dissabte, 19 d’abril del 2008

Tortugues d’estany (Emys orbicularis) a l’estany de Cal Raba (Tordera) 18/4/08

tortuga d'estany (Emys orbicularis)
.
Avui he pogut veure 2 tortugues d’estany (Emys orbicularis) a l’estany de Cal Raba (Tordera), un mascle de 430gr i un juvenil que s’ha cabussat a la bassa.

Es tracta, juntament amb la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), d’una espècie autòctona, tot i que molt més escassa i localitzada, amb molt poques observacions a la Tordera i estanys associats, i d’anys enrere.

Les poblacions conegudes més properes es troben a les zones humides de la comarca de La Selva (Estany de Sils, Riudarenes, Prats de Sant Sebastià,...), on es troba la major població de l’espècie a tot el nord-est de la península ibèrica.
.

Tot i la poca aigua d’aquest any a l’estany (uns 50cm de profunditat a la part central), a més d’aquestes, avui s’han pogut veure 2 tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i 6 tortugues de Florida (Trachemys scripta).

També abundants els cap-grossos de reineta (Hyla meridionalis), granota verda (Pelophylax perezi), tòtil (Alytes obstreticans) i gripau corredor (Epidalea calamita), així com multitud d’invertebrats aquàtics com Notonecta, Dytiscus, Lymnaea, Nepa, larves de libèl·lules, larves de mosquits, isòpodes, ... i >50 granotes verdes adultes repartides per tota la riba.

Gravera de Palafolls 18/4/08. David Caballé

Avui en David Caballé, en visita ràpida a la gravera de Palafolls, ha vist com a més destacat...

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
4 martinets blancs (Egretta garzetta)
2 martinets rossos (Ardeola ralloides)
2 xivitones (Actitis hypoleucos)
1 gamba roja vulgar (Tringa totanus)
2 cames llargues (Himantopus himantopus)
1 ànec collverd (Anas platyrhynchos)
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
>5 polles d’aigua (Gallinula chloropus)

També comenta que a Riells i Viabrea hi ha pas fort de ballesters (Apus melba) i falciots negres (Apus apus), i ahir 17/4/08 va veure, també a Riells, un falcó mostatxut (Falco subbuteo).

Illa de riu i Braç esquerre del riu Tordera (Tordera) 18/4/08


Avui desprès d’una tronada amb calamarsa que ha deixat uns 5 l/m2 en uns 10 minuts, a l’illa del riu i la llacuna del Life de Tordera com a més destacat...

2 cabussets (Tachybaptus ruficollis)
6 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
polla d’aigua (Gallinula chloropus) escoltada
2 picots verds (Picus viridis)
1 aligot comú (Buteo buteo)
>100 orenetes vulgars (Hirundo rustica)
>50 orenetes cuablanques (Delichon urbica)
unes 20 orenetes de ribera (Riparia riparia)
>100 falciots negres (Apus apus)
2 perdiu roja (Alectoris rufa)
... entre altres.

Cant de >100 granotes verdes (Pelophylax perezi) i abundants floracions envoltant la llacuna...
.

Un misino al costat de la llacuna...
.a la bassa nova del braç esquerre del riu...
.
.
4 gripaus corredors (Epidalea calamita) i >1000 cap-grossos
1 granota pintada (Discoglossus pictus)
uns 10 cap-grossos de tòtil (Alytes obstreticans)
.

granota pintada (Discoglossus pictus)


gripau corredor (Epidalea calamita)

Pantà de Mas Mora (Tordera) 18/4/08

Primeres orquídies al Pantà de Mas Mora, concretament la platantera bifòlia (Platanthera bifolia)...
.


Com a observacions interessants d’avui...

