dissabte, 29 de desembre del 2007

Xoriguers comuns (Falco tinnunculus) al nucli urbà de Tordera


Aquests darrers dies de desembre, una parella de xoriguers comuns (Falco tinnunculus) s’ha instal·lat al nucli urbà de Tordera.

Ja fa almenys una setmana que ronden pel centre, volant sobre carrers i teulades, i fan servir l’església o l’edifici alt per posar-se.

Aquests dies les teulades, carrers i patis de Tordera s’omplen de cueretes blanques (Motacilla alba), cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), pardals xarrecs (Passer montanus) i comuns (Passer domesticus), estornells vulgars (Sturnus vulgaris), pit-roig (Erithacus rubecula), tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), mallerengues blaves (Parus caeruleus) i carboneres (Parus major), mosquiters comuns (Phylloscopus collybita),... a més de les abundants tórtores turques (Streptopelia decaocto) i coloms domèstics (Columba livia var. domestica), alguns tudons (Columba palumbus) i els sorollosos gavians argentats (Larus michahellis).

Algunes notícies per llegir d'avui 28/12/07

dimecres, 26 de desembre del 2007

Programa de custòdia del territori per a la recuperació, gestió i conservació de l’entorn fluvial privat 2008

El programa pretén impulsar la custòdia del territori per a la protecció, gestió i conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics dels entorns fluvials de Catalunya.

Fins al proper 31 de gener de 2008 es pot presentar el formulari de sol·licitud.

Trobareu les bases aquí... Bases 2008

I podeu descarregar-vos la fitxa-formulari de sol·licitud aquí... Fitxa- formulari Programa08.doc

Altres documents d’interès aquí... http://www.custodiaterritori.org/centre_recursos.php#altres

Per a més informació... http://www.custodiaterritori.org/aigua.php

Documents varis. Sobre les aigües subterrànies

Uns documents interessants (ponències) de les Jornades sobre la directiva 2006/118/CE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament (DAS) del dies 10 i 11 d’octubre de 2007...

Revisió de les zones vulnerables a Catalunya...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/13_revisio_zones_vulnerables.pdf

Control de les aigües subterrànies. Projectes en curs...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/20_control_medi.pdf

Estudis per a l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua en l’àmbit de la planificació...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/26_estudis_planificacio_dma.pdf

Contaminación de aguas subterráneas por plaguicidas...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/04_plaguicidas.pdf

La intrusión marina y los factores de salinidad de las aguas...

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/agenda/10_intrusio_marina.pdf

Trobareu la resta de ponències aquí...

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//agencia/agenda/jornades_directiva_2006_118_ce.jsp#C

dimarts, 25 de desembre del 2007

Bon Nadal 2007


Pla de Can Jalpí (Tordera) 23/12/07

Aquest matí al Pla de Can Jalpí (Tordera)...
.
.
Bassa de Formasa...Espècies observades...

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) – 1 volant riu amunt
Esplugabous (Bubulcus ibis) – 2
Martinet blanc (Egretta garzetta) – 1 a la bassa de Formasa
Bernat pescaire (Ardea cinerea) – 1 a la bassa de Formasa
Aligot comú (Buteo buteo) – 2
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) – 2, 1 empaitant un estol de passerells
Faisà (Phasianus colchicus) – 1 mascle
Rascló (Rallus aquaticus) – 1 a la bassa de Formasa
Polla d’aigua (Gallinula chloropus) – 8 a la bassa de Formasa
Fredeluga (Vanellus vanellus) – 29
Becada (Scolopax rusticola) – 1 aixecada a la bassa de Formasa
Gavina vulgar (Larus ridibundus) – unes 230, 1 amb plomatge d’estiu
Gavià argentat (Larus michahellis) - >50 volant riu amunt
Tudó (Columba palumbus) – 13
Tòrtora turca (Streptopelia decaocto) – 9
Blauet (Alcedo atthis) – 1 a la bassa de Formasa
Puput (Upupa epops) – 3
Picot verd (Picus viridis) – 1
Alosa vulgar (Alauda arvensis) – >150
Cogullada vulgar (Galerida cristata) – 2
Cotoliu (Lullula arborea) – 8
Titella (Anthus pratensis) - >50
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >70
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) – 2 a la bassa de Formasa
Pardal de bardissa (Prunella modularis) – 1
Pit-roig (Erithacus rubecula) – 2
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – >10
Bitxac comú (Saxicola torquata) – 4
Trist (Cisticola juncidis) – 2
Rossinyol bord (Cettia cetti) - 4
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – 1
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) – 8
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >10
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – 6
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) ->50
Gaig (Garrulus glandarius) – 2
Garsa (Pica pica) - >20
Cornella (Corvus corone) – 2
Pardal xarrec (Passer montanus) - >25
Pardal comú (Passer domesticus) - >50
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >100
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) – 11 a la bassa de Formasa, res en comparació amb el grups de 250-300 de dies enrera.
Garrafó (Serinus serinus) – 8
Cadernera (Carduelis carduelis) – uns 15
Passerell comú (Carduelis cannabina) – >150, estol empaitat per xoriguer
Gratapalles (Emberiza cirlus) – 2
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) - >40

