dissabte, 26 de març del 2016

Prats d'en Gai i entorn (Tordera) 25/3/2016


Els Prats d'en Gai (Tordera) continuen secs, com pràcticament totes les zones humides temporals de la Baixa Tordera. Algunes imatges d'aquest divendres...
Per trobar aigua hem d'anar a la cubeta principal dels camps "restaurats" propers o al canal principal de drenatge dels camps ...

En ullada ràpida a l'aigua, només capgrossos de granota pintada (Discoglossus pictus) o uns pocs capgrossos petits i postes desfetes de gripau corredor (Epidalea calamita)...

Capgrossos de granota pintada (Discoglossus pictus)...


I milers, a tot arreu, a milers, de crancs vermells americans (Procambarus clarkii)...Pel que fa als ocells, com a més destacat...

1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 Faisà (Phasianus colchicus) mascle
1 Mussol comú (Athene noctua)
5 Cornelles negres (Corvus corone)
... entre molts altres.

-----------------------------------------------------

Crònica d'un absurd...

Això d'ara és l'exemple perfecte de l'absurd total de les administracions vers les zones humides de Tordera...

Per compensar l'afectació de les obres de l'autopista C-32, es van incloure uns camps de conreu d'unes 6 ha situats al sud dels antics límits, com es pot veure al mapa de la fitxa de l'inventari de Zones humides de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

L'actuació de millora va consistir en aprofundir els terrenys a difernet cotes i amb un parell de cubetes centrals més profundes. A tot arreu es van plantar centenars de verns petits. Els primers anys s'omplia d'aigua i els verns van arrelar i crèixer.

El Canal del Pla, que recull les aigües del Canal de Gelpí entre altres, vorejava aquests camps (primer de conreu i més tard afegits a la zona humida "protegida" i modificats topogràficament) seguint els límits del camp i fent un gir brusc en forma de córner just abans d'arribar-hi, mantenint la inundabilitat dels camps que no quedaven drenats.

Ja fa un parell d'anys es va fer una intervenció important a aquest canal (es va netejar, es va millorar el camí que creuava amb un gran tub de ciment,...) per part de no sé quina administració (Ajuntament? Diputació? Consell Comarcal?), i de passada,  i.aquí està l'absurd... es va fer drecera anul·lant el córner i creuant el camp restaurat, amb la mala sort que ara recull i drena les aigües que abans inundaven l'espai. El córner perdut ara torna a ser camp de conreu, de passada.

Com a resultat, per molt que plogui, des de llavors només s'inunda temporalment la cubeta central perquè el terreny és més profund... la resta no perquè el nou traçat del canal porta les aigües canal avall. Ara són terrenys drenats, no cap zona humida, els verns s'estan assecant i l'herbassar sec ocupa pràcticament tot l'espai...
Aquest és l'exemple perfecte de la relació entre les administracions i les zones humides "protegides" de Tordera... No hi ha cap administració que tingui cura d'aquests espais... amb l'absurd que unes treballen a la contra de les altres, o si més no s'ignoren.

Ja fa molts anys que l'ajuntament de Tordera va apostar per ignorar el seu patrimoni natural, més aviat sembla que els fa nosa, i ha estat molt eficaç en el seu esforç per fer desaparèixer totes i cadascuna de les seves zones humides importants, ja sigui transformant-les en residuals, encerclades, drenades o dregradades, ja sigui minvant poc a poc la seva extensió, i tot gràcies a la passivitat o complicitat de la resta d'administracions (incloses l'ACA o el DMAH)... Algú ha vist mai un agent rural a les zones humides de Tordera? Per exemple?

I allò més important... Fer una actuació de restauració o millora al medi natural no només consisteix en executar-ho i fer-ho públic a tots els mitjans... també ha d'incloure un seguiment i estudi per corretgir possibles errors o adversitats que vagin sorgint, vigilància, etc... i d'això a Tordera no tenim ni un sol exemple!!!

Lo que hi ha a Tordera són un munt d'actuacions abandonades i transformades en erms secs o pipi-cans. Això sí, publicitades a tot arreu al seu dia.Pels camps del voltant...


Com a més destacat una serp verda (Malpolon monspessulanus) jove i moltes sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis) a tot arreu...

Serp verda (Malpolon monspessulanus) jove...

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

Algunes imatges dels camps que envolten la zona humida...


i aquí i allà...Pas migratori intens riu amunt per Tordera 25/3/2016

Aquest divendre a darrera hora, amb un cel gris i quatre gotetes, hi havia un pas migratori important d'ocells riu amunt o direcció nord a l'alçada del Pla de Can Jalpí (Tordera). De totes les observacions, com a més destacades...

4 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus), 1 femella i 3 mascles
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
10 Xarxets comuns (Anas crecca)
2 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1  Fotja vulgar (Fulica atra)
4 Martinets de nit (Nycticorax nycticorax)
3 Martinets blancs (Egretta garzetta)
21 Esplugabous (Bubulcus ibis)
8 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
7 Gambes roges vulgars (Tringa totanus)
1 Xivitona (Actitis hypoleucos)
mínim 8 Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 2 Cueretes grogues (Motacilla flava)
uns 10 Ballesters (Apus melba)
uns 8 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
un centenar d'Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
un centenar d'Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
... entre altres.

Mussol comú (Athene noctua) a Santa Maria de Palautordera 25/3/2016. Matilde Londner. Font: ornitho.cat


Mussol comú (Athene noctua) fotografiat per Matilde Londner a Santa Maria de Palautordera aquest divendres.

Font: www.ornitho.cat
Autora: Matilde Londner
http://www.ornitho.cat/index.php?m_id=54&mid=50811

Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) a Sant Pere (Tordera) 24/3/2016


Aquest dijous hi havia un ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) al veïnat de Sant Pere de Tordera, a un camp d'alzines i roures proper a l'estany de Cal Raba.

divendres, 25 de març del 2016

Crustaci anostraci de l’espècie Branchipus schaefferi als Pla de Can Jalpí (Tordera) 25/3/2016

Aquesta tarda hi havia un munt de crustacis anostraci de l’espècie Branchipus schaefferi a uns tolls del camí sota l'autopista al seu pas pel Pla de Can Jalpí (Tordera)...

Els tolls es formen al camí paral·lel a l'autopista entre el riu i la via del tren...No és la primera vegada que es localitza aquesta espècie a la zona, tot i que la bassa on es van trobar ha desaparegut sota l'actual traçat de l'autopista...

Crustaci anostraci de l’espècie Branchipus schaefferi als Prats d’en Gai (Tordera) 30/3/09


Als tolls també hi havia un munt de capgrossos de granoteta de punt (Pelodytes punctatus), també abundants a l'antiga bassa...dijous, 24 de març del 2016

Estany de Cal Raba (Tordera) 24/3/2016


L'estany de Cal raba (Tordera) també pateix la sequera. Només hi ha aigua a les dues cubetes principals...... i a les cubetes un mínim de 8 tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i una tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta)...

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)...

Seqüència d'una fugida...

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...


Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta)...

Pel que fa als ocells, com a més destacat...

2 Corriols petits (Charadrius dubius)
1 Cuereta groga (Motacilla flava)
Cueretes blanques (Motacilla alba)
1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
... entre altres.

Algunes imatges de l'estany...
 

Pel voltant de l'estany...


Fent una ullada ràpida...

5 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
2 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
2 Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)

Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)

Algunes imatges de l'entorn de l'estany...


Les basses temporals continuen seques...