2 martinets de nit (Nycticorax nycticorax)
2 polles d’aigua (Gallinula chloropus)
4 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 cucut (Cuculus canorus)

4 tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
14 tortugues de Florida (Trachemys scripta)
>25 granotes verdes (Pelophylax perezi)
1 gripau comú (Bufo bufo)
3 sargantaners grossos (Psammodromus algirus)
4 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)
1 dragó comú (Tarentola mauritanica)

i molt abundants les floracions i els insectes per tots els racons...
.

tortuga de rierol (Mauremys leprosa)


tortugues de Florida (Trachemys scripta)

divendres, 18 d’abril del 2008

Algunes notícies més per llegir 17/4/08...

Sant Pol enderroca una guingueta.
El Punt 17/4/08

La guingueta fixa de la platja de Can Villar de Sant Pol ja és història. Ahir una excavadora es va encarregar de convertir en runa l'edificació que incomplia la llei de costes, que no permet estructures d'aquest tipus tan a prop de la línia de mar.

(…)

Llastarry avança que al litoral de Sant Pol existeixen des de fa molts anys quatre guinguetes fixes més. Una és a la platja de la Cabra –a tocar de la Roca Grossa de Calella– i fa temps que està tancada al públic. Dues més són a la platja de Morer i una tercera, a la platja de la Murtra. Aquestes tres encara funcionen.L'Ajuntament de Fogars fa tancar una empresa de palets que fa quatre anys que opera sense llicència
El Punt 31.03.2008 A. PUIG

L'Ajuntament de Fogars de la Selva farà tancar l'empresa Recuperació de Palets Siosmi perquè opera des de fa quatre anys sense disposar de permís municipal ni de la Generalitat.

La indústria està situada a la finca de Can Vidal, en un terreny qualificat com a sòl agrícola. El planejament urbanístic de Fogars no permet un ús industrial en una finca amb aquesta qualificació i ja al febrer del 2004 l'arquitecte municipal va emetre un informe desfavorable a la sol·licitud de llicència d'activitat d'aquesta empresa. La comissió d'Urbanisme de la Generalitat tampoc va donar llum verd a la proposta.

Segons va explicar l'alcalde, Josep Vilà, l'empresa ha estat oberta tot aquest temps. Al mes de març passat, el ple va aprovar un expedient de clausura de l'activitat, però quan els operaris municipals es van presentar a l'empresa per tancar-la no els van deixar entrar. Segons continua explicant Vilà, l'Ajuntament no ha tingut cap més remei que demanar una ordre judicial, que ja té a les mans. Afirma que la clausura de l'empresa es farà a l'abril, quan acaba el termini que s'ha donat al propietari perquè es traslladi a una parcel·la del polígon industrial.

«Nosaltres només fem el que marca la llei. Sempre hem estat disposats a donar totes les facilitats a l'empresa perquè no hagi d'acomiadar a ningú. El que no podem fer és contradir el que marquen les normes urbanístiques», va manifestar l'alcalde.

A l'hora de tancar aquesta edició no va ser possible contactar amb cap responsable de l'empresa Siosmi, que dóna feina a una onzena de persones.

dijous, 17 d’abril del 2008

Anellament de polls de gamarús (Strix aluco) al Montnegre 16/4/08. José Moreno i Enric Badosa

polls de gamarús (Strix aluco)


Avui al Parc Natural del Montnegre i Corredor (Tordera), en José Moreno i l’Enric Badosa han anellat dos polls de gamarús (Strix aluco) a Hortsavinyà.

A altre lloc del Parc, una caixa-niu amb una posta de dos ous i la femella que surt volant al mínim soroll.


l'Enric anellant un del polls

En José captant una imatge

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) a Les Llobateres (Sant Celoni) 16/4/08. David Caballé

Avui en David Caballé ha vist un cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) en plomatge nupcial a Les Llobateres (Sant Celoni).

Es tracta d’una espècie molt rara com a migrant per l’interior, més comuna a la costa.

Algunes observacions d’en David Caballé a Riells i Viabrea 14-16/4/08...

