dissabte, 1 de juny del 2019

Roureda de Can Verdalet (Tordera) 1/6/2019 Biblioteca de Tordera. Font: Twitter.com

Aquest matí ens hem endinsat a la Roureda de Can Verdalet, una meravella del patrimoni natural que tenim a gràcies a la col·laboració de la dins del projecte

Passejada guiada per la Roureda de Can Verdalet

Paó reial (Pavo cristatus) entre Tordera i Fogars de la Selva. Tardor/2018 AngelsFogars. Font: Twitter.com

En respuesta a 
Carretera de Fogars de la Selva a Tordera, Maresme, tardor 2018

Mínim 50 Ballesters (Apus melba) a Campins 1/6/2019 Eloi Iglesias. Font: ornitho.cat

Mínim 50 Ballesters (Apus melba) observats per l'Eloi Iglesias avui a Campins.

Font: www.ornitho.cat
Observador: Eloi Iglesias

Riu Tordera entre Can Simó i Sant Cebrià (Fogars de la Selva) 1/6/2019


Aquest matí per la Tordera entre Can Simó i Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...

mínim 4 Tortugues d'estany (Emys orbicularis)
màxim nombre d'exemplars al riu en un sol dia. 1 captura manual i 3 exemplars assolellant-se (2 amb Mauremys + 1).
unes 195 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus)
2 serps sense identificar entre la vegetació
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

centenars de Granotes verdes (Pelophylax perezi), arreu

1 Anguila europea (Anguilla anguilla)
Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Verons euroasiàtics (Phoxinus phoxinus)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

3 Brocats variables (Euphydryas aurinia)
1 Damer roig (Melitaea didyma)
Damers dels conillets (Melitaea deione)
1 Atalanta (Vanessa atalanta)
1 Migradora dels cards (Vanessa cardui)
1 Bruixa (Brintesia circe)
Brunes de bosc (Pararge aegeria)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Blanquetes perfumades (Pieris napi)
Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
Safraneres de l'alfals (Colias crocea)
Dards rossos (Ochlodes sylvanus)
Coures comuns (Lycaena phlaeas)
Blavetes de l'heura (Celastrina argiolus)
Blavetes comunes (Polyommatus icarus)
Saltabardisses cintades (Pyronia bathseba)

2 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

rastres de...
mínim 2 Llúdrigues (Lutra lutra)
de 2 mides diferents
mínim 1 Visó americà (Mustela vison)
mínim 1 Gos (Canis familiaris)
mínim 1 Toixó (Meles meles)
mínim 1 Cabirol (Capreolus capreolus)
mínim 1 Senglar (Sus scrofa)
i de Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus) arreu.

1 Aligot vesper (Pernis apivorus)
2 Aligots comuns (Buteo buteo) junts
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
6 Corriols petits (Charadrius dubius)
3 parelles a 3 trams diferents
mínim 11 Blauets (Alcedo atthis)
5 d'ells junts i 3 nius diferents a 3 talussos nous per la torderada de novembre passat. Mai havia vist tants en aquesta època a un recorregut curt com avui!!!!
9 Abellerols (Merops apiaster)
mínim 3 nius nous a un dels talussos per la torderada de novembre passat (diferent als dels blauets).
mínim 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 4 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 5 Oriols (Oriolus oriolus)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Picot verd (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Cucut (Cuculus canorus) escoltat
Tudons (Columba palumbus)
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
1 Tord comú (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
mínim 6 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
1 Trist (Cisticola juncidis)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 1 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
2 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Bruels (Regulus ignicapilla)
3 Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
5 Caderneres (Carduelis carduelis)

Tortuga d'estany (Emys orbicularis)...

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

petjades de Llúdriga (Lutra lutra)...

Algunes imatges de la Tordera entre Can Simó i Sant Cebrià (Fogars de la Selva)...