dilluns, 15 de novembre de 2010

INTRODUCCIÓ A LES DEFINICIONS BÀSIQUES

.
Des de fa molts anys s'ha parlat, opinat i escrit molt sobre el Delta de La Tordera i la seva gestió,... es fa ara,... i es continuarà fent durant els propers mesos i anys.

I ho fa tothom... Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Departaments, Ministeris, polítics de tots els colors i sigles, tècnics de tot arreu, propietaris, empresaris, veïns, usuaris, científics, naturalistes, consultors, gremis, associacions, periodistes, particulars,... i un immens etcètera... i és que com molt encertadament diu un dels implicats... aquí tothom diu la seva menys el Bisbat de Girona.

El problema (i malauradament es faran servir molt aquestes paraules: “teòricament” i “problema”) és que s'ha convertit en un diàleg de sords en que es diu allò que es vol i interessa, cadascun escombrant cap a casa seva, i malament... ens trobem immers en una discussió eternitzada on tothom parla en un idioma diferent, on es genera més confusió que solucions, i on l'observador extern no s'aclareix ni amb un manual enciclopèdic... hi ha un greu problema de definicions bàsiques... ni tan sols es fan servir noms, topònims o subjectes de manera adequada... hi ha un desgavell monumental que no fa més que confondre al personal.

Aquestes indefinicions (ús incorrecte dels noms, bàsicament), la manca de rigor i veracitat per part de gairebé tots els implicats (ignorant aspectes fonamentals o negant-los de manera interessada) i la manca d'una correcta transmissió de la informació que es vol transmetre (en declaracions, notícies, converses o diàlegs, bàsicament), son causa important de l'actual situació i la font d'innumerables discussions i emprenyades estèrils entre implicats... que al final resulta que és lo que arriba a la gent normal, la que no entén res de res de lo que està passant perquè avui diuen una cosa i demà una altre.

Aquest problema de definicions bàsiques és volgut per part de la majoria d'implicats, amb la trista intenció de confondre al personal per continuar fent la seva... la que ens ha portat a la situació actual, vaja. També s'ha de dir que hi ha una gran massa social al territori que ha absorbit aquestes indefinicions i aquesta mala manera de fer o dir les coses per una simple qüestió de manca d'informació. Aquest apartat de definicions bàsiques no és cap lliçó ni classe dirigida a ningú, simplement una eina amb doble funció: Deixar en evidència a qui causa el problema (veureu lo ridícules que resulten algunes declaracions, opinions o notícies... posar a cadascun al seu lloc, vaja.), i facilitar a la resta de mortals la possibilitat de ser informats correctament i de pensar per ells mateixos... i que desprès cadascun de nosaltres es pregunti el perquè no ho fan altres.

Les definicions bàsiques s'agrupen en 14 grans grups:

I: Delta, desembocadura i punta de La Tordera.
II: Els valors geomorfològics del Delta de La Tordera.
III: Els valors naturals del Delta de La Tordera.
IV: Les figures de protecció dels valors del Delta de La Tordera.
V: La gestió actual dels valors del Delta de La Tordera.
VI: Objectius i mitjans en la gestió dels valors del Delta de La Tordera.
VII: Protegir, restaurar, millorar o reordenar el Delta de La Tordera.
VIII: Les administracions i el Delta de La Tordera.
IX: Els propietaris, les empreses i els usuaris al Delta de La Tordera.
X: Els veïns i els consumidors dels valors del Delta de La Tordera.
XI: Les entitats científiques i les naturalistes al Delta de La Tordera.
XII: Les consultories mediambientals al Delta de La Tordera.
XIII: Els mitjans de comunicació i el Delta de La Tordera.
XIV: Consideracions finals.

També hi trobareu una breu descripció i opinió al respecte de cadascun dels apartats en referència a l'Acord de Custòdia entre l'associació Orchis, Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme i Magdalena Fornés i Méndez - Càmping La Tordera SL.

Tothom pot opinar o pot demanar una rectificació al respecte, i es pot entrar un comentari. Aquí no es censura ni es serveix a ningú. Únicament es demana un ús correcte del llenguatge i de les definicions, cenyir-se al tema tractat, fonamentar mínimament els contingut introduïts, i identificar-se correctament perquè... “teòricament”... no hi ha motius per amagar-se, no?