1 àguila marcenca (Circaetus gallicus) sobrevolant el poble. 14/4/08

3 lluers (carduelos spinus). 15/4/08

1 bitxac rogenc (Saxicola rubetra) femella. 16/4/08

3 corriols petits (Charadrius dubius) als erms de les obres de l’AVE entre la via del tren i la carretera de Breda. 14-15/4/08

Desembocadura del riu Tordera 16/4/08. Pere Alzina i Bilbeny

Avui en Per Alzina ha vist a la desembocadura i tram final del riu Tordera, com a més destacat...

1 martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
1 ànec xiulador (Anas penelope) mascle
mínim 12 parelles d’ànec collverd (Anas platyrhynchos)
10 polles d’aigua (Gallinula chloropus
5 corriols petits (Charadrius dubius)
1 corriol gros (Charadrius hiaticula)
10 gamba roja vulgar (Tringa totanus)
7 valones (Tringa glareola)
2 xivites (Tringa ochropus)
1 gamba roja pintada (Tringa erythropus)
2 batallaires (Philomachus pugnax)
25 gavines vulgars (Larus ridibundus) dins del riu
1 cuereta groga (Motacilla flava).
40 orenetes de ribera (Riparia riparia) Unes 20 aturades a la sorra de la platja.
Unes 100 orenetes vulgars (Hirundo rustica)

A Malgrat de Mar, a uns camps d'entrada al poble, ran de l’N-II, venint de Santa Susanna, 1 xoriguer comú (Falco tinnunculus) fent l'aleta caçant a menys de 5 m de l’N-II.

Gravera de Palafolls 16/4/08


Avui a la gravera de Palafolls com a més destacat...

2 agró roig (Ardea purpurea), 1 menjant una granota
1 martinet blanc (Egretta garzetta)
1 cames llargues (Himantopus himantopus)
2 valones (Tringa glareola)
19 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
>10 polles d’aigua (Gallinula chloropus)
2 parelles de cabusset (Tachybaptus ruficollis)
8 cueretes grogues (Motacilla flava)
2 perdius roges (Alectoris rufa)
2 picots verds (Picus viridis)
>50 falciots negres (Apus apus)
>25 becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
trist (Cisticola juncidis)
rossinyol (Luscinia megarhynchos)
bitxac comú (Saxicola torquata)
cadernera (Carduelis carduelis)
gafarró (Serinus serinus)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
1 papamosques gris (Muscicapa striata)
... entre altres
.

agró roig (Ardea purpurea)


martinet blanc (Egretta garzetta)


cames llargues (Himantopus himantopus)

També abundant cant de granotes verdes (Pelophylax perezi), 2 llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus), >15 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica) i 1 vidriol (Anguis fragilis).

vidriol (Anguis fragilis)

dimecres, 16 d’abril del 2008

Basses del Torho (Tordera) 15/4/08

Visita ràpida a les basses de rentat d’àrids de l’empresa Torho (Tordera), al costat del riu i al Pla de la Júlia.


Trobat un nou nat de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de tan sols 7gr., molt tou i delicat...
.
Es tracta d’una troballa molt important ja que indica que a aquest punt es reprodueix amb èxit la nostra tortuga autòctona (les femelles posen els ous a un petit forat a un lloc assolellat, i els petits surten cap a l’aigua on durant aquests primers dies de vida són presa fàcil de multitud de depredadors. Pocs aconsegueixen sobreviure, no s’allunyen gaire de la riba, i s’alimenten de petits animalons aquàtics).

Aquesta bassa concentra una població més important de tortugues de rierol del que en un principi es podria pensar, avui observats 19 adults tot i les baixes temperatures i el vent.
tortuga de rierol (Mauremys leprosa) assolellant-se a la riba
.
També...

>100 granotes verdes (Pelophylax perezi)
1 reineta (Hyla meridionalis)
14 gripaus corredors (Epidalea calamita) i >100 cap-grossos
.

gripaus corredors (Epidalea calamita)

reineta (Hyla meridionalis)

cap-grossos de gripau corredor a un toll proper

.

>30 becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
4 polles d’aigua (Gallinula chloropus)
1 parella d’ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 xivitona (Actitis hypoleucos)
1 picot verd (Picus viridis)
... entre altres.