Un matí gris però amb moltes clarianes i sol una hora desprès. A destacar la gran varietat d’espècies hivernants, les més de 230 gavines vulgars i més de 150 aloses als camps, i la gran quantitat de fringíl·lids per tot arreu.Estol de fredelugues...
.
.
Xoriguer comú...
.

Gavines vulgars (una en plomatge d'estiu) i fredelugues...
.
Cornelles, una amb les fredelugues...
.
Estol de passerells comuns...
.

Puput...
.

Faisà mascle...
.

Desembocadura del riu Tordera 23/12/07


Aquest matí a la desembocadura del riu Tordera...

Una mala mar i un vent que no permet veure gran cosa al mar, un parell de mascarells (Sula bassana) i poca cosa més...


A la llacuna, i encara de nit...

44 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) sedimentats o pescant, 2 bernats pescaires (Ardea cinerea), dos martinets blancs (Egretta garzetta), 16 esplugabous (Bubulcus ibis) al dormidor, a les canyes en companyia de més de 35 garses (Pica pica), almenys un rascló (Rallus aquaticus), un blauet (Alcedo atthis), 89 ànecs collverd (Anas platyrhynchos) i 28-30 polles d’aigua (Gallinula chloropus), cueretes blanques (Motacilla alba), pit-roig (Erithacus rubecula), tudó (Columba palumbus), titella (Anthus pratensis), merla (Turdus merula), rossinyol bord (Cettia cetti),...


Els corbs marins sedimentats a la llacuna...
.

algunes notícies per llegir 25/12/07...

diumenge, 23 de desembre del 2007

Algunes observacions d’en David Caballé 21 i 22/12/07...

21/12/ 07 Desembocadura del riu Tordera ...

1 blauet (Alcedo atthis)
2 bernat pescaires (Ardea cinerea)
2 martinets blancs (Egretta garzetta)
5 esplugabous (Bubulcus ibis)
97 anecs collverds (Anas platyrhynchos)
>5 gavines capnegres (Larus melanocephalus)
>750 gavines vulgars (Larus ridibundus)
>25 mascarells (Sula bassana)
>20 baldrigues (Puffinus yelkouan/mauretanacus)

21/12/07 Les Llobateres (Sant Celoni)...

1 esparver (Accipiter nisus)
11 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
1 fotja vulgar (fulica atra)
1 oca egípcia (Alopochen aegyptiacus)

22/12/07 Fogars de la Selva (casa seva)...

primer tord ala-roig (Turdus iliacus) escoltat
lluers (Carduelis spinus)
.......

22/12/07 Sant Iscle de Vallalta ...

(10%conreu,70%alzinar,20%pi pinyoner)

3 orenetes vulgars (Hirundo rustica) entre el Pedracastell i urb Vistamar, masia Can Ratet. Obsercació hivernal.
1 esparver vulgar (Accipiter nisus)
>3 sit negre (Emberiza cia)
1 pica-soques blau (Sitta europaea)