dissabte, 29 de febrer del 2020

Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu) 29/2/2020 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui a la Riera d'Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu)...

2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
Vols nupcials
22 Grives (Turdus viscivorus)
L'albina ha superat l'hivern.
2 Sits negres (Emberiza cia)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Can Guilleumes (Breda) 29/2/2020 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui a Can Guilleumes (Breda)...

1 Corb (Corvus corax)
uns 15 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
2 Pinsans borroners (Pyrrhula pyrrhula)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà

Gripau corredor (Epidalea calamita) a Sant Celoni 29/2/2020 Albert Montori. Font: ornitho.cat

1 Gripau corredor (Epidalea calamita) mort fotografiat per l'Albert Montori avui a Sant Celoni...


També 1 larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra) a Tordera el dimecres 26/2/2020.

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografia: Albert Montori

Aiguabarreig Riera d'Arbúcies-Riu Tordera (Hostalric) 28/2/2020 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'ahir divendres 28/2/2020 a l'Aiguabarreig Riera d'Arbúcies-Riu Tordera (Hostalric)...

4 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 5 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé

Més sobre la TORDERADA 29/2/2020... Política barata municipal vs criteris tècnics i gestió territorial responsable

Veure també...

Més sobre la TORDERADA 22/2/2020... Les administracions es fan el desentès, creix la indignació i la gent comença a reaccionar