divendres, 25 de juliol del 2008

El "Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya" al programa El medi ambient de TV3 21/7/08.

Ho podeu veure aquí...

http://www.tv3.cat/videos/558119

Sobre el mosquit tigre (Aedes albopictus)

Aquesta setmana ha estat repartit per les llars i comerços el darrer Butlletí Informatiu Municipal de l’Ajuntament de Tordera (Núm. 231/2008), i una de les seves notícies informatives es refereix a la no presència a Tordera del mosquit tigre (Aedes albopictus)...
.
Acompanyat del següent tríptic...

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/plag_tripmosquit07.pdf

Per altre banda trobareu molta informació d’aquesta espècie aquí...

El mosquit tigre

Quadre de l'evolució de municipis amb presència del mosquit tigre

L’informe de seguiment del mosquit tigre constata que es troba en 55 municipis catalans. Dilluns, 23 de juny de 2008...

http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=e1d71a413e4ba110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD


Tot i que a la Baixa Tordera no s’ha detectat cap exemplar, és més que provable, i em de ser tots conscients d’això, que no trigui gaire en arribar (sobretot veient la seva expansió dels darrers anys), no per la gran quantitat de zones humides existents al territori (podeu veure a l’informació abans esmentada que no es reprodueixen a aquests ambients), però sí pel model urbanístic de la zona (amb abundants urbanitzacions, abocaments incontrolats, jardins privats, etc,...) i que sí afavoreixen la seva reproducció i expansió.

Desprès que ningú es queixi.dijous, 24 de juliol del 2008

Trobat un niu d’astor (Accipiter gentilis) a Maçanet de la Selva 21/7/08. José Moreno

niu d'astor (Accipiter gentilis)
fotografia d'en José Moreno
.

desplomes. Fotografia d'en José Moreno

Aquest dilluns en José Moreno ha localitzat un niu d’astor (Accipiter gentilis) a un indret de Maçanet de la Selva, a més de veure el juvenil a prop, ja fora del niu, i alguns desplomes de picot verd, garsa i gaig... les seves preses.

dimecres, 23 de juliol del 2008

Estany de La Júlia (Tordera) 21/7/08


Aquest dilluns en visita ràpida a l’estany de La Júlia (Tordera)...

1 martinet de nit (Nycticorax nycticorax) juvenils als plàtans
1 perdiu roja (Alectoris rufa) amb 9 petits
5 tortugues de rierol (Mauremys leprosa), totes de grans dimensions
>100 petits de granota pintada (Discoglossus pictus) a les ribes
>20 granotes verdes (Pelophylax perezi)
uns 15 cap-grossos de gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
... entre altres.
.

No em puc estar d’aprofitar el flamant cartell recentment instal·lat per fer una petita comparativa (i recordar que, pel que sembla, de restauració res)...

camps inundables de La Júlia abans de l'ompliment de terres...


la mateixa panoràmica aquest dilluns, i la resta de dies, setmanes, mesos, anys,...

les ribes i l'aspecte anterior de la bassa...

Lo millor de les ribes aquest dilluns, i cada dia, setmana, mes, any,...

de l'antiga presència de tortugues aquàtiques...

ara unes poques tortugues de rierol, només adultes, i gràcies...

Gravera de Palafolls 20 i 21/7/08

Aquest dilluns hi havia 6 martinets blancs (Egretta garzetta) a la gravera de Palafolls, màxim nombre tot i que durant els darrers mesos s’han estat observant en parelles a l’igual que els sempre pressents martinets de nit (Nycticorax nycticorax), dilluns 5 adults i 2 joves, i entre 1 i 3 bernats pescaires (Ardea cinerea). Menys recurrents les observacions de martinets menuts (Ixobrychus minutus), martinet ros (Ardeola ralloides), esplugabous (Bubulcus ibis) i agrons rojos (Ardea purpurea),... però constants tota aquesta primavera-estiu.

Aquest diumenge, en visita ràpida amb en David Caballé, també es va poder observar un esplugabous (Bubulcus ibis) amb els martinets.
.

martinets blancs (Egretta garzetta)

bernat pescaire (Ardea cinerea) i ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

També aquest diumenge...

serp verda (Malpolon monspessulanus) atropellada

Estany de Cal Raba (Tordera) 20 i 21/7/08


Aquest diumenge amb en David Caballé en visita ràpida a l’estany de Cal Raba (Tordera)...

1 àguila marcenca (Circaetus gallicus) sobre l’estany
>10 becs de corall senegalesos (Estrilda astrild), observacions diàries.
... entre altres.

Pel que fa a les tortugues de Florida (Trachemys scripta)... encara s’observen molts exemplars tot i les constants captures. Fotografia d’un nou nat prenent el sol d’aquest dilluns...
.

Riera de Santa Coloma entre el pont de l’AP-7 i les obres de l’AVE (Massanes-Maçanet de la Selva) 19/7/08


Aquest dissabte en recorregut per la Riera de Santa Coloma entre el pont de l’AP-7 i les obres de l’AVE (Massanes-Maçanet de la Selva), com a més destacat...

4 xivites (Tringa ochropus)
12 ànecs collverds (Anas platyrhynchos) mínim
Mínim 3 aligots comuns (Buteo buteo), 1 juvenil molt cridaner empaitat per falciots
2 esparvers vulgars (Accipiter nisus)
>100 falciots negres (Apus apus)
3 ballesters (Apus melba)
6 abellarols (Merops apiaster) i molts nius a un talús
2 picots verds (Picus viridis)
4 raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
rossinyol bord (Cettia cetti)
bosqueta vulgar (Hippolais polyglota)
mallerengues blaves (Parus caeruleus)
mallerengues carboneres (Parus major)
bruel (Regulus ignicapillus)
bitxacs comuns (Saxicola torquata)
gafarrons (Serinus serinus)
cargolets (Troglodytes troglodytes)
tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
>40 cueretes blanques (Motacilla alba)
>20 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea), trobat un niu ja buit
tudons (Columba palumbus)
>10 tords comuns (Turdus philomelos)
>5 merles (Turdus merula)
.
talús amb nius d'abellarol (Merops apiaster)
.
6 tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
2 serps d’aigua (Natrix maura)
1 serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
>10 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)
>20 gripaus corredors (Epidalea calamita)
>50 granotes pintades (Discoglossus pictus)
>1000 granotes verdes (Pelophylax perezi), i molts cap-grossos
.

petits de gripau corredor (Epidalea calamita)

granotes pintades (Discoglossus pictus)

adulta i cap-grossos de granota verda (Pelophylax perezi)
.

3 visons americans (Mustela vison), dos junts

i multitud d’invertebrats...
.


algunes imatges d'aquest tram de la riera...


només a la part propera al pont de l’AP-7, llera amunt, el llit es troba sec...
.

Algunes imatges de les obres de l'AVE sobre la riera...