareu les bases aquí... Bases 2008

I podeu descarregar-vos la fitxa-formulari de sol·licitud aquí... Fitxa- formulari Programa08.doc

Altres documents d’interès aquí... http://www.custodiaterritori.org/centre_recursos.php#altres

Per a més informació... http://www.custodiaterritori.org/aigua.php

Documents varis. Sobre les aigües subterrànies

Uns documents interessants (ponències) de les Jornades sobre la directiva 2006/118/CE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament (DAS) del dies 10 i 11 d’octubre de 2007...

Revisió de les zones vulnerables a Catalunya...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/13_revisio_zones_vulnerables.pdf

Control de les aigües subterrànies. Projectes en curs...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/20_control_medi.pdf

Estudis per a l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua en l’àmbit de la planificació...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/26_estudis_planificacio_dma.pdf

Contaminación de aguas subterráneas por plaguicidas...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/04_plaguicidas.pdf

La intrusión marina y los factores de salinidad de las aguas...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/10_intrusio_marina.pdf

Trobareu la resta de ponències aquí...

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//agencia/agenda/jornades_directiva_2006_118_ce.jsp#C

dimarts, 25 de desembre del 2007

Bon Nadal 2007


Pla de Can Jalpí (Tordera) 23/12/07

Aquest matí al Pla de Can Jalpí (Tordera)...
.
.
Bassa de Formasa...Espècies observades...

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) – 1 volant riu amunt
Esplugabous (Bubulcus ibis) – 2
Martinet blanc (Egretta garzetta) – 1 a la bassa de Formasa
Bernat pescaire (Ardea cinerea) – 1 a la bassa de Formasa
Aligot comú (Buteo buteo) – 2
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) – 2, 1 empaitant un estol de passerells
Faisà (Phasianus colchicus) – 1 mascle
Rascló (Rallus aquaticus) – 1 a la bassa de Formasa
Polla d’aigua (Gallinula chloropus) – 8 a la bassa de Formasa
Fredeluga (Vanellus vanellus) – 29
Becada (Scolopax rusticola) – 1 aixecada a la bassa de Formasa
Gavina vulgar (Larus ridibundus) – unes 230, 1 amb plomatge d’estiu
Gavià argentat (Larus michahellis) - >50 volant riu amunt
Tudó (Columba palumbus) – 13
Tòrtora turca (Streptopelia decaocto) – 9
Blauet (Alcedo atthis) – 1 a la bassa de Formasa
Puput (Upupa epops) – 3
Picot verd (Picus viridis) – 1
Alosa vulgar (Alauda arvensis) – >150
Cogullada vulgar (Galerida cristata) – 2
Cotoliu (Lullula arborea) – 8
Titella (Anthus pratensis) - >50
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >70
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) – 2 a la bassa de Formasa
Pardal de bardissa (Prunella modularis) – 1
Pit-roig (Erithacus rubecula) – 2
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – >10
Bitxac comú (Saxicola torquata) – 4
Trist (Cisticola juncidis) – 2
Rossinyol bord (Cettia cetti) - 4
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – 1
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) – 8
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >10
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – 6
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) ->50
Gaig (Garrulus glandarius) – 2
Garsa (Pica pica) - >20
Cornella (Corvus corone) – 2
Pardal xarrec (Passer montanus) - >25
Pardal comú (Passer domesticus) - >50
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >100
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) – 11 a la bassa de Formasa, res en comparació amb el grups de 250-300 de dies enrera.
Garrafó (Serinus serinus) – 8
Cadernera (Carduelis carduelis) – uns 15
Passerell comú (Carduelis cannabina) – >150, estol empaitat per xoriguer
Gratapalles (Emberiza cirlus) – 2
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) - >40

Un matí gris però amb moltes clarianes i sol una hora desprès. A destacar la gran varietat d’espècies hivernants, les més de 230 gavines vulgars i més de 150 aloses als camps, i la gran quantitat de fringíl·lids per tot arreu.Estol de fredelugues...
.
.
Xoriguer comú...
.

Gavines vulgars (una en plomatge d'estiu) i fredelugues...
.
Cornelles, una amb les fredelugues...
.
Estol de passerells comuns...
.

Puput...
.

Faisà mascle...
.

Desembocadura del riu Tordera 23/12/07


Aquest matí a la desembocadura del riu Tordera...

Una mala mar i un vent que no permet veure gran cosa al mar, un parell de mascarells (Sula bassana) i poca cosa més...


A la llacuna, i encara de nit...

44 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) sedimentats o pescant, 2 bernats pescaires (Ardea cinerea), dos martinets blancs (Egretta garzetta), 16 esplugabous (Bubulcus ibis) al dormidor, a les canyes en companyia de més de 35 garses (Pica pica), almenys un rascló (Rallus aquaticus), un blauet (Alcedo atthis), 89 ànecs collverd (Anas platyrhynchos) i 28-30 polles d’aigua (Gallinula chloropus), cueretes blanques (Motacilla alba), pit-roig (Erithacus rubecula), tudó (Columba palumbus), titella (Anthus pratensis), merla (Turdus merula), rossinyol bord (Cettia cetti),...


Els corbs marins sedimentats a la llacuna...
.